SOS: Sazka by měla vrátit plnou cenu vstupenek

10. 10. 2007 – 0:15 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

SOS: Sazka by měla vrátit plnou cenu vstupenek
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Na Sdružení obrany spotřebitelů se v posledních dnech obrátilo mnoho rozhořčených spotřebitelů, kteří si stěžovali na postup společnosti Sazka, a.s. v souvislosti s vracením vstupenek za zrušené představení Cirque du Soleil s programem Delirum.

Společnost si účtuje „servisní poplatek“ ve výši 120 Kč za každou vrácenou vstupenku. Podle právního názoru SOS je takové jednání v rozporu se zákonem. Sazka, a.s. provozuje prodejní síť vstupenek Sazka Ticket, prostřednictvím které distribuuje vstupenky na kulturní a sportovní akce, zejména v objektu Sazka Areny. Ve dnech 26. a 27. října 2007 se měla uskutečnit představení Cirque du Soleil s programem Delirum. Z plánovaných tří představení však zbylo pouze jediné, další dvě byla pořadatelem (společností Interkoncerts) zrušena. Pořadatel akce i Sazka avizují možnost vrácení vstupenek v celé prodejní síti Sazka Ticket. Spotřebitelé však neobdrží celou původně zaplacenou částku, ale je jim stržen tzv. servisní poplatek ve výši 120 Kč z každé vrácené vstupenky. To se spotřebitelé zpravidla dozvídají až v okamžiku vrácení vstupenky. Ustanovení o servisním poplatku lze dohledat v reklamačním řádu Sazky a.s., kde je ale informace pouze obecná, protože konkrétní výše servisního poplatku se u jednotlivých představení liší. Ve zmíněném jednání Sazky spatřuje SOS možný rozpor s právním řádem, zejména s ustanoveními chránícími spotřebitele. „Na straně Sazky vzniká bezdůvodné obohacení podle § 451 občanského zákoníku. Spotřebitel platí, ač mu nebylo poskytnuto žádné plnění,“ říká Jan Šulc, právník SOS. „Zmíněné ustanovení reklamačního řádu lze též považovat za tzv. nepřiměřené smluvní ujednání, které je ve spotřebitelských smlouvách zakázáno občanským zákoníkem a Směrnicí Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách,“ dodává. Směrnice výslovně stanoví, že nepřiměřenou smluvní podmínkou je ujednání, které dává prodávajícímu nebo poskytovateli možnost, aby v případě, že sám zrušuje smlouvu, si ponechal částky zaplacené za služby, které neposkytl. Tato směrnice byla implementována do Občanského zákoníku § 55 a 56. Podobné ustanovení o servisním poplatku při vracení vstupenek lze nalézt též v obchodních podmínkách prodejní sítě Ticketpro a.s. SOS osloví obě výše zmíněné společnosti s upozorněním na možnou protiprávnost jejich jednání a zváží též další právní kroky.

Kurzy

Kurzovní lístek: 19.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,230 25,350
USD 23,590 23,770
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články