Školek je málo, zřiďte si "dětskou skupinku"

23. 8. 2012 – 21:22 | Životní styl | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Školek je málo, zřiďte si "dětskou skupinku"
Stropem pro jednu dětskou skupinu má být podle věcného záměru zákona 24 dětí, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Jeslí je minimum, veřejné školky jsou přeplněné a soukromé si většina lidí kvůli jejich ceně nemůže dovolit. Navíc schází možnosti pracovního uplatnění pro rodiče, kteří by se chtěli po narození dítěte dostat do zaměstnání jenom na částečný úvazek. Především matky proto využívají až čtyřleté rodičovské dovolené a zůstávají s dětmi doma, jakkoli by se rády vrátily do práce dřív.

Jasné zákonné ukotvení by měla získat jedna z alternativ péče o předškolní děti – dětská skupina. Vláda ve středu odsouhlasila věcný záměr zákona z dílny ministerstva práce a sociálních věcí, který má přinést pravidla pro provozovatele i výhody pro rodiče a zaměstnavatele.

Taková je ve zkratce motivace věcného záměru zákona o dětské skupině, který ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) rozepsalo na 82 stran doplněných řadou statistik, výzkumů a ekonomických ukazatelů.

"Hlavním záměrem nově navrhované úpravy je vytvořit nástroj služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině, který zvýší dostupnost služeb péče o děti a usnadní participaci rodičů s malými dětmi na trhu práce," uvedlo MPSV v předkládací zprávě. "Rodičům se tak umožní udržení kontaktu se zaměstnáním v době péče o dítě a postupné (znovu)zapojení do pracovního procesu s ohledem na jejich strategii při sladění profesního, rodinného a osobního života," dodalo.

O děti by se mohli starat jenom lidé se vzděláním všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře, sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách či učitele mateřské školy. Anebo ti, kdo mají profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Stropem pro jednu dětskou skupinu má být podle věcného záměru zákona 24 dětí. Jedna pečující osoba se může sama starat maximálně o šest dětí. Maximální počet obstarají dva lidé, ovšem jen za předpokladu, že mezi dětmi není žádné mladší dvou let. V opačném případě musí přibrat ještě aspoň jednu pracovní sílu s odpovídající kvalifikací.

Zákon má stanovit hygienické požadavky na prostorové a provozní podmínky v místech, v nichž bude služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině poskytována. Ty se mají zvyšovat souběžně s tím, jak bude počet dětí růst. Při počtu od pěti do 12 dětí budou upraveny v zákoně o dětské skupině, při počtu dětí od 13 do 24 se bude na prostory vztahovat hygienická vyhláška.

Poskytovatel má mít podle zákona možnost s ohledem na aktuální i měnící se poptávku poskytovat službu hlídání a péče o dítě ve více dětských skupinách současně. "Stravování bude zajištěno poskytovatelem v dohodě s rodičem dítěte, včetně dohody o způsobu zajištění stravy. V případě kompletního zajištění stravování dětí přímo poskytovatelem musí být tato činnost v souladu s požadavky potravinového práva," uvedlo ministerstvo.

Kromě stanovení pravidel pro to, kdo, jak a o kolik dětí bude moci v dětské skupině pečovat, chce rezort podpořit zájem zaměstnanců a zaměstnavatelů o tuto službu. První mají dostat slevu na dani ve výši až 14 400 korun ročně, druzí si budou moci z daní odečíst část nákladů na zřízení a provoz dětských skupin. V modelovém příkladu MPSV kalkuluje s tím, že daňově uznatelné náklady pro firmy by mohly být 95 tisíc ročně za zřízení a 86 640 korun za roční provoz jedné dětské skupiny.

Obsahem služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině je zajištění bezpečnosti a základních potřeb dítěte (strava, využití doby pobytu v dětské skupině s cílem rozvíjet dovednosti a schopnosti dítěte, odpočinek). Služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině nemusí dětem poskytovat vzdělání, ale nezbytná je tu výchovná péče zaměřená na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte v souladu s konceptem výchovy a péče o dítě.

Dětské skupiny nemají sloužit jako soukromé školky s mírnějšími pravidly. Podmínkou totiž je, že zařízení musí být poskytované nekomerčně a ne za účelem generování zisku. "Za poskytování služby tedy bude moci být požadována úhrada maximálně ve výši zřizovacích a provozních nákladů na poskytnutí služby. Výše úhrady bude stanovena ve vnitřních pravidlech pro poskytování služby," uvedlo ministerstvo.

Evidenci poskytovatelů služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině má vést MPSV a kontrolu podmínek poskytování služby zajišťovat Státní úřad inspekce práce a příslušný oblastní inspektorát práce. Pro účely zápisu do evidence bude orgán ochrany veřejného zdraví vydávat stanovisko. Stanoví se rovněž správní delikty a sankce za porušení podmínek poskytování služby. Správní delikty bude projednávat v rozsahu své působnosti MPSV, Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.

Poté, co vláda dala zelenou věcnému záměru zákona, musí ministerstvo připravit jeho paragrafované znění, které musí znovu odsouhlasit vládní kabinet. Poté se přihlásí o slovo ještě sněmovna, Senát a prezident.

-Jan Kálal | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,390
USD 23,290 23,470
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články