Snížení cen a širší výběr telekomunikačních služeb v evropě

4. 4. 2007 – 14:30 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Snížení cen a širší výběr telekomunikačních služeb v evropě
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Evropští spotřebitelé nadále využívají snížení cen a inovačních služeb, které jsou výsledkem úspěšného pokroku v oblasti provádění evropských předpisů o telekomunikacích. Aby však mohli spotřebitelé a dodavatelé naplno využít evropského vnitřního trhu, je třeba zvýšit konkurenci.

„Otevření telekomunikačních trhů konkurenci je bezpochyby jedním z úspěchů EU, jehož důkazem je snižování tarifů a zlepšení služeb. Růst v tomto odvětví o 2,3 % a navýšení investic o 5 % jsou uspokojivé, nicméně nedostačující v době, kdy je ve hře konkurenceschopnost Evropy,“ prohlásila Viviane Redingová, komisařka EU pro telekomunikace. „Proto musí být letošní reforma předpisů EU o telekomunikaci zaměřena na klíčové problematické oblasti, ve kterých ještě hospodářská soutěž není účinná. V oblasti, v níž technologie překračují národní hranice, by regulační orgány měly připravit cestu k celoevropským úsporám z rozsahu, na kterých mají zájem jak operátoři, tak spotřebitelé.“ Zpráva Komise nabízí přehled o evropských telekomunikačních trzích s příjmy dosahujícími téměř 290 miliard EUR krátce před reformou předpisů EU o telekomunikacích. Zpráva rovněž obsahuje jednotlivé kapitoly týkající se každého členského státu EU. Snížení cen a širší výběr pro spotřebitele. Cena za tříminutový vnitrostátní hovor v rámci pevné telefonní linky klesla z přibližně 41,8 centů v roce 2000 na dnešních 25 centů. V minulém roce se ceny mobilních služeb v domovské síti snížily o 13,9 %. Kromě toho více než 31,4 milionu uživatelů mobilních telefonů (což je navýšení o 6,3 milionů) využilo na základě legislativy EU práva ponechat si v případě přechodu k jinému operátoru své telefonní číslo. Ze všech členských států zvolilo tuto možnost nejvíce spotřebitelů ve Španělsku (9,21 milionu). Pokud jde o pevné telefonní linky, změnilo tímto způsobem operátora více než 15 milionů zákazníků v EU (v roce 2005 jich bylo pouze 7 milionů). Ve Švédsku již mají spotřebitelé možnost ponechat si staré telefonní číslo i v případě přechodu na služby na bázi VoIP. Trhy mobilních sítí jsou stále vyspělejší. V roce 2006 vzrostly příjmy o 4,6 %. S počtem 478,4 milionu mobilních telefonů v oběhu je dnes míra rozšíření v Evropě na úrovni 103 % obyvatelstva (na rozdíl od 95 % v roce 2005), přičemž nejvyšší míra rozšíření je v Lucembursku (171 %), v Itálii (134 %) a v Litvě (133 %). Pevná hlasová telefonie: příjmy operátorů se snižují Pokles příjmů v roce 2006 se pohyboval mezi 4,5 % a 5,1 %. Hospodářská soutěž nadále snižuje míru podílu dominantních operátorů na trhu; v současnosti zaujímají v průměru 65,8 % maloobchodních příjmů v EU-25. Hospodářská soutěž podporuje růst širokopásmového připojení Růst příjmů se v roce 2006 pohyboval mezi 7,8 % a 8,5 %. V roce 2006 využilo širokopásmového připojení více než 20 milionů nových účastníků, čímž se míra rozšíření v rámci EU-25 zvýšila na 15,7 %. Nizozemsko (29,8 %) a Dánsko (29,4 %) dnes zaznamenávají největší míru rozšíření širokopásmového připojení na světovém žebříčku a předstihly i Jižní Koreu. Sedm členských států má větší míru rozšíření širokopásmového připojení než Spojené státy. Nejrychlejší růst je patrný v zemích, kde regulační orgány uložily dominantním operátorům povinnosti týkající se přístupu k jejich síti a kde se vytvořila hospodářská soutěž založená na infrastruktuře. Nerovné podmínky pro operátory Zpráva Komise rovněž poukazuje na některé naléhavé problémy v oblasti regulace, které dosud nebyly vyřešeny: Nedostatek skutečně nezávislých vnitrostátních regulačních orgánů: zejména v Polsku a na Slovensku. Politický vliv na každodenní činnost vnitrostátních regulačních orgánů nadále vyvolává obavy v ostatních členských státech. Opožděné ukládání nápravných opatření k řešení problémů hospodářské soutěže: v některých případech (Itálie, Portugalsko, Řecko a Německo) je zpoždění způsobeno zdlouhavými odvolacími řízeními proti rozhodnutí vnitrostátních regulačních orgánů. Velké rozdíly v nápravných opatřeních uplatňovaných na podobné problémy hospodářské soutěže: v EU zatím nejsou shodné nabídky širokopásmového přístupu k bitovému toku a terminační poplatky se výrazně liší v každé zemi. Neefektivní a nejednotná správa rádiového spektra: Rádiové spektrum je základem pro služby o hodnotě více než 200 miliard EUR. Společný celoevropský přístup ke správě rádiového spektra by mohl přinést zvýšení HDP až o 0,1 %. Neúplné zavedení čísla tísňového volání 112: Komise byla nucena v roce 2006 zahájit řízení o nesplnění povinnosti proti 13 členským státům. Přeshraniční hospodářská soutěž, hospodářský růst a přínos pro spotřebitele by se podstatně zvýšily, kdyby EU skládající se z 27 odlišných vnitrostátních systémů přijala jednotnější regulační přístup na celém svém území. Již dnes získávají účastníci trhu přibližně 1/3 svých příjmů v jiných členských státech, než jsou jejich vlastní. Komise se těmito otázkami bude zabývat při reformě předpisů EU o telekomunikacích, která se plánuje na tento rok v létě.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,190 25,310
USD 23,640 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články