Stát vyplatil politickým vězňům a účastníkům odboje miliardu. Kdo má na příplatky nárok?

29. 3. 2011 – 14:35 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Stát vyplatil politickým vězňům a účastníkům odboje miliardu. Kdo má na příplatky nárok?
Nárok na vyplácení příplatků vyplývá po splnění určitých podmínek, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) má ve své působnosti kromě důchodů i vyplácení příplatků politickým vězňům a účastníkům odboje za druhé světové války. Tyto výdaje se v loňském roce vyšplhaly na miliardu korun, agenturu Mediafax o tom v úterý informoval tiskový mluvčí Pavel Gejdoš.

Na zvláštní příplatek k důchodu mají ze zákona nárok účastníci národního boje za osvobození z období druhé světové války, ale i političtí vězni z období komunistického režimu.

Nárok na vyplácení vyplývá po splnění určitých podmínek. Adept musí pobírat starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z českého důchodového pojištění. Musí být českým státním občanem.

Pokud účastník odboje či politický vězeň již nežije, náleží příplatek osobě, která po zemřelém pobírá vdovský nebo vdovecký důchod.

Na příplatek k důchodu mají nárok i děti účastníků odboje a politických vězňů zemřelých při odbojové činnosti nebo při věznění, pokud v době smrti rodiče nedosáhly věku 18 let. Zároveň nesmí pobírat důchod z českého důchodového pojištění.

Celková finanční částka je násobkem počtu měsíců odbojové činnosti nebo nezákonného věznění a částky 50 korun. Osobám pobírajícím vdovský nebo vdovecký důchod náleží příplatek v poloviční výši z této částky, dětem pak ve výši dvou pětin z ní.

K takto stanovené výši příplatku náleží vdovám či vdovcům, jejichž manžel při odbojové činnosti nebo věznění zemřel, zvýšení o pevnou částku 3 000 korun.

Dětem účastníků odboje a politických vězňů se příplatek zvyšuje o 2 400 korun. Tento příplatek náleží i vdovám či vdovcům a dětem osob, které v letech 1948 až 1989 zemřely při pokusu o překročení československých státních hranic.

Příplatek k důchodu bývalým odbojářům či politickým vězňům vyplácí ČSSZ od října roku 2005.

V loňském prosinci vyplatila ČSSZ odbojářům téměř 12 tisíc příplatků v průměrné výši 1 287 korun a šest a půl tisíce příplatků z titulu nezákonného věznění v průměrné výši 1 964 korun.

Osobám, jimž nárok na příplatek nebo zvláštní příspěvek k důchodu nevznikl jen proto, že nemají nárok na důchod z českého důchodového pojištění, zákon umožňuje poskytnout namísto těchto dávek jednorázovou peněžní částku.

V loňském roce ČSSZ vyplatila celkem 193 jednorázových peněžních částek ve výši více než 32 milionů korun a v součtu s ostatními zvláštními příplatky se výše celkových výdajů vyšplhala na jednu miliardu korun.

-Petra Hrubá | mED

Kurzy

Kurzovní lístek: 12.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,350 24,470
USD 23,570 23,750
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články