SkyErope nabírá zpoždění, jak získat náhradu?

27. 7. 2009 – 1:58 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

SkyErope nabírá zpoždění, jak získat náhradu?
Ilustrační foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Česká obchodní inspekce zveřejnila informace, jak postupovat pro přihlášení své pohledávky vůči společnosti SkyEurope a podání žádosti o vyplacení refundace. Tento postup platí pro jakékoli pohledávky, mimo jiné pro vrácení platby za zrušený let, proplacení náhrad za odepřený nástup na palubu, zpoždění nebo zrušení letu nebo za poškozená či ztracená zavazadla.


Bratislavský Okresní soud povolil 17. července restrukturalizaci této společnosti, která v tomto režimu slibuje vyřídit dosud nevyplacené kompenzace svým cestujícím, kteří na ně čekají mnohdy i několik měsíců. Termín doručení takových žádostí je pátek 14. srpna!!! Přihlášky musejí být vyplněny ve slovenštině.

- Letecké společnosti nemají pojištění proti úpadku, lidem tak většinou zbydou místo letenek pouze bezcenné papírky
- skyEurope vyhlásila bankrot

Společnost vyzývá cestující, aby všechny své nevyřízené pohledávky vůči ní oznámili do uvedeného data individuálně každý zvlášť prostřednictvím formuláře, který má být dostupný na webu SkyEurope. Zatím tomu tak však není, a tak Vám ho nabízíme v příloze spolu s návodem k vyplnění. Mezi přílohami (níže) najdete všechno, co je nutné vyplnit a odeslat. A to POUZE VE SLOVENŠTINĚ (doporučujeme k tomu využít alespoň překladač textů google), jiný jazyk nebude přijatelný, a přihláška vyplněná v jiném jazyce tedy neplatná. Přikládáme také instrukce k vyplnění příslušných formulářů. 

Formuláře musejí být vyplněny s VYSOKOU PEČLIVOSTÍ, protože jakákoli chybějící či chybná informace nebo špatně vyplněná kolonka bude znamenat neplatnost přihlášky a její odmítnutí soudem! 

Spotřebitel musí do přihlášky napsat částku potvrzenou SkyEurope k refundaci, protože pokud soud zjistí, že částka je nesprávná a spotřebitel na ni nemá právo, pak by mohl udělit věřiteli pokutu, kterou by musel věřitel zaplatit dlužníkovi. Příklad: spotřebitel žádal 200 euro za poškození zavazadla, ale společnost SkyEurope uznala pohledávku pouze ve výši 35 euro. A tak právě oněch 35 euro se musí objevit v přihlášce. Protože musejí být přiloženy všechny dokumenty, je pro soud snadné tato fakta zjistit.


Je potřeba vyplnit:
     - Souhrn pohledávek (pokud má spotřebitel více než jednu)
     - Dopis (vzor) adresovaný správci restrukturalizace

Přihláška musí být poslána na dvě místa
     Správce (ve 2 kopiích!!!):
       
JUDr. Jozef Griščik, správca reštrukturalizácie
        GRIŠČIK & PARTNERS s.r.o.
        Hviezdoslavovo nám. 25
        811 02 Bratislava
 
     Soud (v 1 kopii)
        Okresný súd Bratislava I
        Záhradnícka 10
        812 44 Bratislava 1
 

Spotřebitel musí počítat také s dodatečnými výdaji, jako jsou poštovné a rovněž doprava na případná setkání věřitelů. Z toho důvodu je nutné zdůraznit, že je na každém spotřebiteli, aby zvážil, zda je pro něj přihlášení výhodné a s ohledem na dlužnou částku pro něj má smysl.


Informace k dopisu
Přihláška musí být podána tak, aby správce restrukturalizace po jejím obdržení upozornil spotřebitele na chybějící informace. Tento požadavek spotřebitele musí být přiložen v dopise. Ještě jednou zdůrazňujeme, že spotřebitel musí takto požádat správce restrukturalizace, aby potvrdil přijetí přihlášky (přihlášek) a aby oznámil spotřebiteli, zda je jeho přihláška formálně v pořádku. Správce totiž není ze zákona povinen automaticky informovat spotřebitele o jakýchkoli nedostatcích v přihlášce. V případě těchto nesrovnalostí a na základě žádosti spotřebitele pak správce upozorní spotřebitele, který po doplnění či opravě pošle formulář zpět správci i soudu bez dalšího odkladu, a to tak, aby byl doručen nejpozději 14. srpna. Po tomto datu UŽ NEBUDE ŽÁDNÁ DALŠÍ MOŽNOST pro spotřebitele získat kompenzaci.


Administrátor pak bude informovat spotřebitele o stavu celé záležitosti v psané formě. Dopis může být v angličtině, němčině i v češtině.


Sledujte web ČOI, sekci ESC, kde vám budeme poskytovat případné další informace.

Přílohy

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články