Sedm důvodů, proč mají ženy ve stáří méně peněz

21. 12. 2017 – 0:00 | Penze | Martin Slapnička | Diskuze:

Sedm důvodů, proč mají ženy ve stáří méně peněz
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

Rozdíly mezi důchody mužů a žen (tzv. gender pension gap) jsou obrovské a ženy jsou také podstatně více ohroženy chudobou ve stáří. Zde je sedm hlavních důvodů, proč mají ženy menší důchody než muži.

Rozdíly mezi důchody mužů a žen jsou celosvětovým jevem ‒ a jde o vážný problém. V Evropě dělá rozdíl průměrně 39 %. Ve Švýcarsku jde o rozdíl 37 %, ve Francii o 39 % a v Německu o celých 47 %. Důsledky jsou katastrofální: nízké důchody jsou příčinou toho, že je pro mnoho žen obtížné se těšit ze samostatného života, a často také vedou k chudobě ve stáří. V současné době jen v samotném Německu jedna z deseti důchodkyň žije v chudobě a podle průzkumu realizovaného společností Swiss Life Germany se více než polovina všech žen bojí, že budou muset žít v chudobě, až zestárnou. Rozdíly mezi důchody přímo závisí na profesní dráze člověka. Ale nejen to. Významnou roli hraje také těchto sedm faktorů.

1. Ženy žijí déle

Ženy žijí výrazně déle než muži. V rozvinutém světě je očekávaná průměrná délka života u žen 82 let, zatímco muži mohou předpokládat, že se průměrně dožijí 76 let. To znamená, že ženy nejen čerpají své státní důchody o šest let déle, ale často jsou také nuceny o šest let déle dotovat soukromými prostředky finanční mezery ve svých důchodech. Ve Švýcarsku a Německu je zbývající očekávaná průměrná délka života u žen ve věku 65 let o tři roky delší než u stejně starých mužů, ve Francii dokonce o čtyři a půl roku.

2. Odcházejí do důchodu dříve

Ačkoli ženy žijí výrazně déle než muži, mají v některých evropských zemích nižší zákonný věk odchodu do důchodu. To znamená, že ženy nejen platí zálohy na důchodové pojištění kratší dobu, ale také se prodlužuje období, v němž musí žít ze svých důchodů a úspor. Například v Polsku a Rakousku ženy odcházejí do důchodu o pět let dříve (věk odchodu do důchodu je pro ženy 60 let a pro muže 65 let), ve Velké Británii o dva a půl roku dříve (ženy ‒ 62,5 roku/muži 65 let) a ve Švýcarsku o rok dříve (ženy 64 let/muži 65 let).

3. Jsou méně často zaměstnané

Ženy pracují méně často než muži. V celosvětovém měřítku je zaměstnána v průměru pouze polovina žen, zatímco u mužů činí tento podíl osm z deseti. V EU-28 je míra zaměstnanosti žen 65,3 % (u mužů je to 76,9 %). Ve Švýcarsku je to 60,7 %, ve Francii 66,8 % a v Německu 74,5 %. Protože ve většině západoevropských zemí jsou žádosti o důchod převážně založeny na pracovním životě, znamená nižší míra pracovního zapojení žen výrazné snížení jejich důchodového zabezpečení.

4. Častěji pracují na částečný úvazek

Ženy pracují na částečný úvazek v mnohem větší míře než muži. V EU je asi třetina pracujících žen zaměstnána na částečný úvazek oproti pouhým 8 % pracujících mužů. Podíl žen pracujících na částečný úvazek je obzvláště vysoký mezi matkami, které mají ve většině rodin na starosti domácí práce a péči o děti. Ve Francii je asi třetina (36 %) pracujících matek zaměstnána na částečný úvazek, v Německu jsou to více než dvě třetiny (69 %). Ve Švýcarsku toto číslo stoupá na celých 80 %, přičemž 50 % těchto žen má menší než 50 % úvazek. Jde o významný faktor přetrvávajících rozdílů v odměňování a důchodech mužů a žen. Ženy pracující na částečný úvazek mají často méně příležitostí ke kariérnímu postupu a dostávají obzvláště nízkou hodinovou mzdu. Sazba důchodového pojištění u nízkých platů je především ve Švýcarsku podprůměrná.

5. Často pracují v krátkodobých příležitostných zaměstnáních

Čím dál více lidí pracuje v takzvané zakázkové ekonomice (gig economy) nebo na minimální úvazek. V roce 2015 bylo v Německu více než 5 milionů lidí zaměstnáno v tzv. 450-euro jobs, tedy pracích se mzdou ve výši asi 450 eur, přičemž téměř dvě třetiny z těchto lidí byly ženy. Výhoda: kratší pracovní doba s odpovídající flexibilitou, což umožňuje péči o děti nebo členy rodiny. Pokud jde o důchody, představují miniúvazky a malé zakázkové práce (tzv. gigs) významné riziko, protože ne vždy se z nich odvádí sociální pojištění, což ohrožuje materiální zajištění ve stáří.

6. Vydělávají méně

Ženy vydělávají méně než muži. Rozdíl v odměňování mužů a žen (tzv. gender pay gap) je v EU průměrně 16,3 %. (Francie: 15 %, Švýcarsko: 18 %, Německo: 22 %). Tento rozdíl v příjmech je do jisté míry dán strukturálně, a to vlivem faktorů, jako jsou třeba přerušení pracovního života, podíl zaměstnanců na částečný úvazek nebo specifické preference u jednotlivých pohlaví při výběru profesní dráhy. Částečně ženy také dostávají nižší ohodnocení navzdory stejné kvalifikaci. Ať už jsou příčiny jakékoli, nižší příjem znamená menší důchod a nižší míru úspor.

7. Mají menší znalosti ve finanční oblasti

Ženy mají podstatně menší znalosti ve finanční oblasti než muži ‒ to platí celosvětově a bez ohledu na věk, jak prokazují různé studie provedené National Bureau of Economic Research. Z tohoto důvodu by také bylo pravděpodobnější, že si ženy budou odkládat na důchod méně než muži. Navíc je v případě sezdaných párů finanční zabezpečení často závislé na mužském partnerovi, a ženy si tak až po případném rozvodu uvědomí, jak nedostatečný je jejich důchod.

Zdroje:
Swiss Life ČR

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články