Splátkové společnosti vítají směrnici EU o spotřebitelských úvěrech, její nová verze má však stále rezervy

26. 8. 2008 – 0:01 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Splátkové společnosti vítají směrnici EU o spotřebitelských úvěrech, její nová verze má však stále rezervy
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), která sdružuje i nebankovní poskyto-vatele spotřebitelských úvěrů a jiných finančních produktů pro domácnosti, uvítala přijetí směrnice Evropského parlamentu a Radyo smlouvách o spotřebitelském úvěru.

ČLFA podporuje harmonizační cíle rozhodnutí o přijetí této nové úpravy a vítá záměr umožnit touto směrnicí evropským občanům získat spotřebitelský úvěr v jakémkoliv člen-ském státě se současným zabezpečením vysokého stupně ochrany spotřebitele proti ne-kalým praktikám některých poskytovatelů. Harmonizaci považuje za předpoklad vytvoření jednotného trhu v EU na úseku spotřebitelských úvěrů s řádově stejnou úpravou jejich podmínek. Je jisté, že směrnice z 23. dubna 2008 je v tomto ohledu ve srovnání s dosavadní úpra-vou (s obsahem směrnice 87/102/EHS) pokrokem, zejména v jednoznačnějším vymeze-ní podmínek spotřebitelských úvěrů a v rozpracování zásady odpovědného úvěrování (a půjčování). Škoda, že harmonizační cíle nemusí být při její aplikaci resp. při transfor-maci do právních řádů členských zemí EU naplněny. Ze schváleného znění není ve všech případech jasné, která ustanovení směrnice mají plně harmonizační poslání. Přijaté znění dává v tomto ohledu možnost rozdílných postupů. Z hlediska rozvoje trhu spotřebitelských úvěrů, domácího i v měřítku jednotného evrop-ského trhu, považuje ČLFA za významné posílení ochrany spotřebitele úpravou řady jeho práv před uzavřením úvěrové smlouvy i v průběhu jejího naplňování. Zdůrazňuje však i důležitost rozpracování zásad odpovědného půjčování. Vítá rozpracování závazku spotřebitele jednat obezřetně a respektovat smluvní povinnosti i další ustanovení směrnice, která zdůrazňují zásadní a konečnou odpovědnost spotřebitele za jeho úvěrová rozhodnutí. ČLFA upozorňuje i na problémy, které mohou být spojeny s uplatněním některých práv spotřebitele podle směrnice. Naplnění některých ustanovení v praxi může být v rozporu s požadavkem na jednoduchost, rychlost a úspornost spotřebitelských úvěrů. Jde např. o rozsah informací pro spotřebitele v předkontraktační fázi, při jehož vymezení nebyly do-statečně zohledněny podmínky sjednávání spotřebitelských úvěrů v místě prodeje, o složitý výpočet RPSN s malou vypovídající schopností pro běžné spotřebitele, či o složitou úpravu práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, která může v praxi vést k právní ne-jistotě. Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů sdružení v ČLFA jsou připraveni dále spolupracovat s orgány státu při přípravě zákona, kterým bude obsah směrnice z 23. dubna 2008 roz-pracován do našeho práva. ČLFA nabídla využití zkušeností a stanovisek nebankovní věřitelské komunity k využití zejména při přípravě těch ustanovení nového zákona, na která se nevztahují plně harmonizační pasáže nové směrnice EU.

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články