Soudní jednání se společností Finpomoc.cz odročeno

31. 3. 2008 – 12:01 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Soudní jednání se společností Finpomoc.cz odročeno
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Dne 26. 3. 2008 proběhlo na Obvodním soudě pro Prahu 1 jednání ve sporu SOS – Sdružení obrany spotřebitelů proti úvěrové společnosti Finpomoc.cz, s.r.o., jehož předmětem je oprávněnost praxe sjednávání rozhodčích doložek a dalších smluvních podmínek společnosti. Jednání bylo odročeno na 9. 6. 2008.

SOS žaluje firmu Finpomoc.cz Žalobu, kterou se SOS domáhá na společnost Finpomoc.cz zdržení protiprávního jednaní, podalo sdružení v červenci loňského roku. SOS napadalo zejména praxi sjednávání rozhodčích doložek v rámci úvěrových smluv se spotřebiteli a řadu smluvních ustanovení, podle názoru SOS pro spotřebitele nepřiměřených. Reagovalo tím na velké množství stížností spotřebitelů, kteří se na SOS obrátili. Klienti si stěžovali na postup společnosti v případě, kdy se dostali do rozporu s úvěrovou smlouvou, (nejčastěji se jednalo o drobné prodlení se splacením některé splátky – např. na zaplacení hned té první měl klient přibližně 3 dny). Finpomoc.cz je často okamžitě sankcionovala vysokými smluvními pokutami a zároveň je nutila ke splacení celého úvěru, nechybělo ani nařčení z trestného činu podvodu hned v prvním dopise, který od úvěrové společnosti obdrželi. S klientem Finpomoc.cz následně zahájila rozhodčí řízení, v němž dlužná částka vzrostla o další nemalé náklady řízení a právního zastoupení. Jednomu spotřebiteli např. narostl úvěr ve výši 40 tisíc během půl roku až na 147 tisíc Kč, které po něm poskytovatel úvěru vymáhal v rozhodčím řízení a následně (dříve, než rozhodce spor vůbec rozhodl) mu tuto částku vyinkasoval z jeho účtu. Soudní jednání bylo odročeno, a to zejména pro nedostatek času, který byl třeba pro rozsáhlejší dokazování. Sdružení obrany spotřebitelů předkládá řadu důkazů k tomu, že praxe sjednávání rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách může být protiprávní a v mnohých evropských zemích je zakázaná. SOS dále zpochybňuje nestrannost a nepodjatost rozhodčího řízení a také ostatní napadená ustanovení úvěrových smluv této společnosti. Problematika rozhodčích doložek je velmi složitá a zasluhuje hlubší posouzení. SOS je v tomto soudním sporu zastoupeno Doc. JUDr. Přemyslem Rabanem, CSc., který se problematikou rozhodčího řízení a jeho úskalími pro spotřebitele zabývá řadu let. „Nejsem překvapen, že v krátkém čase, který byl jednání vymezen, nebylo možno ani přednést žalobu. Je to jen dokladem obrovské přetíženosti soudů nejnižšího stupně. Tato skutečnost samozřejmě takovým „podnikatelům“ nahrává. Konečné rozhodnutí bude pro naši soudní praxi klíčové a zřejmě se stane judikátem citovaným orgány EU. Soudce bude muset aplikovat přímo komunitární právo při nedostatku, či rozporu s naší vnitrostátní úpravou. Uvnitř pak bude mít zajisté rozhodující vliv na náš zastaralý systém arbitrážního řešení sporů,“ uvedl k průběhu jednání a významu celého sporu Doc. Raban. „Odpůrce se specializuje na sociálně nejslabší vrstvy obyvatelstva, což je pro tyto případy obvyklé, neboť se dá předpokládat, že nebudou mít dostatek prostředků ani znalostí, jak se právně chránit. Formulářové smlouvy a způsob jejich uzavírání by mohly sloužit jako učebnicový příklad zneužívajících klausulí a postupů ve spotřebitelských vztazích. Evropská unie zakázala tyto metody již před patnácti lety a soudy a policie starých členských států vytlačily podobné podnikání na území nových, „legislativně a juristicky nepřipravených,“ dodává Doc. Raban. Společnost Finpomoc.cz argumenty SOS kategoricky odmítá. Na SOS podala trestní oznámení pro podezření z pomluvy a jiných trestných činů. Stejně postupovala i proti klientům, kteří proti společnosti veřejně vystoupili. Na druhou stranu ale částečně upravila svoje úvěrové smlouvy, jakož i obsah svých internetových stránek, čímž dala najevo, že si za jejich původním obsahem příliš pevně nestojí a v podstatě některá pochybení, která jí SOS vytýká, uznává.

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články