Sociální reforma: Potřebujeme ji? Vše co byste měli vědět

10. 4. 2011 – 14:51 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Sociální reforma: Potřebujeme ji? Vše co byste měli vědět
Dnes musí příjemce sociálních dávek obejít pro jejich získání až tři různé úřady, Foto: TOP09 | zdroj: NašePeníze.cz

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek chystá novou sociální reformu. Málokdo však přesně ví, co si pod pojmem sociální reforma představit. Položili jsme tedy prostřednictvím TOP09 panu ministrovi pár otázek, které považujeme za zásadní.

Potřebujeme sociální reformu?

Nepochybně. A nejen proto, že si na složitost dnešního systému stěžují i sami příjemci státní pomoci. Významným důvodem je i to, že dávky jsou dnes ze sociálního systému vypláceny neefektivně. Systém sám o sobě projídá miliony korun ročně, a to z kapes nás daňových poplatníků. TOP 09 se zavázala ke snížení dluhu České republiky, a i proto dostala od voličů tak silný mandát. Pokud bychom nepřistoupili k reformním krokům a nezabránili plýtvání veřejnými penězi, nebyli bychom schopni pomoci těm, kteří to skutečně potřebují.

TIP: Drábek: Sociální reforma se zdravotně postižených nijak razantně nedotkne

Koho se reforma týká?

Reforma se týká těch, kteří dnes dávky pobírají nebo na ně mají nárok, ať už jsou to dávky v hmotné nouzi nebo pomoc zdravotně postiženým jako příspěvky na péči, na dopravu, na zdravotní pomůcky apod. Těm, kteří pomoc od státu skutečně potřebují, mohu garantovat, že ji stát bude poskytovat i nadále. Obecně lze však říci, že tato reforma se týká každého z nás, samotný proces správy a výplaty dávek stojí nemalé výdaje. Nikomu přece není lhostejné, kolik (dnes opravdu mnohdy zbytečně) utrácíme ze svých daní. V administraci systému sociálních dávek se projí zbytečně mnoho peněz, a tomu chci zamezit.

Jde tedy „jen“ o úsporu v administrativě?

Z velké části ano, ale jsou tu i další věci. Byť není příjemné to slyšet, dochází i k zneužívání dávek, což je pro mě nemyslitelné. Nepřiznané příjmy, výdělky či majetky, práce na černo a zneužívání systému sociálních dávek jsou další z mnoha aspektů, které balík sociálních zákonů řeší. Velmi často jsme svědky případů zneužívání systému, jinými slovy podvodů, kterými se zabývají i soudy.

Jaké konkrétní změny je tedy možné očekávat?

Dnes musí příjemce sociálních dávek obejít pro jejich získání až tři různé úřady. To je přece zbytečné. Chceme proto zavést jediné výplatní místo. A budeme systém zjednodušovat i na mnoha dalších úrovních. Budeme třeba slučovat komplikovaně popsané dávky v několik základních typů – aby bylo jejich přidělení jednodušší, přehlednější a adresnější. Například příspěvek na mobilitu má nyní šest různých variant od příspěvku na koupi auta po příspěvek na garáž, na každou z nich potřebujete zvláštní schválení. My zavedeme pro všechny tyto kategorie jedinou žádost a tedy jediné schvalování. Úspora v administrativě je, myslím, neoddiskutovatelná.

Hodně se mluví o průkazech ZTP. Jak to s nimi bude?

Průkazy zůstávají. To, že se budou rušit, je bohužel jeden z největších bludů, které média o sociální reformě napsala. Mrzí mě to zejména kvůli lidem, kteří jsou na dávkách skutečně závislí a na které tyto lživé informace dopadají. To je až neodpustitelné.

Státní sociální podpora v roce 2011 - na co máte nárok?

Sociální podpora v roce 2011 - na co máte nárok?

 

Zajímavá fakta a srovnání ČR s ostatními státy Evropy

Sociální politika umožňuje všechny typy podpory zaměstnání zdravotně postižených osob, jako je např. zaměstnávání těchto osob (existují státem určené kvóty), odvod do státního rozpočtu nebo odběr výrobků nebo služeb, nebo zadávání zakázek zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají zdravotně postižené, na rozdíl od jiných vyspělých zemí, jejichž nabídka je více limitovaná (nejčastěji existují pouze kvóty), v mnohých zemích jako Velká Británie, Dánsko nebo Švédsko existuje pouze zákon poskytující ochranu osobám zdravotně postiženým před diskriminací, který má ČR také (antidiskriminační zákon).

Velká Británie nemá stanovenou výši minimální mzdy ovlivňující životní minimum, takže sociální systém (především rodinné přídavky) je stavěn na daňových úlevách.

Španělsko a Itálie nemají pevně stanovenou minimální mzdu, sociální dávky se poskytují na základě ekonomické aktivity, přičemž i pomoc státu rodinám je minimální, často si mohou pouze odečíst položky z daní.

<%Anketa258%>

Kam dál: Sociální dávky čeká revoluce. Budou jen tři, místo dvaceti

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,330 23,510
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články