Státní dotace na veřejnou autobusovou dopravu činí 370 miliónů korun

30. 7. 2008 – 11:34 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Státní dotace na veřejnou autobusovou dopravu činí 370 miliónů korun
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Technický stav autobusů zejména linkové a MHD dopravy je často kritizován. Proto se vláda snaží nalézt prostředky na jejich dotaci. Průměrný věk všech autobusů u nás je 16,63 roků a z celkového počtu 20 576 autobusů se ročně obnovuje pouhých pět procent.

Sdružení automobilového průmyslu je názoru, že ročně by se u nás měl park obnovovat dvakrát více tj. o 10%. Podle slov ing. Pavla Ešnera ze Sdružení jich z celkového počtu činí devadesát procent právě autobusy MHD a linkové dopravy. Proto stát podporuje především tento typ autobusů. Začátkem července (8.7.2008) meziresortní komise na svém jednání schválila rozdělení dotací pro rok 2008 na nákup autobusů ve veřejné autobusové dopravě. Z celkové částky je určeno 94 700 tis. Kč na veřejné linkové autobusy v Čechách, 75 100 tis. Kč na Moravě a malí dopravci získají dotaci 15 400 tis. Kč. Dopravní podniky a ostatní dopravci získají na nákup autobusů pro hromadnou městkou dopravu dotaci 185 250 tis. Kč. Celkem letos dotace bude činit 370 500 tis. Kč, zatímco loni to bylo 351 200 tis. Kč. Zatímco loni se z dotací obnovil park 250 linkovými autobusy a 54 autobusy MHD, tak letos podle odhadu ministerstva dopravy to má být 250 až 260 autobusů linkových a kolem 120 autobusů MHD. Průměrná cena linkového autobusu je počítána kolem 3,6 miliónů a u autobusu MHD lze uvažovat o ceně kolem pěti milionů. Hlavním cílem Programu obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy je podpora služeb obecného hospodářského zájmu s ohledem na zvýšení ochrany životního prostředí. Sekundárním cílem Programu je pak podpora přístupnosti vozidel veřejné dopravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Přitom dotace na linkový a MHD autobus nesmí překročit 25 % ceny autobusu. Navíc jsou stanovena pravidla pro zvýhodněnou dotaci pro autobusy nízkopodlažní a na plynový nebo elektrický pohon. Pro příklad v podprogramu pro městkou hromadnou dopravu přišlo 40 žádostí celkem žádajících 214 172 tisíc Kč. Registrační listy budou příjemcům dotace zasílány průběžně během měsíce července a srpna. Další pokyny ohledně čerpání dotací budou vyvěšeny v průběhu srpna. Dotaci bude možné čerpat po 5. září 2008, poslední termín čerpání je stanoven na 15. prosinec 2008.

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,400
USD 22,590 22,710
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články