Stavební spoření je zbytečně složité. Podmínek úvěru se nedopátráte

6. 12. 2013 – 0:01 | Stavební spoření | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Stavební spoření je zbytečně složité. Podmínek úvěru se nedopátráte
Získání řádného úvěru ze stavebního spoření je podmíněno třemi základními podmínkami: Spořením alespoň 24 měsíců, naspořením minimálního podílu cílové částky (nejčastěji od 30 do 50 % dle zvoleného tarifu a stavební spořitelny) a dosažení dostatečně vysok | zdroj: NašePeníze.cz

Stavební spoření není jednoduchý produkt. A stavební spořitelny ho ještě více komplikují. Hlavním smyslem stavebního spoření je financování bytových potřeb. Kdy ale dostanete přidělený úvěr si jen tak nespočítáte.

Získání řádného úvěru ze stavebního spoření je podmíněno třemi základními podmínkami: Spořením alespoň 24 měsíců, naspořením minimálního podílu cílové částky (nejčastěji od 30 do 50 % dle zvoleného tarifu a stavební spořitelny) a dosažení dostatečně vysokého „hodnotícího čísla“, „bodového hodnocení“, „ukazatele zhodnocení“, „parametru ohodnocení“ či „ohodnocovacího čísla“, jak svou magii jednotlivé stavební spořitelny nazývají.

Zatímco dvě první podmínky má pod kontrolou klient (ví, jak dlouho spoří i kolik má naspořeno), poslední (hodnotící číslo) je plně v režii stavební spořitelny. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jednotlivých spořitelen sice uvádějí jeho výpočet, některé ale část parametrů „odsouvají“ do mnohem flexibilnějšího „Sdělení“, kde je mohou kdykoli změnit i starším smlouvám, a jedna dokonce ve VOP přímo uvádí, že ohodnocovací číslo vyhlašuje každý měsíc – a dohledat ho na stránkách není triviální. Navíc všechna čísla jsou uváděna jako minimální.

Českomoravská stavební spořitelna

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška) využívá „hodnotící číslo“. Pro přidělení řádného úvěru musí klient dosáhnout na smlouvě hodnotícího čísla minimálně 64. K jeho výpočtu je nezbytné využít dva vzorce upravené Všeobecnými obchodními podmínkami.

Vzorec 1: Hodnotící číslo ČMSS

hodnotici-cislo-cmss-01

Vzorec 2: Výkonnostní faktor

hodnotici-cislo-cmss-02

Výkon úspor ve Vzorci 1 je stanoven jako podíl připsaných úroků a úrokové sazby. Nerozhoduje tak, jakou úrokovou sazbou jsou vklady úročeny – podíl zůstává konstantní.

Hodnotící číselný faktor se liší podle varianty stavebního spoření. Pro letošní rok je upraven ve VOP, ve verzi podmínek platných od příštího roku ale již chybí a bude upraven jiným způsobem. Čím je hodnotící číselný faktor vyšší, tím dříve je úvěr přidělen. Nejvyšší má tarif Variant 15, u něhož dosahuje 48.

 • Variant 15: 48
 • Variant 20: 39
 • Variant 25: 30
 • Variant 30: 21
 • Garant: 37

Modrá pyramida

Modrá pyramida (MPSS) své magické číslo nazývá „parametr ohodnocení“. Jeho minimální hodnota je stanovena na 55.

Vzorec 3: Parametr ohodnocení MPSS

hodnotici-cislo-mpss-01

Podíl zůstatku na účtu k minimálnímu zůstatku pro přidělení cílové částky (druhý z parametrů ve vzorci) má stanovenou minimální a maximální výši. Jeho rozmezí tak může nabývat od 1 do 2,5. Výše koeficientu ohodnocení závisí na zvolené variantě stavebního spoření:

 • Pomalá varianta: 6
 • Standardní varianta: 10
 • Rychlá varianta: 14

Raiffeisen stavební spořitelna

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) využívá „ukazatel zhodnocení“, při jehož výpočtu využívá další záludný pojem – koeficient spořivosti. Pro získání řádného úvěru musí klient dosáhnout na ukazatel zhodnocení ve výši alespoň 64.

Vzorec 4: Ukazatel zhodnocení RSTS

hodnotici-cislo-rsts-01

Vzorec 5: Hodnota úroků (přepočtené úroky)

hodnotici-cislo-rsts-02

Koeficient spořivosti je totéž, co Modrá pyramida do vzorce vkládá jako podíl zůstatku na účtu k minimálnímu zůstatku pro přidělení cílové částky. Za pozornost stojí také „hodnota úroků“, které přepočítává na jednotnou úrokovou sazbu 3 % bez ohledu na jejich skutečnou výši (viz Vzorec 5).

I Raiffeisen stavební spořitelna využívá parametr odlišující různé varianty spoření. Nazývá ho „koeficient ukazatele zhodnocení“ a pro jednotlivé varianty nabývá hodnot:

 • S 041: 2,7
 • U 121: 1,5
 • U 122: 1,5
 • S 123: 2

Stavební spořitelna České spořitelny

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka) čaruje prostřednictvím „bodového hodnocení“, jehož výše musí dosáhnout alespoň 220.

Vzorec 6: Bodové hodnocení SSČS

hodnotici-cislo-sscs-01

 • BH = bodové hodnocení
 • UČ = uspořená částka
 • SP = zálohy státní podpory evidované na účtu účastníka
 • ÚF = úrokový faktor
 • CČ = cílová částka

Úrokový faktor ve výpočtu nahrazuje rozlišení jednotlivých tarifních variant spíše časově. Pro smlouvy uzavřené do 30. 10. 2013 se vypočítá jako 21násobek připsaných úroků, pro smlouvy uzavřené od 1. 11. 2013 jako 55násobek připsaných úroků. Spořitelna má tradičně jediný tarif, nepotřebuje proto rozlišovat mezi nimi.

Důvodem zvýšení „násobku“ úroků je pravděpodobně snížení úrokové sazby z původních 2 % na 1 % u nových smluv.

Wuestenrot – stavební spořitelna

Wuestenrot – stavební spořitelna (WSTS) pro určení nároku na přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření využívá „ohodnocovací číslo“, jehož minimální výši, které musí klient dosáhnout, stanovuje každý měsíc. Aktuálně se nachází na úrovni 600.

Vzorec 7: Ohodnocovací číslo WSTS

hodnotici-cislo-wsts-01

Zatímco u ostatních stavebních spořitelen je klient schopen spočítat „magickou“ formuli na základě aktuálních informací o svém stavebním spoření, pro výpočet ohodnocovacího čísla Wuestenrot – stavební spořitelny musí znát vývoj svého účtu. Vzorec 7 spočítá pouze přírůstek ohodnocovacího čísla, přičemž tento se počítá a k celkovému číslu přičítá na měsíční bázi.

Koeficient ohodnocení i u Wuestenrot – stavební spořitelny rozlišuje jednotlivé tarifní varianty:

 • Varianta OK: 0,75
 • Varianta OF a ON: 1
 • Varianta OS: 1,25

Závěrem

Ani klient, který splní veškeré podmínky pro přidělení cílové částky, nemá zcela vyhráno. Pro získání úvěru musí stavební spořitelně složit dostatečné záruky za splacení úvěru (v závislosti na výši úvěru bez ručitele či s ručitelem/ručiteli nebo i se zástavou nemovitosti) a prokázat schopnost úvěr splácet – a mít tedy dostatečný příjem.

-Petr Zámečník | Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články