Smrtí účastníka smlouva s operátorem zaniká

17. 7. 2008 – 10:11 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Smrtí účastníka smlouva s operátorem zaniká
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

V případě úmrtí klienta nemohou telefonní operátoři žádat po dědicích zaplacení pokuty za předčasně ukončenou smlouvu. Na tomto stanovisku se shodují zástupkyně veřejného ochránce práv i Český telekomunikační úřad.

Na ochránce se obrátila stěžovatelka, která se po smrti svého otce rozhodla ukončit smlouvu s telefonním operátorem, kterou otec v minulosti uzavřel. Operátor však po ní chtěl úhradu smluvní pokuty za předčasně ukončenou smlouvu. Přestože tato skutečnost byla uvedena ve smluvních podmínkách operátora, zástupkyně ochránce to považuje za výkon práv a povinností v rozporu s dobrými mravy a požádala proto o součinnost Český telekomunikační úřad. Na základě několika správních řízení vedených v podobných případech vyslovil Český telekomunikační úřad závěr, že účastnický smluvní vztah mezi telefonním operátorem a účastníkem zaniká smrtí účastníka, bez ohledu na to, zda je to jakkoli upraveno v podmínkách smlouvy. Český telekomunikační úřad vychází z názoru, že práva a povinnosti účastníka vyplývající z takového smluvního vztahu jsou osobní a vztahují se jen k osobě účastníka. V případě smrti proto nepřecházejí na další osobu. Podle zástupkyně ochránce i Českého telekomunikačního úřadu tedy dnem smrti zaniká smluvní vztah, ale nejsou tím dotčena práva a povinnosti dědiců, kteří se musejí vypořádat s případnými dluhy zemřelého vzniklými do dne jeho smrti. Jestliže v podobných případech nedojde k urovnání sporu mezi dědici účastníka a telefonním operátorem, doporučuje zástupkyně ochránce obracet se na Český telekomunikační úřad, případně na soud.

Kurzy

Kurzovní lístek: 27.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články