Senát schválil slevu na pojistném za každého zaměstnance

17. 6. 2009 – 17:19 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Senát schválil slevu na pojistném za každého zaměstnance
Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Tato sleva snižuje cenu práce a zvyšuje konkurenceschopnost českých společností. Vazba na počet zaměstnanců s nižšími a průměrnými mzdami je však diskutabilní, jelikož v odvětvích s vyšší přidanou hodnotou jsou obecně i vyšší mzdy a není důvod tato odvětví z některých opatření protikrizového plánu vylučovat, ba spíše naopak.


Petr Frisch, ředitel v daňovém oddělení PricewaterhouseCoopers Česká republika k tomu uvedl: „Zaměstnavatel by měl mít nárok na slevu na pojistném za každého zaměstnance, jehož vyměřovací základ je nižší než 1,15 násobek průměrné mzdy a jehož pracovní poměr trval celý kalendářní měsíc. Výše slevy by měla činit 3,3 % z rozdílu mezi 1,15násobkem průměrné mzdy a vyměřovacím základem zaměstnance, nejvýše však 25 % jeho vyměřovacího základu.\"

- Poslaneci schválili novelu zákona o daních z příjmů i novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení

Návrh zákona počítá s existencí této slevy až do konce roku 2010.

Tuto slevu nejde uplatnit zpětně, a proto vláda navrhuje poskytnout zaměstnavatelům mimořádnou slevu pro předchozí období roku 2009. Bylo by ji ale možné uplatnit pouze na zaměstnance, jejichž zaměstnání trvalo k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž by daný zákon nabyl účinnosti.“Kurzy

Kurzovní lístek: 14.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,640 24,760
USD 22,960 23,140
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články