Stromy budou možná proti černé těžbě hlídat čipy

10. 8. 2010 – 12:52 | Ekologie | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Stromy budou možná proti černé těžbě hlídat čipy
V současné době se připravuje systém evidence pohybu dřeva i na úrovni EU, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Zamezit případným krádežím dřeva v českých lesích a přesněji identifikovat pohyb dřeva nejen po území ČR by mohlo v budoucnosti přinést čipování stromů.

Ministr zemědělství Ivan Fuksa (ODS) potvrdil v úterý Mediafaxu, že se tím jeho rezort zabývá.

Čipování stromů je podle něj obvyklé v některých evropských zemích, například ve Švédsku.

Využívání čipové technologie v zahraničí je podle mluvčího státního podniku Lesy České republiky (LČR) Zbyňka Boublíka známo i státním lesům. „LČR se zabývají otázkou zvýšení bezpečnosti pohybu dříví v lesním hospodářství kvůli snížení ztrát dříví při těžbě a manipulaci a také pro zefektivnění evidence dříví. V podmínkách LČR byla provedena prezentace takovéto technologie, jejích možností a výhod jejího zavedení,“ uvedl mluvčí.

Případnému rozhodnutí o zavedení technologie musí ale předcházet pilotní projekt, který by ověřil použitelnost čipů ve zdejších podmínkách. Rozhodující pro využití čipování by přitom měla být návratnost investice.

Podle ředitele Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) Jaromíra Vašíčka se v současné době připravuje systém evidence pohybu dřeva i na úrovni EU. „V tomto případě jde ale především o zamezení ilegálním těžbám dřeva a ilegálním dovozům dřeva do EU ze třetích zemí,“ připomíná Vašíček.

Tento problém se ČR ale prakticky netýká. Podle statistik totiž objem ilegálních těžeb dřeva v Česku klesá, stejně jako případy nakládání s lesním majetkem v rozporu s lesním zákonem. Ze zprávy o stavu lesního hospodářství například vyplývá, že v roce 2008 řešily orgány státní správy lesů v jednotlivých krajích celkem 72 případů těžeb prováděných v rozporu s lesním zákonem, což představovalo zhruba 35 100 kubíků dřeva. Nejvíce nelegálních těžeb bylo evidováno v Plzeňském kraji (12) s celkovým objemem 23 400 kubíků dřeva. „Jednalo se tam o případy těžeb provedených vlastníky lesa nad rámec schváleného závazného ustanovení lesních hospodářských plánů při zpracování kalamit,“ konstatoval Vašíček.

Nelegální těžby dřeva podle něj v současné době nejsou takovým problémem jako ještě na počátku devadesátých let. „Je to dáno i tím, že krajina je poměrně hustě obydlená, takže je obtížné takové těžby utajit,“ říká ředitel ÚHÚL. Ze stejného důvodu nejsou v ČR časté ani krádeže dřeva. „Rozhodně nejde o statisíce kubíků nebo množství kamionů, jak mnozí tvrdí. Tyto případy eviduje policie, ale vím, jde o řádově několik případů ročně,“ uvedl Vašíček.

-Petr Havel, Mediafax

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články