Špatné životní pojištění vám může měsíčně z kapsy vytáhnout až tisícikoruny zbytečně

11. 10. 2011 – 23:59 | Životní pojištění | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Špatné životní pojištění vám může měsíčně z kapsy vytáhnout až tisícikoruny zbytečně
Na českém trhu životního pojištění se prodávají dva základní typy pojistek: riziková a kombinovaná, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Dostatečnou finanční rezervu pro nečekané situace by měla mít každá rodina. O to více, pokud se třeba kvůli bydlení zadlužila na dlouhou dobu. Komu se příliš nedaří spořit, měl by začít uvažovat o jiném způsobu zajištění rodiny. Jednou z možností je i životní pojištění.

Životní pojištění není zrovna nejjednodušší finanční produkt. A pokud si jej vyberete špatně, může vám z kapsy vytáhnout stovky až tisícikoruny měsíčně zbytečně. Nebývá totiž zrovna nejlevnější. Jestliže se tedy nechcete spoléhat jen na doporučení různých finančních poradců nebo pracovníků na přepážce pojišťoven, měli byste o životních pojistkách vědět alespoň několik základních věcí. Jinak se může stát, že vám vnutí či doporučí pojistku, kterou buďto vůbec nepotřebujete, nebo která bude mít pro vaše potřeby špatně nastavené parametry.

Kdo potřebuje životní pojistku

V prvé řadě byste měli vědět, kdy a proč je vhodné životní pojistku mít a kdy se naopak bez ní můžete obejít. V zásadě platí, že pokud máte jakékoliv dlouhodobé závazky, ať už finanční či rodinné, měli byste mít promyšleno, jak budou zajištěné, pokud nastanou nenadálé události. „Rozhodně je vhodné mít životní pojištění v situacích, kdy jsem závislý jen na svých vlastních příjmech. Tedy když musím například pravidelně hradit splátky úvěrů nebo hypotéky, když financuji provoz celé rodiny nebo třeba platím školné,“ vypočítává Světla Košková z Pojišťovny České spořitelny. Životní pojištění slouží totiž primárně k zajištění finanční situace rodiny hlavně pro neočekávané události, jako je třeba dlouhodobé onemocnění, zranění s trvalými následky, nebo dokonce úmrtí živitele rodiny. „V těchto případech pak životní pojistka dočasně kryje výpadek příjmu a dovoluje rodině ,přežít‘ i finanční tíseň, která může nastat v případě nenadálé smrti,“ říká Tomáš Zavoral z České pojišťovny.

Investiční životní pojistky

Na co se ptát při koupi životní pojistky u investičních životních pojistek:

• zjistěte si, co vše obsahuje základní nabídka životní pojistky (která připojištění, bonusy atd.)

• ptejte se na to, jak si můžete vybírat investiční strategii či přímo podílové fondy (zda stačí investiční dotazník atd.)

• zjistěte si, jaké poplatky s danou pojistkou souvisejí (tedy kolik zaplatíte za nákup podílových jednotek či za správu fondu, na kolik vás přijde vedení individuálního účtu, kolik stojí změna pojistné částky či pojistného či investiční strategie)

• zjistěte si také, jak pojišťovna vypočítává pojistnou částku při pojistné události, především při úmrtí (zda vychází z kapitálové hodnoty, pojistné částky nebo pojistné částky navýšené o aktuální hodnotu vaší investice ve fondu)

Životní pojistku proto experti pojišťoven doporučují uzavřít nejpozději při založení rodiny, případně v okamžiku, kdy si plánujete bez vlastních finančních prostředků pořídit vlastní bydlení či uzavřít smlouvu na jiný větší finanční závazek. Může se jednat o hypotéku, úvěr ze stavebního spoření či o jiný typ úvěru nebo o leasingovou smlouvu na automobil. Dobře nastavené životní pojištění v těchto případech kryje podle Zavorala právě nesplacenou část dluhu, kterou by jinak museli splácet pozůstalí.

Jestliže máte velké finanční rezervy nebo pravidelné vyšší příjmy třeba z pronájmu nebo z autorských práv, máte pravděpodobně o starost méně. Pořízení životní pojistky není pro vás až takovou základní nutností. Sjednáte-li si ji i za těchto podmínek, získáte tím jen další benefit navíc a větší jistotu především pro sebe a svou rodinu. Světla Košková to dále objasňuje: „V případech, kdy žádné větší závazky nemám, nemám rodinu ani odpovědnost za někoho blízkého, nepotřebuji životní pojištění. V těchto případech je pak lepší zaměřit se na zabezpečení sebe sama například prostřednictvím úrazového nebo nemocenského pojištění. To se vám může vyplatit – vzhledem k možným vysokým nákladům na léčení nebo lékařskou či pečovatelskou péči – hlavně do budoucna.

Životní pojištění tedy jako jediný produkt umožňuje jak krytí životních rizik, tak současně výhodnou kumulaci kapitálu. „Není však vhodné pro klienty, kteří mají zájem o samostatné investice a chtějí pouze spořit,“ zdůrazňuje Renata Svobodová z České podnikatelské pojišťovny.

Typy životních pojistek

Až si ujasníte důvody, kvůli kterým si životní pojistku sjednáváte především, bude pro vás výběr té správné varianty také nejspíš jednodušší. Na českém trhu životního pojištění se totiž prodávají dva základní typy pojistek: riziková a kombinovaná.

Pokud potřebujete životní pojištění pouze pro krytí rizik, ať už kvůli finančním závazkům či rodině, bude pro vás podle expertů České asociace pojišťoven (ČAP) finančně i jinak nejvýhodnější rizikové životní pojištění, případně k tomu ještě i úrazové připojištění. U rizikových životních pojistek totiž jde vaše pojistné rovnou na krytí rizik, která si sjednáte ve smlouvě. Zpravidla u nich vůbec nespoříte. Jednou z mála výjimek je v tomto ohledu riziková životní pojistka s dividendou od pojišťovny Uniqa.

