Spotřebitelské spory je již možné řešit mimosoudně

3. 4. 2008 – 3:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Spotřebitelské spory je již možné řešit mimosoudně
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Včera byl spouštěn nový systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Jeho cílem je zlepšení přístupu spotřebitelské veřejnosti ke spravedlnosti – poskytuje jí účinné prostředky k uplatnění jejích práv.

Rodinná terapie má zaručit větší ochranu práv dětí Spory mezi zákazníky a prodejci by nemusel řešit soud Specifikem spotřebitelských sporů je to, že se většinou jedná o spory relativně nízké hodnoty. Nákladnost a zdlouhavost soudního řízení mnohé spotřebitele od vymáhání jejich zákonných práv odrazuje. A právě na absenci účinných mimosoudních prostředků k realizaci spotřebitelských práv reaguje projekt podporovaný ministerstvem průmyslu a obchodu. Řada spotřebitelů, kteří s dotazy ohledně odmítnutých reklamací SOS kontaktují, se na soudy již neobrací. Znamenalo by to pro ně nejen další finanční náklady, ale také perspektivu vleklého sporu, na jehož konci sice mohou zvítězit, podnikatel ale mezitím může svou činnost ukončit…“, říká Jana Teplá, právnička SOS. Nový systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů stojí na třech pilířích – kontaktu sporných stran za pomoci kontaktního místa a předání kvalifikované informace, mediaci a speciálním rozhodčím řízení. SOS – Sdružení obrany spotřebitelů bude vedle Hospodářské komory ČR a dalších spotřebitelských organizací poskytovat poradenství na úrovni kontaktních míst. Celý systém je založen na principu dobrovolnosti a ten vzbuzuje v očích mnohých jistou nedůvěru. Kritici systému nevěří, že strany – zvlášť podnikatelé – budou mít o účast v systému zájem. Motivace obou stran může být ovšem různá, protože systém nabízí několik výhod. Tou nejvýznamnější bude zřejmě výrazná úspora času (předpokládaná délka řízení je 60, maximálně 90 dnů) a nákladů (poskytnutí kvalifikované informace na kontaktním místě je zcela zdarma, rozhodčí řízení je zpoplatněno). Pro podnikatele může být motivem snaha o zachování dobrých vztahů se zákazníky. „Podnikatelé se do systému dobrovolně hlásí a prezentují to jako svou přednost – deklarují ochotu řešit spory se zákazníky smírnou cestou. Na trhu pak získávají konkurenční výhodu oproti ostatním. Zahraniční zkušenosti ukazují, že přesto, že účast není v systému povinná, podnikatelé se dobrovolně účastní,“ dodává Jana Teplá. Systém nezasahuje do fungujících způsobů mimosoudního řešení sporů, proto bude možné i nadále řešit spory mimo systém podporovaný MPO v klasickém rozhodčím řízení prostřednictvím mediátora nebo finančního arbitra. Zdroj SOS

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,210 25,330
USD 23,540 23,720
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články