Spotřebitelské ceny vzrostly v červenci proti červnu o 0,4 pct.

9. 8. 2007 – 5:49 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Spotřebitelské ceny vzrostly v červenci proti červnu o 0,4 pct.
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Hladina spotřebitelských cen vzrostla v červenci proti červnu o 0,4 %. Tento růst ovlivnilo obdobně jako v minulých letech zejména sezónní zvýšení cen zahraničních a tuzemských rekreačních pobytů. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 2,3 %.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen o 0,4 % způsobilo hlavně zvýšení cen v oddíle rekreace a kultura, kde podobně jako v minulých letech vzrostly sezónní ceny dovolených s komplexními službami o 14,1 %, z toho tuzemských o 6,5 % a zahraničních o 16,1 %. V oddíle bydlení vzrostlo čisté nájemné v bytech s regulovaným nájemným o 1,9 % a ceny zemního plynu o 1,6 %. Pokračovalo zvyšování cen tabákových výrobků, které v červenci dosáhlo 2,0 %. Růst cen pohonných hmot zmírnil na 0,8 %. Ve stravování a ubytování vzrostly ceny ubytovacích služeb o 0,6 %. Vyšší byly i ceny některých druhů potravin, jako například vepřového masa o 1,5 %, drůbeže o 2,4 %, mléka o 1,9 %, cukru o 1,9 %. Snižující vliv na cenový vývoj měl pokles cen odívání o 2,1 % a obuvi o 2,7 % v důsledku letních výprodejů zboží. Pokles cen potravin způsobilo zejména snížení cen brambor o 21,1 %, plodové zeleniny o 5,7 %, pekárenských výrobků a obilovin o 0,7 %. V oddíle zdraví se snížily doplatky léků předepsaných lékařem o 2,0 % a ceny lázeňských pobytů o 1,1 %. Ceny zboží úhrnem klesly o 0,1 % a ceny služeb vzrostly o 1,0 %. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci 2007 o 2,3 %, tj. o 0,2 procentního bodu méně než v červnu 2007. Obrat v meziročním cenovém vývoji nastal v oddílech doprava, pošty a telekomunikace, rekreace a kultura, kde ceny z meziročního růstu v červnu zaznamenaly v červenci meziroční pokles. V dopravě zmírnil růst cen ostatních služeb týkajících se dopravy z 5,0 % v červnu na 1,8 % v červenci. Důvodem bylo zavedení samostatného poplatku za zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v červenci 2006. Prohloubil se pokles cen pohonných hmot na 2,5 % (z 1,7 % v červnu). V oddíle pošty a telekomunikace byl pokles cen důsledkem zvýšení cen v loňském červenci vlivem ukončení komerčních slev. V oddíle rekreace a kultura byly ceny dovolených s komplexními službami (přes jejich výrazné meziměsíční zvýšení) meziročně vyšší v průměru pouze o 0,1 % (v červnu o 2,9 %). Další zrychlení cenového růstu se projevilo v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde ceny tabákových výrobků vzrostly o 19,3 % (ze 16,9 % v červnu). V oddíle bydlení se zvýšilo čisté nájemné v bytech s regulovaným nájemným o 14,1 % (z 12,0 % v červnu). Pokles cen zemního plynu zmírnil na 6,7 % (z 8,2 % v červnu). Tím posílil rozhodující vliv oddílů alkoholické nápoje a tabák a bydlení na meziroční cenový vývoj. Ceny elektřiny vzrostly o 7,9 % a tuhých paliv o 18,1 %. Vodné se zvýšilo o 6,7 % a stočné o 5,5 %. Zvýšení cen potravin ovlivnily zejména vyšší ceny pekárenských výrobků a obilovin o 4,0 % a ovoce o 12,4 %. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,1 % a ceny služeb o 2,7 %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červenci stejná jako v květnu a červnu, tj. 2,1 %. Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v červnu stejně jako v květnu 2,1 %. Nejvíce vzrostly ceny v Lotyšsku (o 8,9 %) a Maďarsku (o 8,5 %) a nejméně v Belgii, Francii, Dánsku a Švédsku (shodně o 1,3 %). Na Maltě byly ceny o 0,6 % nižší než v červnu 2006. Na Slovensku byl růst spotřebitelských cen v červnu stejně jako v květnu 1,5 %. V Německu vzrostla cenová hladina stejně jako v předchozích třech měsících o 2,0 %. Podle předběžných výpočtů vzrostl v ČR meziměsíčně HICP v červenci o 0,3 %, meziročně zpomalil na 2,5 % (ze 2,6 % v červnu). Bleskový odhad meziročního růstu HICP pro eurozónu za červenec 2007 je 1,8 %, jak uvedl Eurostat.

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,660 24,780
USD 22,600 22,780
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články