Sleva se může prodražit

26. 5. 2014 – 0:08 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Sleva se může prodražit
Na kontrolách se podílelo všech 7 inspektorátů a probíhaly na celém území České republiky bez ohledu na formu nabídky a prodeje zboží nebo poskytování služeb, včetně internetových obchodů. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Nabídka a prodej zboží s akční cenou nebo v rámci výprodejů, a také služby, při nichž jsou spotřebitelům nabízeny nejrůznější cenové bonusy, jsou průběžně monitorovány a kontrolovány Českou obchodní inspekcí. Výsledky těchto kontrol za 1. čtvrtletí 2014 opět potvrdily, že při prodeji zlevněných výrobků stále dochází k porušování právních předpisů, nejčastěji zákona o ochraně spotřebitele.

Při 1051 kontrolách zjistili inspektoři nedostatky ve 401 z nich: v téměř polovině případů prodávající neinformovali o ceně zboží či nabízených služeb a dále bylo ve větší míře zjištěno porušení zásad poctivosti při prodeji výrobků a poskytování služeb. Za tato a další porušení bylo uděleno ve sledovaném období 280 pokut, které přesáhly celkovou hodnotu 5,5 milionů korun.

V období od 1. 1. do 31. 3. 2014 bylo v rámci kontrolní akce zaměřené na kontrolu prodeje zboží a nabídky služeb za akční ceny a zboží ze sezónních slev provedeno celkem 1051 kontrol, při nichž bylo ověřováno, zda prodávající dodržují ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a dalších obecně závazných právních předpisů dozorovaných Českou obchodní inspekcí.
 
Kontroly akčních slev a výprodejů (1. čtvrtletí 2014)
 
Inspektorát
počet kontrol
kontroly se zjištěním
zjištěná porušení v %
 
 
Středočeský a Hl. město Praha
178
57
32,0 %
 
Jihočeský a Vysočina
90
45
50,0 %
 
Plzeňský a Karlovarský
156
77
49,4 %
 
Ústecký a Liberecký
206
64
31,1 %
 
Královéhradecký a Pardubický
140
49
35,0 %
 
Jihomoravský a Zlínský
99
40
40,4 %
 
Moravskoslezský a Olomoucký
182
69
37,9 %
 
Celkem
1 051
401
38,2 %
 
Na kontrolách se podílelo všech 7 inspektorátů a probíhaly na celém území České republiky bez ohledu na formu nabídky a prodeje zboží nebo poskytování služeb, včetně internetových obchodů. Při celkovém počtu 1051 kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů v 401 případech (tj. 38,2 %).
 
Z hlediska četnosti porušení obecně závazných právních předpisů nejčastěji docházelo k porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 
- povinnost prodávajícího informovat spotřebitele v souladu s cenovými předpisy a přímo použitelným předpisem Evropských společenství o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb (§ 12) nebyla dodržena ve 199 případech (37,8 % všech zjištěných porušení)
 
- zásady poctivosti při prodeji výrobků a poskytování služeb (§ 3), nedodrželi prodávající ve 117 případech (22,2 % zjištění) informační povinnosti prodávajícího při nabídce a prodeji výrobků a služeb (§§ 9, 10 a 11) byly porušeny v 77 případech (14,6 % porušení).
 
- některé z nekalých obchodních praktik (§ 4, respektive §§ 5 a 5a) použili prodávající přes výslovný zákaz užívání celkem v 20 případech (3,8 %)
nedostatky související s reklamačním řízením (§ 13 a § 19) byly zjištěny ve 20 případech (3,8 %)
 
- nevydání dokladu o koupi se všemi náležitostmi nebo na vyžádání spotřebitele (§ 16) porušili prodávající v 18 případech (3,4 %) porušení jiných právních předpisů bylo prokázáno v 55 případech (10,4 %).

Uložená opatření a sankce

Zákaz prodeje výrobků, které nesplňovaly požadavky zvláštních právních předpisů, vydali inspektoři v rámci kontrolní akce na 1462 kusů výrobků. Hodnota zakázaného zboží činila 204 246 Kč.

Zákaz používání do doby zjednání nápravy byl vydán dále na 44 kusů měřidel bez platného úředního ověření.
 
Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo pravomocně uloženo 280 pokut v celkové výši 5 541 000 Kč. Další řízení o uložení pokuty nebyla ve sledovém období ukončena nebo pokuty nenabyly právní moci
 
Závěr
 
Z dílčích výsledků kontrol za 1. čtvrtletí 2014 vyplývá, že při prodeji zboží v rámci slev stále dochází k porušování zákona o ochraně spotřebitele. Prodávající nerespektují povinnosti stanovené tímto zákonem zejména tím, že nedostatečně informují spotřebitele o ceně prodávaného zboží a nabízených služeb, a v návaznosti na toto porušení nesprávně účtují. Přetrvávají také nedostatky v informačních povinnostech o nabízených výrobcích a službách a porušení související s reklamacemi. Vzhledem k těmto neuspokojivým výsledkům budou kontroly zboží za akční ceny a z výprodejů pokračovat i nadále.

Kurzy

Kurzovní lístek: 21.5.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,620 24,720
USD 23,280 23,460
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články