Stát podporuje kde co, kde je podpora nejefektivnější? Podpora bydlení!

2. 7. 2011 – 16:20 | Bydlení | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Stát podporuje kde co, kde je podpora nejefektivnější? Podpora bydlení!
Z analýzy vyplývá jeden důležitý závěr: Nejefektivnějšími podporami bydlení jsou takové typy podpory, které stát stojí nejméně peněz, Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Stát podporuje kdeco: Chudé, nezaměstnané, střední třídu, umění, bydlení... A poslední jmenované se státu dokonce vrátí. Jaká podpora bydlení je pro stát nejefektivnější? A je státní podpora skutečně výdělečnou?

Státní podpora bydlení je poměrně široký pojem. Zahrnuje od projektů typu Nový panel a Zelená úsporám přes zvýhodněné úvěry pro mladé a obce po podporu hypotečních úvěrů či stavebního spoření. Stát vydává peníze, poskytuje úvěry nebo dává záruky. Všechno něco stojí, ale něco také přináší.

Společnost Deloitte pro Ministerstvo pro místní rozvoj vypracovalo studii, která shrnuje návratnost peněz vložených do státní podpory. A závěry jsou poměrně zajímavé: Jedna koruna podpory se může vrátit i téměř trojnásobně! Vše má ale svůj háček.

TIP: Nájemné se už určuje podle nových pravidel, na co se připravit?

Na možné zkreslení výpočtu efektivity vynaložené podpory upozorňuje samotný realizátor studie. Výsledky vychází z "mechanického" propočtu výnosu daní z realizovaných staveb či oprav nemovitostí. Nezahrnují multiplikační efekt - tedy efekt, který zjednodušeně říká: Pokud podpořím bydlení, bude mít zedník práci, bude nakupovat v obchodech, které realizují zisk a zaplatí další daně.

Na druhou stranu jsou výsledky zkresleny dalším efektem. Studie nutně vychází z předpokladu, že bez státní podpory by se daný projekt neuskutečnil - a tudíž by stát nezískal žádný výnos z daní. To je pochopitelně nerealistický předpoklad, neboť část staveb a oprav by nepochybně proběhla bez ohledu na finanční účast státu.

Tabulka: Přínos státní podpory do státního a dalších veřejných rozpočtů

Podpora

Do st á tn í ho rozpo č tu

Do ostatn í ch ve ř ejn ý ch rozpo č t ů

Celkem

NOVÝ PANEL – úroková dotace (jednorázová alokace)

101,4 %

7,7 %

109,1 %

NOVÝ PANEL – úroková dotace (průběžná alokace)

126,7 %

9,6 %

136,4 %

NOV Ý PANEL – zvýhodněná záruka za úvěr

244,6 %

20,8 %

265,4 %

Podpora výstavby nájemních bytů pro osoby s nízkými příjmy či handicapem

59,3 %

5,5 %

64,9 %

Úvěry „300“ mladým na pořízení bytu

148,9 %

6,6 %

155,5 %

Úvěry obcím na opravy a modernizace bytů

136,0 %

3,3 %

139,3 %

Ručení za investiční úvěry na výstavbu nájemních bytů

263,6 %

27,8 %

291,4 %

Podpora oprav vad způsobujících havarijní stav panelových bytových domů

44,5 %

4,2 %

48,6 %

Podpora hypotečního úvěrování pro osoby mladší 36 let

33,8 %

 

33,8 %

Podpora výstavby podporovaných bytů  

37,8 %

3,5 %

41,3 %

Podpora regenerace panelových sídlišť  

39,1 %

3,7 %

42,7 %

Podpora oprav domovních olověných rozvodů  

57,0 %

5,3 %

62,4 %

Podpora výstavby technické infrastruktury

96,8 %

9,1 %

105,9 %

Poznámka: Procento udává, kolik se vrátí z každé koruny vynaložené na příslušnou podporu

Zdroj: Deloitte.

Z analýzy vyplývá jeden důležitý závěr: Nejefektivnějšími podporami bydlení (z pohledu přínosu pro státní rozpočet) jsou takové typy podpory, které stát stojí nejméně peněz. Jednoznačně tak vedou záruky za úvěry a v závěsu za nimi vlají zvýhodněné úvěry. Dávat kamkoli nevratnou dotaci se ukazuje jako nejméně efektivní cesta. I z tohoto důvodu se v bytové koncepci ministerstvo od přímých dotací odklání.

Nelze ale zdaleka říci, zda by rozšíření podpory s největší návratností mělo další pozitivní efekt a přineslo veřejným rozpočtům očekávané zhodnocení. Vždy závisí také na schopnosti příjemců podpory tyto efektivně využít.

-Zbytek článku najdete na Hypoindex.cz | Petr Zámečník

Kurzy

Kurzovní lístek: 26.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,290 25,410
USD 23,250 23,430
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články