Telefonica O2 navrhla výplatu dividendy ve výši 50 Kč na akcii

22. 2. 2008 – 1:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Telefonica O2 navrhla výplatu dividendy ve výši 50 Kč na akcii
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2007. Zahrnuty jsou také výsledky společnosti Telefónica O2 Slovakia.

„Jsem rád, že výsledky skupiny za rok 2007 potvrdily pokračující obrat trendu, který jsme zaznamenali již v roce 2006. Konsolidované výnosy nadále rostly zejména díky zlepšující se výkonnosti segmentu pevných linek a solidnímu růstu mobilního segmentu v České republice. Prezentované výsledky potvrdily, že naše strategie zaměřená na růstové oblasti jako jsou vysokorychlostní připojení na internet, ICT služby, konvergované služby spolu s expanzí na Slovensko, byla úspěšná. Zároveň se nám podařilo udržet efektivitu ve vynakládání provozních a investičních nákladů, včetně zahrnutí negativního vlivu zahájení provozu na Slovensku. Výsledkem byla nadprůměrná marže OIBDA v porovnání s ostatními operátory ve střední a východní Evropě . Tyto výsledky jsou zcela v souladu s našim očekáváním z počátku roku a umožňují představenstvu společnosti navrhnout výplatu dividendy ve výši 50 Kč na akcii,“ komentuje finanční výsledky Salvador Anglada, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Konsolidovaný provozní výsledek a konsolidovaný zisk před zdaněním vzrostly v roce 2007 meziročně o 21,8 % a 23,5 % na 13,6 mld. Kč a 13,5 mld. Kč na základě poklesu konsolidovaných odpisů, amortizace a finančních nákladů. Konsolidovaný čistý zisk v roce 2007 dosáhl výše 10,4 mld. Kč, meziročně o 29,5 % více, zatímco ve 4. čtvrtletí dosáhl výše 2,8 mld. Kč, meziročně o 138 % více. Nižší odložená daň z titulu nižších daňových sazeb platných pro roky 2008 až 2010 pozitivně ovlivnila výši daně z příjmů ve 4. čtvrtletí roku 2007. Výhled pro rok 2008 V roce 2008 bude Telefónica O2 nadále aktivně reagovat na současné trendy vysoce konkurenčního telekomunikačního trhu v České republice a požadavky zákazníků, zejména v oblastech vysokorychlostního připojení k internetu, datových služeb, služeb s přidanou hodnotou a konvergovaných produktů. Zároveň se bude společnost nadále soustředit na udržení výnosů z tradičních hlasových služeb v segmentu pevných linek i mobilním segmentu. V segmentu pevných linek se bude úsilí společnosti zaměřovat na konsolidaci aktivit a kroků z minulých let. Podobně jako v roce 2007 zůstává snížení poklesu pevných linek jednou z hlavních priorit i pro rok 2008. Společnost očekává, že pokračující zlepšování nabídky ADSL a IPTV zvýší hodnotu nabídky pevné linky. Služby vysokorychlostního připojení k internetu budou základním pilířem konvergentní nabídky. V této oblasti se společnost bude kromě zlepšování nabídky zaměřovat na zkvalitňování poskytovaných služeb, rozšiřování pokrytí a zlepšení v oblasti péče o zákazníky. Společnost bude také pokračovat v rozvoji služby O2 TV. Silný potenciál růstu společnost vidí v oblasti IT a integrovaných zákaznických řešení určených především pro korporátní zákazníky a zákazníky z oblasti veřejné správy. Na tuto oblast svého podnikání zaměří společnost své úsilí i v roce 2008. Akvizice 100% podílu ve společnosti Deltax Systems, která patří k největším společnostem ICT v České republice, ještě více posílí pozici společnosti na rychle rostoucím trhu ICT. Strategie v mobilním segmentu se nadále zaměří na udržení průměrného úrovně měsíčního výnosu na zákazníka (ARPU), a to především díky pokračující migraci zákazníků z předplacených služeb na tarifní a rostoucími výnosy z mobilních datových služeb (jiných než SMS) a internetového připojení pomocí služeb vysokorychlostního připojení. Telefónica O2 bude dále podporovat další rozvoj provozu na Slovensku, zejména rozvoj systémů, procesů a sítí. Cílem je dosáhnout stejné kvality a úrovně zákaznické zkušenosti jako O2 v České republice s uvědomělým přístupem v oblasti vynakládání nákladů. Hlavním komerčním cílem zůstává důraz na zlepšení struktury zákaznické báze prostřednictvím rostoucí podílu zákazníků tarifních služeb a získávání nových zákazníků prostřednictvím představení nových inovativních služeb pro všechny zákaznické segmenty. Hlavním strategickým cílem společnosti v České republice je posílení její pozice na trhu vysokorychlostního připojení k internetu a také na trhu placené televize. Hlavními aspekty finančního řízení skupiny Telefónica O2 budou nadále udržení růstu výnosů při zachování růstu provozního zisku OIBDA, efektivní investice a silné volné hotovostní toky. V roce 2008 Telefónica O2 Czech Republic očekává, že konsolidované výnosy vzrostou o 2 až 4 % a provozní zisk před opisy a amortizací (OIBDA) vzroste o 0 až 2 %. Skupina dále předpokládá, že celkové konsolidované investice dosáhnou v roce 2008 zhruba 9 mld. Kč. Zároveň skupina potvrzuje svůj odhad pro roky 2007 až 2010 zveřejněný v únoru 2007. Představenstvo společnosti Telefónica O2 hodlá předložit na řádné valné hromadě, která se bude konat koncem dubna 2008, návrh na výplatu dividendy ve výši 50 Kč na akcii, což představuje celkovou výši dividend 16 104 mil Kč. Tento návrh je založen na záměru společnosti nezadržovat za současné situace přebytečnou hotovost. Je rovněž v souladu s její investiční strategií směřovat své investice do růstových oblastí (vysokorychlostní přístup k internetu, mobilní segment, služby pro korporátní zákazníky a investice na Slovensku).

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,620 23,800
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články