Sociální pojištění v Česku má přebytek 9 mld. korun

10. 10. 2007 – 8:41 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Sociální pojištění v Česku má přebytek 9 mld. korun
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Přebytek ve výši 9,6 miliardy korun vykázal letos ke konci srpna tzv. účet sociálního pojištění. Spravuje ho Česká správa sociálního zabezpečení a zahrnuje příjmy a výdaje na důchodové a nemocenské pojištění.

Čtěte také: Maximální vyměřovací základ pro zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců V říjnu se může posunout výplata dávek nemocenského pojištění Počet plátců sociálního pojištění roste rychleji než počet důchodců Vláda schválila zvýšení důchodů v roce 2008 V roce 2006 byl tzv. účet sociálního pojištění v přebytku 0,2 miliardy korun, v roce 2005 pak 2,2 miliardy Kč. Pokud bychom příjmy z pojistného na sociální zabezpečení po odečtení výdajů na důchody a dávky nemocenského pojištění „očistili“ o vyplacené finanční prostředky související s jinými obdobími (v prosinci se totiž zpravidla z rozpočtu daného roku vyplácejí zálohy na důchody v prvních výplatních termínech roku následujícího, v srpnu byly vyplaceny zálohy na první splatnosti důchodů v září), získáme tzv. „očištěný“ účet sociálního pojištění. K 31. srpnu 2007 byl v přebytku cca 9,0 miliard korun. Ve stejném období roku 2006 se jednalo o přebytek cca 3,0 miliardy korun, stejně tak v roce 2005. V důchodovém pojištění spravovaném ČSSZ byla ke konci srpna 2007 situace následující: plátci pojistného zaplatili na pojistném na důchodové pojištění a příslušenství celkem cca 192,5 miliard Kč. To je o cca 18,4 miliardy Kč víc než ve stejném období roku 2006 a o cca 30,2 miliard Kč víc než v roce 2005. Naopak výplata všech důchodů (tedy starobních, invalidních a pozůstalostních dohromady) si vyžádala cca 188,3 miliard Kč. Tzv. účet důchodového pojištění tak byl ke konci srpna v přebytku cca 4,2 miliardy Kč. Pokud výdaje na důchodového pojištění očistíme od výdajů jiných období (zálohy vyplácené České poště na první lednové důchody), pak byl tzv. „očištěný“ účet důchodového pojištění v přebytku o cca 3,6 mld. korun. Na pojistném na nemocenské pojištění a příslušenství k němu ČSSZ k 31. srpnu 2007 vybrala cca 28,9 miliardy Kč. Tedy o cca 2,6 miliardy Kč víc než ve stejném období předchozího roku. Výdaje na dávky nemocenského pojištění bez výdajů na ostatní sociální dávky přitom byly cca 23,5 miliardy Kč. Tzv. účet nemocenského pojištění spravovaný ČSSZ tak byl k poslednímu srpnovému dni v přebytku cca 5,4 miliardy korun. Příjmy z důchodového a nemocenského pojištění jsou příjmy státního rozpočtu. Ze státního rozpočtu ČSSZ každým rokem dostává prostředky na výplatu dávek sociálního pojištění, to však nezávisle na tom, kolik v předchozím období na pojistném na sociální zabezpečení vybrala. Už několik let je přitom roční tzv. účet sociálního pojištění v přebytku. --- FOTO: sxc.hu ---

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články