Současná právní úprava financování nakládání s historickými elektrozařízeními je rozporuplná

3. 5. 2007 – 16:44 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Současná právní úprava financování nakládání s historickými elektrozařízeními je rozporuplná
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) obdržel několik stížností, které se týkají situace na trhu nakládání s elektroodpady.

Tyto podněty směřují proti chování společnosti ELEKTROWIN a.s., která na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí z roku 2005 provozuje kolektivní systém, který je jako jediný pověřen správou financování nakládání s historickými elektroodpady určitých skupin elektrozařízení. Současná právní úprava financování nakládání s historickými elektrozařízeními, stejně jako rozhodovací a výkladová praxe ministerstva, je značně rozporuplná a umožňuje různé výklady. ÚOHS byl v rámci provedených šetření nucen konstatovat, že není možné jednoznačně posoudit stěžovateli napadené chování společnosti ELEKTROWIN a.s. jako zneužití jejího dominantního (respektive monopolního) postavení na vymezeném relevantním trhu, když tato společnost pouze plní povinnosti jí uložené zákonem o odpadech, vyhláškou a rozhodnutím ministerstva životního prostředí. ÚOHS se tedy rozhodl za současné situace nezahájit správní řízení. Jednotlivým podnikatelům na chování společnosti ELEKTROWIN a.s. například vadí, že si tato společnost vynucuje jednostranně výhodné podmínky ve smluvních vztazích s výrobci elektrozařízení povinnými přispívat do kolektivního systému provozovaného společností ELEKTROWIN a.s., jako jsou například nepřiměřeně dlouhé výpovědní lhůty. Mezi dalšími byla v podnětech předložených ÚOHS popisována neochota jmenované společnosti vyjednávat o možnosti zajištění společného plnění financování nakládání s předmětnými historickými elektrozařízeními s ostatními kolektivními systémy. Obě popsaná chování společnosti ELEKROWIN a.s. však byla ze strany ministerstva posouzena jako nezávadná a sledující záměr vyhlášky upravující problematiku financování nakládání s historickými elektroodpady. Obecně platí, že výrobci elektrozařízení jsou v případě financování nakládání s historickými elektroodpady připraveni o možnost vybrat si kolektivní systém dle svého uvážení, ale jsou povinni přispívat do systému, který byl vybrán ministerstvem životního prostředí na základě správního řízení. ÚOHS v minulosti několikrát žádal jednotlivé úřadující ministry životního prostředí, aby byly učiněny patřičné kroky pro legislativní změnu, která by směřovala k nápravě současného stavu, a to zejména tak, aby bylo umožněno více subjektům splňujícím podmínky pro spravovávání společného plnění financování nakládání s elektroodpady provozování kolektivního systému dle dané vyhlášky. ÚOHS proto inicioval její změnu. V loňském roce byla také v tomto směru podána ústavní stížnost několika poslanců.

Kurzy

Kurzovní lístek: 19.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,780 24,900
USD 23,060 23,240
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články