Jestliže chcete prostřednictvím životní pojistky i spořit, budou vám asi více vyhovovat kombinované typy, jako je kapitálové životní pojištění nebo investiční životní pojištění. U těchto pojistek jde vaše pojistné jednak na rizikovou a jednak na spořicí část podle poměru, který si sjednáte ve smlouvě. Kapitálové životní pojistky existují na českém trhu delší dobu. Svým držitelům umožňují garantované zhodnocení a sjednání konkrétní částky na smrt a dožití. V praxi to znamená, že již při podpisu víte, kolik dostanou vaši blízcí, když zemřete, nebo kolik dostanete vy sami při dožití. Zhodnocení musí být minimálně na úrovni státem určené technické úrokové míry. A k tomu se ještě připočítávají podíly na výnosech.

Kapitálové životní pojistky

Na co se ptát při koupi kapitálových životních pojistek:

• výše pojistné ochrany

• kolik získáte při dožití

• jak pravidelně musíte platit pojistné a v jaké výši

• odbytné pro jednotlivé roky

• míra podílu na zisku

• zjistěte si všechna připojištění, která si můžete k pojistce sjednat pro sebe a své blízké

U investičního životního pojištění můžete získat zhodnocení i vyšší než u kapitálových pojistek, nemáte ale dopředu nikdy jistotu, kolik to ve výsledku bude. V rámci této pojistky totiž investujete do podílových fondů. Můžete si sice vybrat investiční strategii a pojistnou ochranu, vždy ale nesete investiční riziko sami. Investiční životní pojistky nicméně můžete na rozdíl od kapitálových poměrně flexibilně upravovat podle aktuální životní situace. Tedy třeba když si koupíte byt nebo se vám narodí dítě. V případě dožití pak od pojišťovny získáte jen aktuální hodnotu svého individuálního účtu. Když zemřete, vaše rodina obdrží sjednanou pojistnou částku na smrt, nebo hodnotu individuálního účtu, anebo obojí.

Většinou si lidé pro životní pojištění volí pravidelné splátky. Existují ovšem i jednorázové pojistky, které mají primárně spořicí charakter a jen minimální pojistné krytí. Tyto pojistky by si proto neměli sjednávat ti, kdo potřebují zajistit rodinu či třeba hypotéku.

Na kolik se pojistit

Určitě se vám vyplatí vědět i to, jak si nastavit u životní pojistky hlavní limity, aby měla pro vás smysl. „Sjednávané pojistné částky jsou totiž většinou nízké a v případě, že nastane zmíněná událost, zdaleka nemusejí stačit na pokrytí všech vzniklých potřeb,“ upozorňuje Milan Káňa z Kooperativy a doplňuje, že optimální je pojistnou částku na smrt stanovit ve výši dvou až trojnásobku ročních příjmů pojištěného. Někteří experti doporučují až pětinásobek čistých ročních příjmů. Peníze z pojistky by nicméně měly v případě vaší smrti zajistit vaše blízké alespoň na několik let tak, aby měli dost času na vyřešení životní změny a zajištění svých potřeb.

Když nemáte na splátky

Co můžete dělat, když zrovna nemáte na splátky životního pojištění:

• pokuste se dohodnout si jiný splátkový kalendář

• domluvte se na změně frekvence plateb

• snižte si dočasně pojistné

• domluvte se na revizi smlouvy

• v mezních případech si dohodněte přerušení placení pojistného

• u vybraných investičních životních pojistek můžete požádat o odprodej podílových jednotek, u kapitálových životních pojistek pak o mimořádný výběr kapitálové hodnoty

• požádejte o přechod na jiný typ smlouvy (může jít o takzvanou konverzi, tedy o převod kapitálové hodnoty na jinou smlouvu v rámci pojišťovny)

• jen ve výjimečných případech požádejte o zrušení pojistné smlouvy. (Pokud tak učiníte, nezapomeňte dodanit to, co jste si v minulých letech odčítali v daňovém přiznání.)

Pojistná částka pro případ invalidity a pracovní neschopnosti by měla kompenzovat ztrátu na výdělku (čistá mzda – dávky od státu). „Zároveň by však měsíční pojistné nemělo překročit 10 procent vašeho měsíčního příjmu. Uzavřít vhodnou životní pojistku není stejné jako koupit nové boty. Smlouvu obvykle uzavíráte na delší časové období, často na více než 20 let, rozhodně se tedy vyplatí ujasnit si, co od své pojistky očekáváte,“ zdůrazňuje Dagmar Koutská z pojišťovny Allianz. Při každé změně životní situace nezapomeňte také aktualizovat životní pojistku, protože potřeby každého z nás se v průběhu života mění.

Odpočet z daní

Abyste si mohli za životní pojistku něco z daní odečíst, musí vaše pojistná smlouva splňovat podle zákona o dani z příjmu několik základních podmínek. Musíte ji mít sjednanou do 60 let věku na minimálně pět let a hlavní pojištění na smrt musí být sjednané na odpovídající částku. Pro smlouvy sjednané na dobu pět až 15 let musíte být pojištěni alespoň na 40 tisíc korun, u smluv na delší období minimálně na 70 tisíc korun. Připojištění třeba na úraz či hospitalizaci se do této sumy nezapočítává. Celkově si za soukromé životní pojištění můžete v jednom roce z daňového základu odečíst až 12 tisíc korun.

 

 

 

- Věra Tůmová | Vyšlo na Profit.cz, předplaťte si jej

Kurzy

Kurzovní lístek: 26.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,280 25,420
USD 23,310 23,490
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články