Sucho obilí nezničilo – očekává se sklizeň 6,1 mil. tun

12. 7. 2007 – 5:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Sucho obilí nezničilo – očekává se sklizeň 6,1 mil. tun
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Na základě prvních letošních odhadů k 20. 6. 2007 se očekává sklizeň základních obilovin celkem ve výši 6 102 tis. tun a sklizeň řepky 983 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní jde u základních obilovin o navýšení odhadované úrody o 337 tis. tun (o 5,8 %). U řepky se předpokládá zvýšení sklizně o 103 tis. tun (o 11,7 %).

Odhadovaná sklizeň základních obilovin celkem 6 102 tis. tun je vyšší proti výsledkům sklizně loňského roku o 337 tis. tun (o 5,8 %). Na očekávané vyšší sklizni základních obilovin se podílí jak mírný nárůst osevních ploch (proti loňsku o 1,8 %), tak zvýšení průměrného hektarového výnosu z loňských 4,03 t/ha na předpokládaných 4,19 t/ha v letošním roce. U řepky je vyšší odhadovaná sklizeň 983 tis. tun dána zvětšením osevní plochy o 15,5 % při očekávaném snížení průměrného hektarového výnosu o 3,3 % na 2,91 tuny v porovnání s rokem 2006. U naší nejrozšířenější obiloviny pšenice ozimé (letos 51,5 % plochy základních obilovin) se předpokládá sklizeň na úrovni 3 602 tis. tun, to je ve srovnání s rokem 2006 nárůst o 304 tis. tun (o 9,2 %) při rozšíření osevní plochy o 4,2 % a zvýšení odhadovaného výnosu o 4,8 % na 4,80 t/ha. U druhé nejpěstovanější obiloviny ječmene jarního (letos 25,4 % plochy základních obilovin) lze očekávat pokles úrody o 303 tis. tun (o 20,0 %) v důsledku úbytku osevní plochy o 56 tis. ha (o 13,3 %) i snížení průměrného výnosu o 7,6 % na 3,28 t/ha. Ze základních obilovin se očekávají největší změny u žita, jeho letošní osevní plocha se rozšířila o 66,8 % a při odhadovaném výnosu 4,04 t/ha (zvýšení o 21,3 %), by měla sklizeň této základní obiloviny dosáhnout 152 tis. tun (navýšení o 102,8 %). Je ale nutné připomenout, že pokles sklizně této plodiny mezi roky 2005 a 2006 činil 62,0 % a letošní očekávaná sklizeň nedosáhne úrovně sklizně roku 2005 (197 tis. tun). Obdobně ani u triticale letošní odhadovaná sklizeň 200 tis. tun nedosáhne sklizně z roku 2005 (255 tis. tun) i přes zvětšení osevní plochy o 22,0 % a zvýšení předpokládaného průměrného výnosu o 25,0 % v porovnání s rokem 2006.

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články