Správní poplatky neodpovídají novému stavebnímu zákonu

20. 12. 2007 – 3:30 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Správní poplatky neodpovídají novému stavebnímu zákonu
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Od 1. ledna 2007 účinný stavební zákon změnil některé postupy v řízeních vedených stavebním úřadem a například zcela zrušil původně užívané dělení staveb na drobné, jednoduché a ostatní.

Budete stavět? Nejistota okolo DPH končí! Co změnil nový stavební zákon Zákon o správních poplatcích však na tyto změny nereagoval a tak v praxi dochází k obtížné a často rozporuplné interpretaci sazebníku. Například tzv. „drobná stavba“, která byla zvýhodněna nižší sazbou správního poplatku, už podle nového stavebního zákona neexistuje, přesto v sazebníku zůstává. Některé části sazebníku správních poplatků jsou tedy v návaznosti na stavební zákon nepoužitelné. Na druhou stranu zde chybí jasně definované skupiny nově klasifikovaných staveb se zvýhodněnou sazbou. Zákon o správních poplatcích nezohledňuje ani některé nově zavedené úkony vykonávané na základě stavebního zákona, např. oznámení záměru pro vydání územního souhlasu, oznámení stavebního úřadu o započetí užívání stavby nebo vydání kolaudačního souhlasu aj. Vzhledem ke zjištěným nesrovnalostem požádal veřejný ochránce práv ministerstvo pro místní rozvoj o informaci, zda se ve spolupráci s ministerstvem financí otázkou novelizace zákona o správních poplatcích zabývá a v jaké přibližné lhůtě by k ní mohlo dojít. S obdobnou žádostí o novelizaci zákona se na ministerstvo obrátil i Svaz měst a obcí ČR.

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články