Sdružení pohřebních služeb dostalo pokutu za sjednocování cen

9. 6. 2008 – 0:01 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Sdružení pohřebních služeb dostalo pokutu za sjednocování cen
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) prvostupňovým nepravomocným rozhodnutím ze dne 4. června 2008 uložil pokutu 500 tisíc korun Sdružení pohřebnictví v ČR (SPČR).

Sdružení od roku 2002 do současnosti přijalo několik předpisů a metodik, které vedly k narušení hospodářské soutěže na trhu pohřebních a souvisejících služeb. Kromě zaplacení pokuty musí sdružení své členy (cca 140 subjektů) informovat o obsahu rozhodnutí ÚOHS a upravit některé materiály tak, aby neodporovaly pravidlům soutěže. Jedním z předmětných dokumentů je „Kodex cti“ obsahující mj. pravidlo motivující členy sdružení nepožadovat za své služby ceny nižší, než jsou ceny obvyklé. Dále se jedná o dokument nazvaný „Zásady určující základní pravidla práce subjektů ucházejících se o ‚Znak kvality‘ propůjčovaný Sdružením pohřebnictví v ČR“, obsahující zákaz podávání informací srovnávajících ceny mezi konkurenty. Dále pak šlo o tři metodické materiály (např. „Jak postupovat při kopání hrobů“), které vždy obsahovaly návod na stanovení ceny za určité služby, což je z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěže nepřípustné. Ze všech uvedených materiálů vyplývá přímá snaha ovlivnit tvorbu ceny konkrétních služeb poskytovaných členy sdružení. Jde o rozhodnutí, jež má svým obsahem a účelem charakter cenového doporučení, která uskutečněná na úrovni sdružení soutěžitelů splňují kritéria zakázaného protisoutěžního jednání. V každém takovém doporučení je totiž obsažen prvek protisoutěžní horizontální spolupráce. Metodické materiály poskytují svým adresátům konkrétní návod, jakým způsobem své služby oceňovat. I když SPČR deklaruje, že se jedná o nezávazný dokument, přesto jsou informace o tom, jak postupovat při určení cen za poskytované služby natolik návodné, že přinejmenším mohou vést k jejich přejímání konkurenty a ke sjednocení cenové úrovně díky zahrnutí stejných nákladových položek. Narušení soutěže z toho plynoucí přitom vede k omezení možnosti klienta získat služby poskytované členem SPČR za odlišnou, zejména nižší cenu. I cenové doporučení, které je plněno dobrovolně a jen částečně, je zakázané, neboť členům i nečlenům sdružení umožňuje identifikovat budoucí cenovou politiku konkurentů. SPČR tímto jednáním unifikuje chování jednotlivých soutěžitelů v jejich cenové politice. Uvedený případ není první sankcí v oblasti pohřebnictví. V roce 2005 potvrdil předseda Úřadu pokutu 900 tisíc korun společnosti .A.S.A. TS Prostějov, která odmítala poskytovat služby provádění obřadů posledního rozloučení v obřadní síni v Prostějově podnikateli Pavlu Makovému. Tím zneužila svého dominantního postavení.

Kurzy

Kurzovní lístek: 4.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,300 24,420
USD 22,330 22,510
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články