SOS žaluje Exim Tours za neúplné uvádění cen zájezdů

24. 7. 2007 – 14:11 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

SOS žaluje Exim Tours za neúplné uvádění cen zájezdů
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) v minulém týdnu podalo k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 žalobu o zdržení se protiprávního jednání v případu sporného uvádění neúplných cen zájezdů a také kvůli spotřebiteli nejčastěji kritizovaným ustanovením obchodních podmínek.

Pro soudní spor, který by měl svým významem ovlivnit praxi většiny cestovních kanceláří působících v ČR po vzoru západních států EU, byla po zdlouhavém a neúspěšném mimosoudním jednání vybrána jako vzorový případ cestovní kancelář Exim Tours, jež patří mezi nejvýznamnější poskytovatele cestovních služeb v ČR. „Vzhledem k tomu, že jsme od srpna loňského roku pracovali na tom, aby cestovní kanceláře přehodnotily nevyhovující praxi uvádění cen bez tzv. povinných příplatků mimosoudně, a v dohledné době není na obzoru legislativní úprava, která by vyjasnila spor mezi většinou cestovních kanceláří a SOS o výklad povinnosti informování o cenách zájezdů, rozhodli jsme se předložit spor k posouzení soudu,“ uvádí tisková mluvčí SOS, Ivana Picková. Při bezdůvodném vyčleňování povinných příplatků k základní ceně zájezdu může rozdíl v případě žalované cestovní kanceláře v současné době kvůli příplatku za letištní a bezpečnostní taxu, cenu povinného pojištění a palivový příplatek překročit i 40 % původní ceny zájezdu. Spotřebitel tak v rozporu především s ustanovením § 12 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, získává informaci o ceně zájezdu, která vzbuzuje dojem, že je nižší, než jaká je ve skutečnosti a má tak značně ztíženou orientaci při výběru zájezdu. A to i s ohledem na rozdílnou výši tzv. povinných příplatků do jednotlivých destinací a podmínek jednotlivých cestovních kanceláří. SOS přitom následuje příkladu zahraničních spotřebitelských organizací, které dosáhly toho, že ceny všech služeb, nejen zájezdů, zahrnují obvykle v informačních materiálech a cenících všechny jejich součásti a náklady poskytovatele. Na nejčastější argument zástupců cestovních kanceláří o proměnlivosti nákladů ovlivňujících konečnou cenu zájezdu přitom SOS poukazuje na analogii s jinými tržními odvětvími, např. mezinárodní autobusovou dopravou, kde podnikatelé rovněž musí v dlouhém časovém předstihu kalkulovat ceny služeb a přizpůsobovat je proměnlivým cenám jednotlivých vstupů. „V opačném případě by autobusoví přepravci rovněž mohli svým zákazníkům účtovat mimo základní jízdné povinné příplatky například za servis vozidla, vystavení jízdenky, zabezpečovací systém vozidla, palivový příplatek , příplatek za mýtné, povinné ručení apod.“, dodává Ivana Picková. Pouze poskytovatelé cestovních služeb navíc mají za zákona možnost u již uzavřené cestovní smlouvy reagovat jednostranným navýšením ceny zájezdu, dojde-li ke zvýšení nákladů spojených s dopravou nebo změně kurzu koruny (je-li tato skutečnost předpokládána ve smlouvě a spotřebiteli písemně oznámena do 20 dnů před zahájením zájezdu). SOS se prostřednictvím soudního sporu s cestovní kanceláří Exim Tours rozhodlo, v reakci na březnový Průzkum obchodních podmínek cestovních kanceláří prováděný SOS a vyjádření cestovní kanceláře, usilovat také o změnu zažité smluvní praxe používání tzv. nepřiměřených smluvních ujednání v cestovních smlouvách – tj. podmínek cestovní smlouvy, které mají oproti zákonnému standardu zhoršit smluvní postavení spotřebitele. Žaloba směřuje zejména proti problematickým podmínkám smlouvy vylučujícím odpovědnost cestovní kanceláře v případě neposkytnutí objednaných služeb kvůli zpoždění dopravy z důvodů, které jsou na straně cestovní kanceláře nebo jejích smluvních partnerů („zkracování zájezdů“ bez kompenzace za nevyužité služby), formálnímu omezení spotřebitele při uplatnění reklamace, dvojnásobnému prodloužení zákonné 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace bez souhlasu spotřebitele, který vyžaduje zákon o ochraně spotřebitele aj. „Skutečnost, zda je obsah smlouvy v souladu s právní úpravou nebo nikoliv je pro průměrného spotřebitele jen obtížně rozpoznatelná, bez odborné konzultace často nemožná. I proto jsou v těchto případech spotřebitelé, jsou-li nespokojeni se zněním smlouvy, jen málo ochotni k vedení individuálních soudních sporů. Text obchodních podmínek nezřídka považují za daný, neměnný a důvěryhodný“, uvádí Ivana Picková z SOS. V případě žaloby na cestovní kancelář Exim Tours se jedná od roku 2004 již o desátý případ, kdy SOS aktivně vystupuje na ochranu kolektivních práv spotřebitelů soudní cestou. Po žalobě na leteckou společnost SkyEurope , proslulou na podzim loňského roku reklamní kampaní na letenky za mínusové částky, se jedná také o druhý pilotní případ, kdy česká spotřebitelská organizace u soudu bojuje za transparentní a úplné ceny služeb pro zákazníky. V tomto žalovaném případě se však SOS nezaměřuje na inzerci (jako v případu reklamy společnosti SkyEurope ), ale na ceníky, internetové stránky a nabídkové katalogy cestovní kanceláře.

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,880 25,000
USD 23,150 23,330
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články