RWE dostala za vysoké zálohy zákazníkům pokutu 10 mil korun

30. 6. 2009 – 9:11 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

RWE dostala za vysoké zálohy zákazníkům pokutu 10 mil korun
Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

RWE stanovila na základě chyby ve výpočtovém vzorci v září roku 2008 nepřiměřeně vysoké zálohy. Zálohy byly takto nesprávně stanoveny u celkem 129.131 zákazníků z řad maloodběratelů a domácností. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) proto RWE uložil pokutu 10 milionů korun. Důvodem je zneužití dominantního postavení, kterého se RWE dopustila vůči některým svým zákazníkům, maloodběratelům zemního plynu a domácnostem.


- RWE musí zpřístupnit část svých zásobníků plynu konkurenci
- Cena plynu pro domácnosti klesne, někde až o 9 procent

Počínaje listopadem roku 2008 byly tyto zálohy částí dotčených zákazníků hrazeny. V důsledku nečinnosti RWE, kdy RWE bez objektivně ospravedlnitelných důvodů nevyvinula podle názoru Úřadu přiměřené úsilí nezbytné k nápravě tohoto vadného stavu tím, že plošně nepřikročila ke snížení takto nepřiměřeně vysokých záloh u těch zákazníků, kteří o jejich změnu sami nepožádali, tak byli tito zákazníci po určitou dobu omezeni v možnosti nakládat s takto navíc odvedenými finančními prostředky.

Toto jednání mělo dopad na celkem 78.746 zákazníků, kteří do 8. 6. 2009 sami nepožádali o snížení výše nesprávně stanovených záloh. Jednalo se přitom o klienty regionálních plynárenských společností náležejících do skupiny RWE, a to konkrétně Východočeské plynárenské, Severomoravské plynárenské, Severočeské plynárenské, Středočeské plynárenské a Západočeské plynárenské.

Společnost RWE Transgas od okamžiku zahájení řízení s Úřadem plně spolupracovala. V průběhu řízení akceptovala závěry UOHS a uznala právní kvalifikaci jednání. Společnost RWE TG dále předložila důkazy dokumentující rozsah protisoutěžního jednání, zejména jeho dopady na konečné zákazníky. Dále se společnost RWE Transgas v rámci procedury narovnání zavázala významně nad obvyklou mírou kompenzovat újmu která u těch z dotčených zákazníků, kteří budou mít na konci vyúčtování přeplatek, výše zmíněným pochybením vznikne. Společnost RWE Transgas zajistí, aby v rámci konečného vyúčtování za odběr zemního plynu v září roku 2009  bylo  na účet těchto zákazníků připsáno 8 procentní zhodnocení navíc zaplacené částky (tj. rozdílu mezi správně a chybně stanovenou výší záloh). Celková výše této kompenzace dotčeným zákazníkům by podle dnes dostupných informací měla činit přes 7 milionů korun.

ÚOHS se nepřiměřeně vysokými zálohami za plyn začal zabývat v září 2008. Správní řízení pak zahájil v únoru 2009. Již v květnu 2009 obdržel ÚOHS ze strany RWE návrh tzv. narovnání. Principem procedury narovnání je uznání odpovědnosti a právní kvalifikace, popř. předložení dodatečných důkazů ze strany účastníků řízení, výměnou za snížení pokuty. Hlavní výhodou tohoto procesu je rychlé řešení soutěžního problému bez následných soudních sporů, což se i v tomto konkrétním případě osvědčilo. Samotné správní řízení se společností RWE trvalo toliko čtyři měsíce. V minulosti takto byly řešeny případy Kofola či Albatros.


Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články