Systém vzdělávání neodpovídá potřebám průmyslu

6. 10. 2007 – 1:05 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Systém vzdělávání neodpovídá potřebám průmyslu
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Pokud chce Česká republika směřovat k ekonomice, která se bude opírat rozvoj techniky a technologií, musí pro ni už teď zajistit to podstatné, kvalitní lidské zdroje.

Dnes jich máme nedostatek, a když porovnáme počet absolventů technických vysokých škol, zjistíme, že jiné země mají poměrně velký náskok. Předbíhají nás nejen v počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí, ale i v podílu, který připadá na přírodovědné a technické obory. Řekl to na MSV Pavel Kafka, generální ředitel Siemens s.r.o. „Značný nedostatek pracovníků se projevuje v celém hospodářství, ale v průmyslu má kritické rozměry, a to jak kvantitativně, tak kvalitativně. Skutečnost, že počty absolventů technických škol nereagují na požadavky trhu práce, vytváří značné riziko do budoucnosti,“ konstatoval. Nevyhovující struktura nabídky, ať již odborná, či regionální neumožňuje dále zvýšit efektivnost celkového nasazení lidských zdrojů v hospodářství – z tohoto pohledu považuji stávající dynamiku růstu HDP, při de facto plném nasazení disponibilních zdrojů za nízkou. Podle Kafky je proto třeba revolučních změn v mnoha oblastech. Zahájená reforma školství přináší prostor pro první změny na základních školách. Průmysl potřebuje, aby se zvýšila úroveň matematických, přírodovědných a technických znalostí. „Potřebujeme vnést do školství alespoň část toho tlaku a znalostí, se kterými je konfrontován český průmysl v dnešním globálním světě, a to jak do náplně učení, tak i do řízení škol. Chceme manažerské řízení škol, absolventi by tak nebyli šokováni po přechodu do reálného světa tržního hospodářství,“ řekl Kafka. Česká republika má dnes ve statistikách méně než sedm absolventů technických škol na tisíc obyvatel. V rámci EU tak zaujímá podprůměrné 20. místo. Přitom podle údajů OECD Evropu ve všech třech stupních vzdělávání, tedy i vysokoškolském, převyšují jak USA tak i Japonsko.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,190 25,310
USD 23,640 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články