Sedm chovatelů kuřat dostalo pokutu 14mil. korun za kartel

19. 7. 2007 – 15:55 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Sedm chovatelů kuřat dostalo pokutu 14mil. korun za kartel
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil ve svém prvostupňovém nepravomocném rozhodnutí sedmi producentům drůbeže sankci v souhrnné výši 14,208 mil. korun za nedovolenou kartelovou dohodu.

Firmy AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE, Zemědělské družstvo PETŘÍN, Zemědělské družstvo „Roštýn“, ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s., SUŠÁRNA POHOŘELICE, s.r.o., Karlov, a.s. a AGROPRODUCT, spol. s r. o. se dne 13. prosince 2006 v Jevišovicích dohodli na společné strategii stanovování prodejní ceny jatečných kuřat platné od 1. ledna 2007: Cílem bylo dosáhnout postupně výše ceny alespoň 20,– Kč za 1 kilogram živé váhy v I. jakostní třídě, a to zejména u nejvýznamnějšího společného odběratele, společnosti Kostelecké uzeniny a.s. Uvedené společnosti si současně dohodly i společný postup a účast na jednání o zvýšení výkupní ceny jatečných kuřat u zmíněného odběratele dne 14. prosince 2006, a podle této strategie následně s úspěchem postupovaly. Úřad konstatuje, že uskutečněnou dohodou mezi sebou účastníci řízení vyloučili riziko soutěže na trhu, kdy jednotlivý soutěžitel nemá informace o zamýšleném chování svého konkurenta. Pro soutěž na trhu je přitom zcela přirozené, že soutěžitelé jsou nuceni přijímat i nevýhodné nabídky, pokud chtějí na daném trhu dále působit, a ani přetrvávající nevýhodnost účasti v hospodářské soutěži na trhu neospravedlňuje protisoutěžní chování subjektů, které jsou v postavení vzájemných konkurentů. Takové chování není možno ospravedlnit ani okolnostmi ovlivňujícími produkci jatečné drůbeže (například ptačí chřipka, růst cen energií) a s tím spojenými výrobními náklady, či chováním jiných účastníků soutěže na trhu. Takový společný postup vzájemných konkurentů je třeba hodnotit jako protisoutěžní, neboť každý účastník soutěže na trhu má postupovat samostatně a sám nést rizika z toho vyplývající. Účastníci řízení si museli být vědomi toho, že jejich jednání je způsobilé ovlivnit cenovou úroveň kuřat, což se i stalo (následně vzrostla i pultová cena drůbeže pro konečné spotřebitele). Podepsané Prohlášení z Jevišovic je navíc jednoznačným projevem vůle vědomě koordinovat a sladit prodejní ceny jatečných kuřat vůči společnému odběrateli. V daném případě se jedná o natolik závažný protisoutěžní delikt, že se ÚOHS rozhodl uvedené firmy pokutovat i přes jejich nepříznivé hospodářské výsledky za rok 2006 v oblasti chovu brojlerů. Při stanovení výše pokuty ÚOHS přihlížel k obratu společností, nejvyšší sankce byly uloženy podnikům, které měly v kartelu iniciační roli, tedy společnostem AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE a SUŠÁRNA POHOŘELICE, s.r.o. Výše sankcí u jednotlivých společností je následující: AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE – 8.248.000,– Kč, Zemědělské družstvo PETŘÍN – 590.000,– Kč, Zemědělské družstvo „Roštýn – 469.000,– Kč, ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s., – 343.000,– Kč, SUŠÁRNA POHOŘELICE, s.r.o., – 3.528.000,– Kč, AGROPRODUCT, spol. s r. o., – 434.000,– Kč, KARLOV, a.s., – 596.000,– Kč ÚOHS se chováním zemědělských prvovýrobců nezabýval poprvé. Příkladem může být kartel drůbežářských firem z roku 1999. Drůbežářský podnik Libuš, Intergal Vrchovina, Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT a Jihočeská drůbež jednaly ve vzájemné shodě při sjednávání cen za dodávky chlazených a mražených kuřat obchodním řetězcům. V návrzích na zvýšení cen tohoto zboží shodně od data 19. 4. 1999 realizovaly záměr neprodávat toto zboží pod cenovou úroveň 56,– Kč za l kg chlazeného kuřete a 54,– Kč za l kg mraženého kuřete

Kurzy

Kurzovní lístek: 19.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,230 25,350
USD 23,590 23,770
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články