Stavební produkce meziročně klesla

11. 7. 2008 – 2:04 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Stavební produkce meziročně klesla
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Celková stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v květnu meziměsíčně reálně o 0,2 % vyšší. Meziročně klesla ve stálých cenách o 2,9 %. Stavební úřady vydaly 11 379 stavebních povolení; jejich počet meziročně vzrostl o 11,5 %. Orientační hodnota povolených staveb byla 34,8 mld. Kč a meziročně se zvýšila o 35,9 %.

Celková stavební produkce v květnu meziročně klesla ve stálých cenách o 2,9 %, po vyloučení vlivu pracovních dní klesla o 1,5 % (v květnu 2008 bylo o 1 pracovní den méně). Pokles stavební produkce byl zřejmě také ovlivněn čerpáním turnusového volna v souvislosti se státními svátky 1. a 8.5. 2008 (samostatné pracovní pátky), což potvrzuje statistika odpracovaných hodin. Podobně jako v předchozích měsících byl zaznamenán růst stavební produkce u inženýrského stavitelství jak na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích, tak i na opravách a údržbě. Pokračuje meziroční pokles produkce pozemního stavitelství. Trvalý růst vykazují stavební práce v zahraničí. Stavební práce podle dodavatelských smluv u podniků s 20 a více zaměstnanci meziročně klesly ve stálých cenách o 3,2 %. Stavební práce na nové výstavbě, rekonstrukci a modernizaci poklesly o 5,8 % (příspěvek –5,0 procentních bodů), v tom pozemní stavitelství kleslo o 10,4 % (příspěvek –5,7 p.b.) a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 2,2 % (příspěvek 0,7 p.b.). U stavebních prací v zahraničí byl nárůst o 39,8 % (příspěvek 1,3 p.b.). Zvýšení zaznamenaly opravy a údržba o 3,6 % (příspěvek 0,4 p.b.) a ostatní práce o 13,0 % (příspěvek 0,1 p.b.). Počet zaměstnanců ve stavebních firmách, které měly 20 a více zaměstnanců, klesl o 1,3 %*) proti květnu roku 2007. Průměrná nominální měsíční mzda zaměstnanců byla 24 335 Kč a meziročně se zvýšila o 7,9 % (reálná mzda se zvýšila o 1,0 %). Průměrná hodinová mzda byla 163 Kč a proti stejnému období 2007 byla vyšší o 14,8 %. Produktivita práce na jednoho zaměstnance se snížila o 1,9 % a na jednu odpracovanou hodinu se zvýšila o 4,3 %. Stavební úřady v květnu 2008 vydaly 11 379 stavebních povolení (v tom 6 542 pro nové stavby a 4 837 pro změny dokončených staveb). Počet stavebních povolení meziročně vzrostl o 11,5 %. Orientační hodnota staveb povolených v květnu 2008 byla 34,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím 2007 vzrostla o 35,9 %. Novou výstavbou vzniknou stavby v hodnotě 24,3 mld. Kč (nárůst o 39,9 %, příspěvek 27,1 procentního bodu). Změnou dokončených staveb vzniknou stavby v hodnotě 10,5 mld. Kč (růst o 27,5 %, příspěvek 8,8 p.b.). Orientační hodnota u nové výstavby ve srovnání se stejným obdobím 2007 vzrostla ve všech směrech výstavby. U nových staveb pro životní prostředí vzrostla orientační hodnota stavebních povolení o 71,1 % (příspěvek 3,7 p.b.), u ostatních staveb o 60,3 % (příspěvek 7,1 p.b.), u budov nebytových o 38,6 % (příspěvek 8,8 p.b.) a u budov bytových o 26,7 % (příspěvek 7,5 p.b.). K celkovému nárůstu orientační hodnoty u změn dokončených staveb nejvíce přispěly stavby ostatní, které meziročně trojnásobně vzrostly (příspěvek 8,5 p.b.). Jednalo se zejména o finančně nákladné opravy, rekonstrukce a modernizace silnic a mostů. Stavební úřady povolily výstavbu 4 277 bytů, což bylo o 742 bytů více než v květnu 2007 (nárůst o 21,0 %). Z toho novou výstavbou vznikne 3 568 bytů (o 654 bytů více) a změnou dokončených staveb 709 bytů (o 88 bytů více). Orientační hodnota nově povolených bytů v bytových domech byla 9,7 mld. Kč. Dále povolily výstavbu budov s podlahovou plochou 846,7 tis. m2 (nárůst o 7,1 %), v tom u bytových budov vzrostla o 21,3 % (příspěvek 10,8 p.b.) a u nebytových budov klesla o 7,5 % (příspěvek –3,7 p.b.). Průměrná podlahová plocha u nové bytové výstavby byla 121,2 m2 s orientační hodnotou 21,1 tis. Kč za 1m2.

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články