Sdružení na obranu spotřebitele hlásí první stížnosti na cestovní kanceláře

15. 5. 2008 – 3:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Sdružení na obranu spotřebitele hlásí první stížnosti na cestovní kanceláře
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Sezóna dovolených začíná a SOS již eviduje první dotazy a stížnosti na CK. Opět se ukazuje, že by měli být klienti CK obezřetnější při výběru zájezdu. SOS doporučuje hlídat zejména výši inzerovaných cen a kontrolovat při uzavírání smlouvy. Všechny své požadavky by si měli nechat klienti také zanést do smlouvy.

EU: Budeme bojovat proti nepravdivým cenám letenek na internetu SOS: Cestovní kanceláře mají uvádět kompletní ceny SOS nejčastěji eviduje stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb – zejména na kvalitu ubytování (místo čtyřhvězdičkového hotelu je klient ubytován v hotelu nižší třídy, místo slibovaného balkónu s výhledem na moře je ubytován v přízemí s výhledem na popelnice atd.) a stravování. „Kvalita ubytování, dopravy, ale i dalších služeb musí odpovídat smlouvě, kterou klient uzavřel s cestovní kanceláří. Precizní cestovní smlouvou lze předejít případným pozdějším sporům. Klient by si měl všechny své požadavky nechat zanést do písemné cestovní smlouvy, např. popis kategorie, polohy, stupně vybavenosti ubytování, způsob a rozsah stravování, druh a kategorie dopravy, výši odstupného atd. Pokud poté klient není s kvalitou poskytovaných služeb spokojen, měl by se obrátit na delegáta, se kterým sepíše reklamační protokol. Klientům také doporučujeme, aby si situaci zdokumentovali, vyfotili nebo nahráli. Reklamaci je pak třeba u CK uplatnit nejpozději do 3 měsíců od ukončení zájezdu,“ říká Jana Teplá, právnička SOS. Pokud si klient objednal zájezd u cestovní agentury, může reklamaci zájezdu uplatnit jak u cestovní agentury, tak u cestovní kanceláře. CK mnohdy odmítají odpovědnost za poskytnuté služby s odůvodněním, že některé služby v rámci zájezdu pro ni zajišťují jiní dodavatelé (například letecká společnost, provozovatel hotelu atd.), na které pak kliente s reklamacemi zároveň odkazují. CK se však této odpovědnosti zříci nemůže, neboť dle zákona odpovídá i za své subdodavatele. Pokud se například ztratí či poškodí zavazadlo při dopravě, je pro kliente partnerem pro vyřizování stížnosti CK. Další klienti jsou nespokojeni také s faktickým zkracováním zájezdů. Když si zákazník objedná zájezd na 7 dní, odlet do destinace je naplánován na 23.55 hod a návrat domů na 4 hod ranní, tak se fakticky zájezd zkrátí o 2 dny. „Bohužel žádný zákon neupravuje otázku počtu dní a nocí strávených na zájezdu. Obecně platí zásada, že ubytování na noc se počítá od 14 hod do 12 hod následujícího dne. Nezbývá než klientům doporučit, aby byli velmi opatrní při výběru zájezdu,“ pokračuje Jana Teplá. V neposlední řadě si klienti stěžují na to, že při uzavírání smlouvy po nich CK požaduje vyšší částku, než kterou inzerovala. Jedná se o problém, na který SOS neustále upozorňuje. Některé CK kosmeticky upravují ceny tak, aby vizuálně vypadaly co nejnižší a pro kliente co nejatraktivnější. Ceny proto inzerují neúplně – vyčleňují z nich povinné příplatky (např. palivový příplatek, bezpečnostní příplatek, letištní taxy). Cestovní kanceláře odůvodňují toto vyčleňování příplatků výkyvy v cenách ropy. „S tímto tvrzením nesouhlasíme. Podnikatelé v jiných odvětvích, například autobusoví dopravci, musí rovněž v dlouhém časovém předstihu kalkulovat své prodejní ceny a postupují přitom stejné hospodářské riziko. Cestovní kanceláře mají navíc proti nim ze zákona možnost reagovat na nárůst nákladů spojených s dopravou jednostranným navýšením ceny zájezdů pouze písemným oznámením zákazníkovi o zvýšení ceny zájezdu do 20 dnů před zahájením zájezdu,“ dodává Jana Teplá.

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,350
USD 23,320 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články