Stavební spoření spíš opět prodělává

23. 1. 2019 – 15:04 | Stavební spoření | red | Diskuze:

Stavební spoření spíš opět prodělává
zdroj: freeimages.com

Stavební spoření je lidmi stále považováno za dobrý způsob zhodnocení finančních prostředků. Bez státního příspěvku by ale zdaleka neporazilo ani inflaci. A i se stáním příspěvkem je potřeba se spořením zacházet správně. Jak?

Stavební spořitelny aktuálně nabízejí úrokové sazby v rozmezí 0,5 % až 1,2 %. Inflaci se přitom daří České národní bance držet na 2% inflačním cíli. I bez započtení daní (15 %) a poplatků tak lidé spořící se stavebním spořením na úrocích reálně prodělávají. Jediné, co zhodnocení převrací do kladných reálných čísel, je státní příspěvek, který si daňoví poplatníci předplatili ze svých daní. A s ním je navíc potřeba pracovat obezřetně.

Nejvyšší základní úrok ze stavebního spoření nabízí Wüstenrot – stavební spořitelna (WSTS 1,2 %) u smluv v tarifu ProSpoření eOF-S, poplatek u smluv uzavřených online činí poplatek 0,5 % z cílové částky. Na stejné úročení se mohou dostat i majitelé offline uzavřených smluv s tarifem ProSpoření OF-S, ovšem za podmínky naspoření 6 – 9 % cílové částky ročně, poplatek za uzavření smlouvy činí 1 % z cílové částky.

Tabulka 1: Základní úrokové sazby stavebních spořitelen

Stavební spořitelna Základní úroková sazba
ČMSS 0,50%
MPSS 0,50%
RSTS 1%
SSČS 1%
WSTS 1,20%

Zdroj: Úrokové lístky stavebních spořitelen

Až úrokovou sazbu 1,2 % je možné získat i u Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS, Liška). Ovšem kromě podmínky pravidelného spoření v tarifu Aktiv Spořicí je základní sazba zvýšena o 0,7 procentního bodu pouze za 7. až 9. rok spoření (do 6. roku je základní sazba zvýšena při pravidelném spoření jen o 0,5 procentního bodu). Delší než šestiletý spořicí cyklus přitom významně snižuje efektivitu státního příspěvku na celkové zhodnocení.

Raiffeisen stavební spořitelna nabízí stavební spoření pro mladé do 25 let v tarifu Spoření S 181 úročení ve výši 1,5 %.

U Modré pyramidy (MPSS) může klient také obdržet bonus k úrokové sazbě. V akci Start pro mladé do 21 let, v akci Pohoda pro starší 55 let a v akci Moudré spoření pro všechny ostatní činí bonus k úrokové sazbě 0,5 procentního bodu do naspořené částky 300 tis. Kč, ovšem pouze po dobu 6 let.

Při navýšení cílové částky a přechodu na tarif Alfa u Modré pyramidy dosahuje bonus u akce Prodloužení 3+ (tedy alespoň na tři roky) výše 0,5 procentního bodu do částky 500 tis. Kč po dobu 3 let a u akce Prodloužení 6+ (alespoň na šest let) dokonce 0,7 procentního bodu do částky 500 tis. Kč po dobu 6 let. Navýšení cílové částky a prodloužení spoření je ovšem neefektivní z pohledu využití státního příspěvku.

Od poloviny ledna MPSS znovu nabízí Prémii 2 000 Kč.  Aktuální akce v sobě kombinuje finanční prémii ve výši poplatku za sjednání stavebního spoření (až do výše 2 000 Kč) a úrokový bonus +0 ,5 % p.a. Klient tak může získat stavební spoření až do výše cílové částky 200 000 Kč zdarma s celkovým úročením vkladů 1 % p.a. Společně se státní podporou tak zhodnocení dosahuje až 3,76 % (zhodnocení je vypočítáno pro klienta s pravidelnou roční úložkou 20 000 Kč). Akce bude trvat do konce února 2019.

Stavební spořitelny mají možnost úrokové sazby po dosažení 6leté vázací doby snížit. Toho využívá zejména Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka), která i v sazebníku uvádí po 6 letech úrokovou sazbu 0,05 %. Aby stavební spořitelna mohla sazbu takto snížit, musí být splněny i další podmínky, např. klient nesmí čerpat úvěr ze stavebního spoření.

Poplatky, poplatky, poplatky…

Stavební spořitelny čerpají zejména ze státní podpory a malé velikosti trhu. Zatímco banky v uplynulých letech základní bankovní služby zlevňovaly, stavební spořitelny své poplatky drží prakticky neměnné. U všech stavebních spořitelen tak základní poplatek za uzavření smlouvy stále vychází na 1 % z cílové částky, přičemž nižší je možné získat pouze v rámci akčních nabídek.

Tabulka 2: Základní poplatky stavebních spořitelen

Stavební spořitelna Poplatek za sjednání smlouvy (z cílové částky) Roční poplatky
ČMSS 1% 360 Kč
MPSS 1% 325 Kč
RSTS 1% 320 Kč
SSČS 1% 325 Kč
WSTS 1% 324 Kč

Zdroj: Sazebníky stavebních spořitelen

Ani poplatky za roční vedení smlouvy o stavebním spoření se příliš neliší. Trochu je odlišná struktura, kdy některé stavební spořitelny účtují poplatek ročně, jiné čtvrtletně, jiné měsíčně a Modrá pyramida jako jediná má „povinný“ poplatek za vystavení výpisu (25 Kč, v Tabulce 2 zahrnut), které je jinde buď zdarma, nebo lze zdarma získat výpis elektronický.

Zejména poplatek za sjednání smlouvy je rozhodujícím faktorem při optimalizaci výše cílové částky stavebního spoření. Optimální délka spoření činí 6 let (a pár měsíců), během kterých bude na smlouvu naspořeno necelých 160 tis. Kč. Pokud klient neplánuje čerpat úvěr, neměl by sjednávat cílovou částku vyšší.

V současné době nabízí několik stavebních spořitelen „slevu“ na poplatku za sjednání smlouvy. Zpravidla se nejedná o klasickou slevu (poplatek musí být uhrazen celý), ale o bonus odpovídající zaplacenému poplatku či jeho části.

  • Modrá pyramida nabízí v rámci akce Start pro mladé do 21 let připsání bonusu ve výši uhrazeného poplatku až do výše 1 500 Kč a v akci Pohoda starší 55 let dostanou bonus až 2 000 Kč.
  • Wüstenrot – stavební spořitelna pro mladé do 24 let v tarifu Kamarád nabízí u smlouvy na cílovou částku 150 000 Kč a v tarifu Kamarád+ na cílovou částku 300 000 Kč odpuštění poplatku, pokud klient zaplatí do 4 měsíců na účet alespoň 1 500 Kč, resp. 3 000 Kč.
  • ČMSS nabízí 100% slevu na poplatku (připsání bonusu) pro klienty do 10 let ve výši až 2 000 Kč, pro starší 55 let až 1 500 Kč.
-Petr Zámečník | Více na Hypoindex.cz
Zdroje:
Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 27.9.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,580 24,700
USD 25,560 25,740
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články