Společnostem v Česku se nedaří snížovat vysokou míru fluktuace zaměstnanců

8. 11. 2007 – 3:30 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Společnostem v Česku se nedaří snížovat vysokou míru fluktuace zaměstnanců
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Přestože pod vlivem současného nedostatku kvalifikovaných pracovníků na trhu práce investují společnosti hodně času i financí do zlepšování pracovního prostředí, péče o zaměstnance a rozvojových a motivačních programů, nedaří se snížit míru fluktuace. Podle aktuálních údajů z průzkumu HR Controlling 2007 společnosti PricewaterhouseCoopers je mediánová hodnota celkové fluktuace v České republice 14,8 %, ale v některých společnostech dosahuje i hodnot kolem 25 %, což je výrazně více než míra, která je považována za doporučenou (5–10 %).

Nezaměstnaných je v ČR nejméně za deset let Nedostatek pracovní síly v ČR zatím příliš neovlivnil průměrný nárůst mezd Českému trhu IT budou brzy chybět kvalifikovaní lidé Nezaměstnanost v září mírně poklesla, nejvíce poklesla u žen Na trhu lze přitom pozorovat dvě různé situace. Společnosti, které opravdu pociťují nedostatek lidí a zároveň mají až 25% fluktuaci, a to zejména na pozicích vyžadujících nižší kvalifikaci (dělnické pozice). Nebo společnosti podnikající ve vysoce specializovaných oborech, např. chemie či jaderná energetika, které zažívají opačnou situaci, kdy míra fluktuace je na úrovni tržního minima (do 6 %). Fluktuace v detailu – proč? Z pohledu zaměstnanců lze fluktuaci rozdělit na dobrovolnou a nedobrovolnou. V současnosti převládá spíše fluktuace dobrovolná (8,5 %) nad nedobrovolnou (5,8 %). Z možných důvodů pro nedobrovolný odchod zaměstnance představuje přitom jen nepatrnou část (0,4 %) propouštění pro porušení kázně či slabý pracovní výkon. To pravděpodobně souvisí s českou legislativou, která zaměstnavatelům poněkud znesnadňuje rychlé jednání v případě neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnance. Mezi další důvody, které se zahrnují do nedobrovolné fluktuace, patří např. odchod zaměstnance do důchodu, reorganizace, odchod ze zdravotních důvodů atd. Fluktuace v detailu – kdy? Z průzkumu vyplývá, že ze zaměstnanců, kteří společnost opustili dobrovolně, pracovalo téměř 60 % u firmy maximálně tři roky a necelá desetina odešla již ve zkušební době. „Vyšší míra dobrovolné fluktuace u nových zaměstnanců, zvláště ve zkušební době, signalizuje možný problém v náborovém procesu, kdy očekávání nově přijatých zaměstnanců mohou být odlišná od skutečné situace na pracovišti,“ uvedla Katarína Smrčeková, manažerka oddělení Řízení lidských zdrojů, PricewaterhouseCoopers. Náklady na fluktuaci Vysoká fluktuace má negativní vliv nejen na finanční náklady, např. na nábor nových zaměstnanců, ale též na hospodářské výsledky společnosti, a to zejména z pohledu zajištění efektivního fungování firmy. „Kromě finančních dopadů, jako jsou dodatečné náklady na přijímání, adaptaci a zaškolení nových zaměstnanců, je důležité zohlednit rovněž demotivaci a větší pracovní zátěž zaměstnanců, kteří musí nahradit chybějící kolegy,“ upozornila Katarína Smrčeková. Průměrná hodnota nákladů na jednoho zaměstnance přijatého z externích zdrojů se pohybuje kolem 17 000 Kč, ale může dosahovat i 50 000 Kč. Výše těchto nákladů souvisí i s délkou náboru. Průměrný počet dní na obsazení pozice se pohybuje mezi 30 a 47 dny. Podrobná analýza je klíčem k řízení Komplexní analýza umožňuje fluktuaci řídit, a optimalizovat tak proces personálního plánování, řízení rozvoje a nástupnictví. Toto potvrzuje fakt, že 91 % účastníků studie používá alespoň jednu z níže uvedených metod pro pochopení důvodů fluktuace. Kromě toho společnosti také podnikají preventivní kroky pro minimalizaci nežádoucí fluktuace např. tím, že cíleně sledují spokojenost a motivaci svých zaměstnanců, což jim může pomoci včas rozpoznat klima panující ve společnosti a přijmout příslušná opatření.

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,720 24,800
USD 23,050 23,150
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články