SOS žaluje firmu Finpomoc.cz

25. 7. 2007 – 4:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

SOS žaluje firmu Finpomoc.cz
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) podalo 13. července k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 žalobu proti úvěrové společnosti Finpomoc.cz, s.r.o. na zdržení se protiprávního jednání. Stalo se tak po marném vyzývání jejího jednatele a právních zástupců k nápravě.

V polovině dubna tohoto roku již podalo SOS na představitele této společnosti trestní oznámení . Finpomoc.cz je úvěrovou společností, jejímž hlavním předmětem podnikatelské činnosti je poskytování spotřebitelských úvěrů ve výši od 10.000 do 40.000 Kč. Při této činnosti se Finpomoc.cz dostává v mnoha směrech do rozporu ze zákonem. Za nejzávažnější problém považuje SOS praxi sjednávání rozhodčích doložek o mimosoudním řešení sporů, které jsou standardní součástí všech úvěrových smluv. K řešení každého sporu je povolána 1. moravská rozhodcovská společnost, s.r.o. „Celý proces je velmi netransparentní a vzbuzuje mnoho pochybností o legálnosti a korektnosti řízení. Rozhodčí řád upravující pravidla řízení není součástí úvěrových smluv. Spotřebitel tak nemá možnost se s nimi při podpisu smlouvy seznámit,“ uvádí Jan Šulc, právník SOS, který se touto kauzou zabývá. Ani seznam rozhodců není veřejně dostupný. Internetové stránky www.1mrs.cz pouze informují o tom, že seznam rozhodců je v rukou jednatele společnosti. Samotná volba rozhodce závisí tedy výlučně na rozhodnutí jedné smluvní strany. Spotřebitel je podřízen volbě rozhodce, aniž by byl informován o osobách rozhodců, jejich způsobilosti k výkonu rozhodcovské činnosti či o jejich nezávislosti a nestrannosti. Rozhodčí nález ve sporech, jejichž předmět nepřesahuje hodnotu 3.000 € se vydává bez nařízení ústního jednání a dokonce není nutné jej odůvodňovat. Řízení je jednoinstanční, není tudíž možný opravný prostředek. Spotřebiteli je tedy upíráno právo na soudní ochranu, tak jak je garantováno Listinou základních práv a svobod a četnými mezinárodními úmluvami. Z vyjádření poškozených klientů, kteří se na SOS obrátili, vyplývá, že v případě, kdy se dlužník, mnohdy i nezaviněně, dostal do rozporu s úvěrovou smlouvou, (většinou se jedná o minimální prodlení se splacením některé splátky – třeba i pouhý jeden den), bylo z iniciativy společnosti Finpomoc.cz okamžitě zahájeno rozhodčí řízení a uplatněn nárok na vysokou smluvní pokutu a zároveň splacení celého úvěru a dále na náklady právního zastoupení. Zmíněná praxe mnohokráte uvedla spotřebitele do velmi tíživé finanční situace, kdy se během krátké doby např. úvěr ve výši 40 tisíc přeměnil až na vykonatelný rozhodčí nález znějící na 147 tisíc Kč. Úvěrová smlouva obsahuje i řadu dalších nepřiměřených a pro spotřebitele velmi nevýhodných ustanovení, která jsou předmětem podané žaloby, a to např. neomezené inkaso finančních prostředků z účtu klienta samotnou společností či možnost zveřejnění osobních údajů klienta v případě jeho prodlení se splácením. Finpomoc.cz podle názoru SOS při své činnosti obchází též zákon č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru , čímž spotřebitele zbavuje ochrany, kterou mu tento zákon jako slabší straně poskytuje. .="

Kurzy

Kurzovní lístek: 30.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,510 23,630
USD 21,540 21,720
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články