T-Mobile posílá neoprávněně vymahače na klienty

13. 10. 2016 – 9:17 | Spotřebitelé | red | Diskuze:

T-Mobile posílá neoprávněně vymahače na klienty
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

Operátor T-Mobile vzal zpět návrhy podané k Českému telekomunikačnímu úřadu na rozhodnutí sporu o nezaplacené faktury, protože s nimi nemá šanci uspět. Neváhá ale na své klienty následně poslat vymahače, kteří hrozí exekucemi a zabavováním majetku. To však bez rozhodnutí ČTÚ nemůže nastat.

Operátor T-Mobile posílá na své bývalé klienty vymahače s požadavkem na zaplacení smluvních pokut třeba kvůli dřívějším opožděným platbám. Na naši spotřebitelskou poradnu se obracejí zákazníci operátora, že jim vymahači vyčíslují náklady na exekuci, odvrtání zámku a podobně. Operátor se jim tak snaží nahnat strach, aby zaplatili dobrovolně. Bez rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ale nemůže žádný exekutor přijít. T-Mobile ví, že spory nevyhraje, a tak zkouší spotřebitele oklamat ostře formulovanými dopisy. To přesto, že na posílání exekutorů bez exekučního titulu nemá operátor právo. 

O existenci pokut bývalí zákazníci ani nemuseli vědět. Společnost T-Mobile schovávala smluvní pokuty do obchodních podmínek, což je zakázané. Ústavní soud v roce 2013 ve svém nálezu řekl, že obchodní podmínky mají řešit technické aspekty smlouvy a smluvní pokuty nemohou být jejich součástí. Dnes podobné věci výslovně řeší občanský zákoník, který zakazuje překvapivá ustanovení v obchodních podmínkách smluv. Zatímco ČTÚ dřívější rozhodnutí Ústavního soudu respektuje, T-Mobile nikoliv.

dTest vyzval T-Mobile k vysvětlení a bude podnikat další kroky. Zatím to na nás působí jako uplatňování agresivních obchodních praktik. Strach z exekutorů má každý a vůbec se nedivíme, že mnozí pod výhrůžkami raději zaplatí, protože se obávají o svůj majetek. Zákazníci jsou navíc hlášeni do databáze SOLUS jako dlužníci, což mnohým může způsobit problémy při sjednávání půjčky nebo hypotéky, protože se tak jeví pro banku jako nedůvěryhodní. To vše kvůli neexistujícímu dluhu.

Obrana ale není zrovna jednoduchá. Spotřebitelům doporučujeme, pokud jsou vyrozuměni o zpětvzetí návrhu ze strany operátora spolu s výzvou k vyjádření se k takovému kroku (zda souhlasí se zastavením řízení či trvají na projednání věci), aby důkladně uvážili popsané skutečnosti, a je-li proti nim uplatňována pohledávka, kterou neuznávají, trvali na vydání rozhodnutí ve věci. Jen pravomocné rozhodnutí ČTÚ může s konečnou platností určit, zda operátor na peněžité plnění nárok má či nemá.

Pokud již v důsledku nevyjádřeného nesouhlasu se zastavením řízení ČTÚ vydal usnesení, že v řízení nebude pokračováno, mají zákazníci možnost sami účastnický spor iniciovat. V něm se mohou domáhat určení, zda pohledávka vůči nim uplatňovaná, je po právu či nikoliv.

Zdroje:
dTest

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,350
USD 23,320 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články