S0S vstoupuje do sporu mezi Sazkou, Interkoncerts a poškozenými spotřebiteli

19. 10. 2007 – 3:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

S0S vstoupuje do sporu mezi Sazkou, Interkoncerts a poškozenými spotřebiteli
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Jde o sporný „servisní poplatek“, který je strháván z každé vrácené vstupenky za neuskutečněné představení francouzského cirkusu Cirque du Soleil.

Spotřebitelé, kteří byli tímto jednáním poškozeni se mohou informovat o plánovaném společném postupu na webových stránkách SOS, kde je možné se v této věci zaregistrovat. V případě, že se nezdaří mimosoudní řešení sporu, bude SOS usilovat ve spolupráci s advokátem o vrácení neoprávněně strhávaného servisního poplatku prostřednictvím hromadné žaloby. Vedle toho SOS zůstává možnost využít práva daného zákonem o ochraně spotřebitele a podat na poškozující stranu žalobu na zdržení se protiprávního jednání, které spočívá obecně v praxi nevracení plných částek při zrušení pořádaných akcí. SOS zatím oslovilo společnost Sazka a upozornilo jí, že dle právního názoru SOS zde dochází k rozporu se zákonem. Dle vyjádření mluvčího Sazky Zdeňka Zikmunda Servisní poplatek vrátit nelze, protože je to příjem organizátora. Organizátor – společnost Interkoncerts také tvrdí, že mu servisní poplatek nezůstal. Jediné, co je jisté je, že vzniklo bezdůvodné obohacení na úkor spotřebitelů, které je třeba vydat. Pokud k tomu nedojde, bude muset rozhodnout soud, na čí straně bezdůvodné obohacení vzniklo a kdo je tedy povinen ho vydat. SOS upozorňuje na to, že v žádném případě není možné přenášet břemeno nákladů souvisejících se zrušením představení na třetí osobu – spotřebitele. Občanské právo totiž takovéto smlouvy k tíži třetí osoby zakazuje. SOS též upozornilo, že argument Sazky, že ustanovení o servisním poplatku je součástí jejího reklamačního řádu, neobstojí. „Je možné je považovat za tzv. nepřiměřené smluvní ujednání, které je ve spotřebitelských smlouvách zakázáno občanským zákoníkem a Směrnicí Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. Tato směrnice ve své příloze výslovně stanoví, že nepřiměřenou smluvní podmínkou je ujednání, které dává prodávajícímu nebo poskytovateli možnost, aby v případě, že sám zrušuje smlouvu, si ponechal částky zaplacené za služby, které neposkytl“, říká právník SOS Mgr. Jan Šulc. Tato směrnice byla implementována do Občanského zákoníku § 55 a 56. Takové ujednání je tedy neplatné.

Kurzy

Kurzovní lístek: 21.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,360 24,480
USD 22,890 23,070
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články