SOS podalo trestní oznámení na Finpomoc.cz

25. 4. 2007 – 20:25 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

SOS podalo trestní oznámení na Finpomoc.cz
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) podalo v polovině dubna trestní oznámení na představitele úvěrové společnosti Finpomoc.cz, a současně na představitele 1. moravské rozhodcovské společnosti, která se podle názoru SOS na činnosti úvěrové společnosti může podílet.

Na základě četných stížností spotřebitelů a jejich žádostí o radu se SOS začalo praxí společnosti Finpomoc.cz, s.r.o. zabývat již začátkem tohoto roku. Trestnímu oznámení tak již předcházely podněty k České obchodní inspekci i příslušnému živnostenskému úřadu a také výzva ke zdržení se protiprávního jednání samotné společnosti. V čem spatřuje SOS protiprávnost jejího jednání? Tato společnost poskytuje úvěry ve výši 10 – 40 tisíc Kč. Úvěrová smlouva však obsahuje řadu nepřiměřených a pro spotřebitele velmi nevýhodných ustanovení, jako jsou velmi vysoké smluvní pokuty či neomezené inkaso finančních prostředků z účtu klienta samotnou společností. SOS ale vadí zejména řešení veškerých sporů pouze prostřednictvím rozhodčího řízení zprostředkovaného 1. moravskou rozhodcovskou společností, s.r.o. „Ve svém souhrnu jsou tyto podmínky schopny uvést spotřebitele do velmi tíživé finanční situace během krátké doby – např. úvěr ve výši 10.000,– Kč se může během několika málo měsíců přeměnit v exekuční příkaz na částku několikanásobně vyšší,“ uvádí Jan Šulc, který se tímto případem v SOS zabývá. SOS po analýze obchodních podmínek a stížností zákazníků došlo k názoru, že je možné považovat některé postupy konkrétních představitelů zmíněných společností za naplnění skutkové podstaty trestných činů podvodu a lichvy, stejně tak lze uvažovat o trestném činu účasti na zločinném spolčení. Podle zkušeností spotřebitelů, kteří se na SOS obrátili a nadále obracejí, Finpomoc.cz využívá minimálního prodlení se splacením některé částky (třeba i pouhý jeden den) nebo sama klienty do takového prodlení uvede tím, že si splátku z jejich účtu nevyinkasuje, nebo inkaso provede pozdě. Poté uplatňuje vysoké smluvní pokuty a zaplacení celého úvěru, a to prostřednictvím rozhodčího řízení u zmíněné rozhodcovské společnosti, jehož náklady jsou taktéž dány spotřebiteli k úhradě. Sdružení obrany spotřebitelů obecně považuje smluvní podmínky, které odkazují řešení veškerých sporů na rozhodčí řízení, za právně problematické, neboť je tak spotřebiteli upíráno právo na jejich řešení před soudem. - zdroj: SOS -

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,650 24,770
USD 22,950 23,130
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články