Seznam solárií, která byla při kontrole České obchodní inspekce zdraví škodlivá

3. 8. 2009 – 19:45 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Seznam solárií, která byla při kontrole České obchodní inspekce zdraví škodlivá
Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Česká obchodní inspekce konečně zveřejnila solária, u kterých byla odhalena zdraví škodlivá zařízení.


Ve dnech 26. až 30. dubna 2009 uskutečnila Česká obchodní inspekce v rámci společné kontrolní akce Evropské unie kontrolu u namátkově vybraných provozovatelů solárií za účasti nizozemského zástupce akreditované zkušebny Úřadu pro bezpečnost spotřebitelských a potravinářských výrobků.-
Některá česká solária jsou zdraví nebezpečná!

Během kontroly bylo za použití speciálního přístroje měřeno, zda při provozu jednotlivých solárií nedochází k překračování maximální přípustné hodnoty vyzařování 0,3 W/m2 stanovené harmonizovanou evropskou normou EN 60335-2-27/A1/A2. V případě vyšších hodnot vyzařování a především pak v těch případech, kdy je limit překročen několikanásobně, dochází ze statistického pohledu ke zvýšení rizika ohrožení zdraví spotřebitelů (jedná se o tzv. riziko s odloženými následky). Nebezpečí spočívá v možném vzniku karcinomu kůže, rychlejším stárnutí kůže a dalších dermatologicky nepříznivých jevech.

Z deseti kontrolovaných solárií bylo v osmi případech zjištěno překročení stanoveného limitu a ve všech těchto případech bylo kontrolovaným osobám mimo jiné uloženo i opatření spočívající v povinnosti v určeném termínu odstranit zjištěné nedostatky a podat o přijatých opatřeních zprávu České obchodní inspekci. Podezření ohledně rizika ohrožení zdraví spotřebitelů podpořila i zveřejněná zpráva WHO o vztahu použití solárií a vzniku karcinomu kůže.

Česká obchodní inspekce k tomu uvedla: \"Zdůrazňujeme ovšem, že kontrolovaná solária byla vybrána namátkově a vzhledem k omezenému rozsahu kontrolní akce nelze z jejích výsledků jednoznačně usuzovat na stav ve všech provozovnách solárií v České republice. Předběžné výsledky kontrol v ostatních členských státech EU však naznačují, že procento solárií, které nevyhovělo stanovenému limitu max. vyzařování, je značně vysoké\"

Výsledky kontrol z konce loňského roku nebylo podle ČOI možné sdělit, neboť tyto kontroly měly převážně charakter osvěty a prověření dokladů k používaným přístrojům v soláriích. Nebylo tedy možné prokázat zdravotní riziko pro spotřebitele.

Česká obchodní inspekce se bude v budoucnu věnovat kontrolám solárií, a to se zvýšenou pozorností, mimo jiné už v rámci další fáze společné kontrolní akce EU, na jejíž přípravě se v současné době intenzivně pracuje. Současně zkoumáme možnost měření v dalších provozovnách solárií, které bychom již hradili našimi vlastními prostředky.

Souhrnná tabulka zjištěných výsledků

Datum měření

Kontrolovaný subjekt

Kontrolovaný výrobek

Stanovená hodnota normou

Nejvyšší naměřená hodnota

27.4.2009

Solárium GMF Aquapark,

Pražská 138, 251 01 Čestlice

Kabina č. 1 - Affinity 500 Twin Power, seriové /v.č. 1004778/100000981

Typ zářivek : Ergoline Super Power 100W A8 (spodní) / stejná značka 160W B8 (vrchní) / nepřístupná(obličej )

0,3W/m2

0,39 W/ m2

28.4.2009

Cosmetic studio EM,

Bělehradská 542, 530 09 Pardubice

Kabina č. 5 - Ultra Tan- Silver Edition 850 Power, sériové č. 10385 B

Typ zářivek: Philips Professional Cooling Imperative 160W – SHR (spodní) / stejná značka 160W- SHR & 15x Philips R4 25 W na čelní straně (vrchní) / nepoužité (obličej)

0,3W/m2

0,71 W/m2

27.4.2009

Solárium Prosek,

Vysočanská 20,

190 00 Praha 9

Kabina č.4 - Ergoline 500 Ultra Turbo Power, seriové / v.č. nepřístupné

Typ zářivek: Matrix RXL 160W (vrchní i spodní)/ nepřístupné (obličej)

0,3W/m2

0,81 W/m2

28.4.2009

Cosmetic studio EM,

Bělehradská 542, 530 09 Pardubice

Kabina č.1 - Sportarredo Extasy- MIXT 160, sériové č. 70054

Typ zářivek: Gren Energy TX CR FR 100W (spodní) / nepřístupné (vrchní) / nepoužité (obličej)

0,3W/m2

0,41 W/m2

30.4.2009

Studio Elegance,

Žitomírská 12,

101 00 Praha 10

Kabina č. 1 - Ergoline 600 Classic Turbo Power, sériové/výrobní č. 641528/54567000

Typ zářivek : Philips 160W-R Swift F71T12 (vrchní i spodní) / nepřístupné (obličej)

0,3W/m2

0,71 W/m2

29.4.2009

Daniel Grubl,

Sady Pětatřicátníků 33,

301 00 Plzeň

Kabina č. 1 - Sunvision 560(160W), sériové č. 0337141

Typ zářivek : Cosmosun 18R 15746-100W (spodní) stejná značka 23R 16362-160W (vrchní) / nepřístupné (obličej)

0,3W/m2

0,91 W/m2

29.4.2009

Studio Visage,

Riegrova 2,

301 00 Plzeň

Kabina č. 1 - Ergoline 500 Ulta Turbo Power, sériové/výrobní č. 369101/44677100

Typ zářivek : Pure Bronze Sylvania PBO 160W 2,3 R (vrchní i spodní) / nepřístupné (obličej)

0,3W/m2

0,55 W/m2

30.4.2009

Solárium Consol,

Vršovické nám. 1012,

100 00 Praha 10

Kabina č. 2 - Ergoline 600 Classic Turbo Power, sériové/výrobní č. 613947/48587000

Typ zářivek: Bodysoft 140-160W, B % Max. 0,5 Reflector (vrchní i spodní) / Bodysoft 300-500W Longlife (obličej)

0,3W/m2

0,76 W/m2


Kurzy

Kurzovní lístek: 13.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,330 24,410
USD 23,680 23,780
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články