Strategie a cíle finančního arbitra České republiky

7. 3. 2011 – 10:41 | Tiskové zprávy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Strategie a cíle finančního arbitra České republiky
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Finanční arbitr České republiky Dr. Ing. František Klufa si po svém zvolení a následném jmenování PSP ČR vytyčil jednoznačné cíle, které se mu podařilo splnit díky jeho úsilí a intenzivní práci celého úřadu přibližně za polovinu funkčního období.

Aktuální potřeby českého finančního trhu, doporučení Evropské komise, nové kompetence a nově nabyté zkušenosti FA ČR se odrážejí v novém programu – střednědobém strategickém plánu rozvoje úřadu FA ČR, který by měl být splněn do konce roku 2013.

Finančním arbitrem České republiky byl v lednu 2008 Poslaneckou sněmovnou na období 5 let jmenován Dr. Ing. František Klufa (do ledna 2013) a jeho zástupcem v březnu 2008, též na 5 let, JUDr. Petr Scholz, Ph.D. Své hlavní cíle pro období 2008–2010 si finanční arbitr stručně shrnul do několika základních bodů, jejichž efektem mělo být širší a masovější využívání Kanceláře FA ČR koncovými spotřebiteli a dále zvýšení prestiže Kanceláře napříč bankovními i nebankovními institucemi, justicí i politickou reprezentací v ČR:

a) Zefektivnění činnosti Kanceláře, maximální možná úspěšnost při řešení sporů mimosoudní cestou smírčím způsobem

b) Medializace činnosti – rozšíření povědomí o službách finančního arbitra mezi širokou veřejnost a trvalý trend nárůstu případů

c) Rychlost řešení sporů snížit o 30 dnů z původních 98 dnů

d) Rozšíření kompetencí FA ČR na další oblasti (spotřebitelské úvěry a kolektivní investování) • výrazná úspora času a prostředků pro justici k řešení závažnějších sporů a kriminality • lepší a nízkonákladová vymahatelnost práva pro spotřebitele Tyto cíle budou splněny ke dni 1. 7. 2011, kdy vstoupí v platnost novela zákona, kterou se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.

Pro období 2011–2013 FA ČR Dr. Ing. František Klufa představuje nový střednědobý strategický plán:

I. PROCESNÍ ČINNOST
a) Bezchybné a úspěšné zvládání nových sporů, týkajících se spotřebitelských úvěrů a retailového kolektivního investování
b) Rozšíření komunikace v souladu s připravenou strategií – výrazný nárůst řešených sporů a nárůst dotazů na Kancelář
c) Řešení sporů smírnou cestou (v maximálním možném počtu případů)
d) Řešení sporů v co nejkratších termínech s upřesněním dle zkušeností po prvních měsících provozu a dle nárůstu počtu sporů
d) Zachování kvality poskytovaných služeb včetně poradenství

II. Kompetence
a) rozšíření kompetencí na další oblasti dle požadavků EK (hypotéky, pojišťovnictví …)

III. PODPORA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
Školství – podpora finanční gramotnosti na základních, středních a vysokých školách:
a) Základní školy – online materiál s pravidelným rozšiřováním a aktualizací, týkající se FA ČR, jeho kompetencí, řešených sporů, upozornění a doporučení, s otázkami, hrami a soutěžemi s využitím pro výuku – spolupráce s MŠMT – možnost využití v hodinách s odpovídající náplní
b) Střední školy – odborný materiál, který se týká problematiky, kterou se FA ČR zabývá, jednou ročně organizace soutěže pro střední školy s vyhodnocením jejich finanční gramotnosti – možnost využít materiály ke stažení – spolupráce se školami prostřednictvím MŠMT a dalších institucí
c) VŠ – nabídka přednášek, diskusí se studenty na odborná témata související s činností arbitra – národní i mezinárodní kontext, zaměření na VŠ a univerzity, zabývající se přípravou specialistů na finančnictví, bankovnictví, ekonomii a právo
d) Komunikace se studenty prostřednictvím sociálních sítí
Občané ČR
a) Emailing, newsletter – možnost registrace na webu, PR, Facebook a další kanály viz připravovaná komunikační strategie
b) Help-line – online infolinka vyškolených specialistů;

Dr. Ing. František Klufa komentuje nový strategický program rozvoje svého úřadu takto: „Vzhledem k mezinárodní spolupráci s Evropskou komisí a mé aktivní činnosti ve FIN-NET a International Network of Financial Services Ombudsman Schemes (celosvětové mezinárodní sdružení finančních ombudsmanů), ale zejména vývoji na českém finančním trhu a spolupráci s finančními institucemi u nás považuji za důležité rozvíjet Kancelář FA ČR ve prospěch všech zúčastněných stran – koncových spotřebitelů, bankovních i nebankovních finančních institucí a české justice. Dosažení některých cílů nového programu může být dosaženo díky poměrně složitým legislativním procesům a častým politickým změnám v ČR v dlouhodobějším časovém horizontu.“

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články