Stát zpřísňuje podmínky pro pobírání vdovského důchodu

15. 9. 2018 – 8:56 | Naše peníze | red | Diskuze:

Stát zpřísňuje podmínky pro pobírání vdovského důchodu
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

Z důvodu zpřísnění podmínek pro pobírání vdovského důchodu pobírá vdovský důchod rok od roku méně vdov. Spoléhat na finanční zajištění od státu formou vdovského důchodu nejde.

Nárok na vdovský důchod má vdova po zemřelém manželovi, jestliže zemřelý manžel pobíral ke dni úmrtí starobní důchod nebo invalidní důchod nebo ke dni smrti splnil podmínku pro přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Vdovský důchod náleží vdově pouze jeden rok a po uplynutí jednoho roku pouze v případě, je-li splněna některá ze zákonných podmínek. Mezi zákonné podmínky patří:

  • péče o nezaopatřené dítě
  • péče o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV závislosti
  • péče o vlastního rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který žije s vdovou v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV závislosti.
  • invalidita třetího stupně
  • dosažení věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo dosažení vlastního důchodového věku, jestliže je vlastní důchodový věk nižší

Nárok během obnovovací lhůty

Když není některá z výše uvedených zákonných podmínek splněna po roce pobírání vdovského důchodu, tak nárok na výplatu vdovského důchodu zaniká. V případě splnění některé z výše uvedených zákonných podmínek v zákonné obnovovací lhůtě, se výplata vdovského důchodu obnoví na základě podané žádosti.

Proč se vyplácí méně vdovských důchodů?

V roce 2009 vyplácela ČSSZ celkem 583 420 vdovských důchodů, v roce 2017 o více než 40 000 vdovských důchodů méně.

Tabulka 1: Vývoj počtu vyplácených vdovských důchodů

Rok Počet vyplácených vdovských důchodů
2009 583 420
2010 579 324
2011 574 597
2012 570 645
2013 565 292
2014 560 256
2015 553 940
2016 549 471
2017 543 177

Pramen: Statistické ročenky ČSSZ za roky 2009 až 2017

Každoročně se vyplácí vdovských důchodů méně a méně, přitom počet vyplácených starobních důchodů meziročně značně roste. Důvodů je hned několik:

  • Do konce roku 2009 stačilo, aby vdova dosáhla věku 55 nejpozději v obnovovací lhůtě a vdovský důchod náležel trvale. Od roku 2010 je nutné dosáhnout věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného ročníku narození nebo vlastního důchodového věku (pokud je nižší), přičemž tento věk je vyšší.
  • Věková podmínka pro trvalé pobírání vdovského důchodu se rok od roku zvyšuje, neboť postupně se prodlužuje řádný důchodový věk. Splnit věkovou podmínku je náročnější.
  • Od roku 2012 došlo ke snížení obnovovací lhůty z pěti let na dva roky. Některé vdovy by dříve některou ze zákonných podmínek splnily v obnovovací lhůtě, po zkrácení obnovovací lhůty však nikoliv.
-Petr Gola | Více na Investujeme.cz
Zdroje:

Kurzy

Kurzovní lístek: 1.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,380 23,560
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články