Stát hospodařil v září s přebytkem přes 36 mld Kč

1. 10. 2007 – 18:55 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Stát hospodařil v září s přebytkem přes 36 mld Kč
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci září 2007 celkové příjmy státního rozpočtu výše 748,5 mld. Kč.

Výdaje byly čerpány v objemu 712,2 mld. Kč a vykázaný přebytek činil 36,3 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku lepší výsledek o 34,8 mld. Kč. Za devět měsíců letošního roku inkasoval státní rozpočet celkové příjmy ve výši 748,5 mld. Kč, t.j. 78,8 % rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 383,9 mld. Kč , příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 268,5 mld. Kč a ostatní příjmy 96,2 mld. Kč . Plnění daňových příjmů ovlivnilo především inkaso daní z příjmů právnických osob, které ve výši 88,7 mld. Kč představuje 82,5 % rozpočtu a meziroční růst o 15,4 mld. Kč, t.j. o 21,0 % (ve stejném období loňského roku byl rozpočet plněn na 83,3 % při meziročním poklesu o 4,7 mld. Kč, t.j. o 6,0 %, přičemž celoroční inkaso převýšilo rozpočet o 7,5 mld. Kč, t.j.o 8,5 %). Rozpočet počítá s růstem o 12,6 % proti skutečnosti roku 2006. Celkové saldo hospodaření státního rozpočtu za tři čtvrtletí roku 2007 vykázalo přebytek ve výši 36,3 mld. Kč. Tento výsledek je o 34,8 mld. Kč lepší než ke konci září loňského roku. Proti rozpočtovanému schodku, odpovídajícímu devíti měsícům (68,6 mld. Kč) je výsledek lepší o 104,9 mld. Kč. Tomu odpovídá čerpání výdajů, které bylo proti jejich poměrné roční rozpočtované výši (780,8 mld. Kč) o 68,5 mld. Kč nižší, při současně vyšším plnění příjmů než by odpovídalo alikvotě rozpočtu (712,1 mld. Kč), a to o 36,4 mld. Kč. Relativně pozitivní výsledek ovlivnilo hospodaření v samotném měsíci září, kdy saldo ve výši 14,1 mld. Kč bylo o 6,2 mld. Kč vyšší než zářijový výsledek v roce 2006 přesto, že ve výdajích se promítl převod prostředků z kapitoly VPS pro SFDI ve výši 10,0 mld. Kč (podle usn. vlády č. 629/2007). Naopak pozitivně se v hospodaření odráží vývoj daňových příjmů, které byly v samotném měsíci září o 11,7 mld. Kč vyšší než bylo jejich inkaso ve stejném měsíci roku 2006.

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,680 23,780
USD 21,980 22,100
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články