Stornopoplatky cestovních kanceláří jsou příliš vysoké

26. 4. 2007 – 8:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Stornopoplatky cestovních kanceláří jsou příliš vysoké
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) provedlo analýzu obchodních podmínek deseti cestovních kanceláří pro prodej zájezdů na období léto 2007. Následně oslovilo tyto CK se žádostí o vyjádření se k připomínkám vyplývajících z této analýzy.

V průběhu měsíce března SOS vypracovala analýzu obchodních podmínek u deseti CK. U každých obchodních podmínek SOS hodnotila vedle právního posouzení jejich obsahu i vlastní prezentaci a dostupnost obchodních podmínek zákazníkům. Vedle stále otevřeného problému cestovních kanceláří, na které SOS dlouhodobě upozorňuje, tedy na problém neuvádění konečných cen za služby CK, kdy je vždy primárně komunikována cena základní bez tzv. povinných poplatků, SOS cestovní kanceláře upozornila na další pochybení. Za tato nejčastější pochybení lze zejména považovat: Malou velikost písma obchodních podmínek, který odrazuje od seznámení se s jejich obsahem nemožnost zakoupit zájezd bez povinného cestovního pojištění – vázaná služba paušální platby za změnu účastníka zájezdu, pokud neodrážejí skutečné náklady na takový úkon cestovní kanceláře a ta je zároveň není schopna prokázat nastavení výše stornopoplatků v leckterých případech považuje SOS za příliš nadsazené a nepřiměřené výhradu na změnu ceny zájezdu ve lhůtě kratší, než stanovuje zákon (21 dní před zahájením zájezdu) požadavek na písemnou reklamaci v místě zájezdu faktické zkracování doby trvání zájezdu v důsledku pozdních odletů, resp. brzkých příletů a výhradu neodpovědnosti cestovní kanceláře za takovou situaci (pokud ke změně nedojde z objektivních příčin) prohlášení cestovních kanceláří o neodpovědnosti za špatně poskytnuté služby cestovního ruchu (např. nefunkčnost klimatizace apod.) neinformování zákazníka o době jeho souhlasu se shromažďováním jeho osobních údajů a jeho možnosti tento souhlas písemně kdykoli odvolat SOS v současné době obdrželo vyjádření od téměř poloviny oslovených cestovních kanceláří, přičemž některé z nich informovaly o pozdějším datu odpovědi. Po získání všech reakcí bude SOS tyto odpovědi analyzovat a bude z nich vycházet v dalších jednáních s cestovními kancelářemi, a to zejména za účelem zlepšení jejich přístupu ke svým zákazníkům. SOS tuto aktivitu provedla zejména z důvodu nadcházející sezóny dovolených a předpokládá, že nastolené problémy budou cestovní kanceláře brát v úvahu i v jednání se svými letošními zákazníky. - zdroj: SOS -

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,880 25,000
USD 23,150 23,330
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články