Telefónica O2: Představenstvo navrhlo dividendu ve výši 50 korun na akcii

18. 4. 2007 – 4:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Telefónica O2: Představenstvo navrhlo dividendu ve výši 50 korun na akcii
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Představenstvo společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na svém dnešním zasedání schválilo návrh na řádnou valnou hromadu na výplatu dividendy ze zisku za rok 2006 a nerozdělených zisků minulých let ve výši 50 Kč na akcii, tj. celkem 16 104 495 tisíc Kč.

ako rozhodný den pro výplatu dividendy představenstvo navrhuje 10. září 2007, výplata dividendy je navrhována na 3. října 2007. Návrh na výplatu dividendy bude předložen dozorčí radě společnosti, která na svém zasedání dne 26. dubna 2007 provede přezkoumání tohoto návrhu. Návrh bude následně spolu s vyjádřením dozorčí rady předložen řádné valné hromadě společnosti, jež se bude konat stejný den, tj. 26. dubna 2007 od 13 hodin v Top Hotelu Praha. „Rok 2006 byl pro nás rokem velmi náročným, protože společnost zahájila proces integrace včetně projektu re-brandingu (změny značky). Přesto se nám podařilo dosáhnout velmi dobrých hospodářských výsledků, které v mnoha ohledech překonaly i naše plány pro rok 2006. Celkové výnosy skupiny meziročně mírně vzrostly, což dokazuje zlepšující se trend. Přes nárůst nákladů v souvislosti s procesem integrace včetně nákladů na změn značky a našimi aktivitami na Slovensku se zvýšil i provozní hospodářský výsledek. I v roce 2007 skupina očekává tvorbu silných hotovostních toků, díky čemuž představenstvo společnosti zvažuje návrh na výplatu dividendy ve výši 50 Kč na akcii ,“ vyjadřuje se k finančním výsledkům Jaime Smith, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Konsolidované výnosy (výnosy z podnikání a opakující se výnosy) dosáhly v roce 2006 výše 61,3 mld. Kč, meziročně o 0,4 % více a o 0,1 % meziročně více ve čtvrtém čtvrtletí. Klíčovou roli v tomto růstu hrál mobilní segment. Segment pevných linek nadále vykazoval pokles, nicméně míra tohoto poklesu se během roku zpomalila. Díky poklesu konsolidovaných odpisů a finančních nákladu a díky nárůstu OIBDA vzrostl konsolidovaný provozní výsledek a konsolidovaný zisk před zdaněním meziročně o 18,3% a 25,1% na 11,2 mld. Kč a 10,9 mld. Kč. Konsolidovaný čistý zisk dosáhl výše 8,0 mld. Kč, meziročně o 28,3 % více. Celkové výnosy z podnikání mobilního segmentu vzrostly za rok 2006 meziročně o 6,1 % na 30,9 mld. Kč. Výnosy z datových služeb (služby s přidanou hodnotou a internet & data) tvořily za rok 2006 celkem 20,8 % výnosů ze služeb v porovnání s 19,7 % v předchozím roce. = Výnosy mobilního segmentu z hlasových služeb (stálé poplatky, hovorné a propojovací poplatky) vzrostly dohromady meziročně o 4,4 % na 22,9 mld. Kč, zatímco ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly o 6,6% ve srovnání s nárůstem o 5,1 % a 2,5 % ve třetím a druhém čtvrtletí . V podmínkách konkurenčního mobilním trhu, kde penetrace SIM karet dosáhla ke konci roku téměř 121 % se společnosti podařilo navýšit celkový počet mobilních zákazníků meziročně o 4,0% na 4 864 tisíc ke konci roku 2006. Čistý přírůstek zákazníků v roce 2006 dosáhl výše 188 tisíc (ve srovnání s 282 tisíci v roce 2005). Velmi úspěšné bylo čtvrté čtvrtletí, kdy celkový čistý přírůstek dosáhl 93 tisíc tarifních a 11 tisíc zákazníků předplacených služeb. Celkový počet tarifních zákazníků k 31. prosinci 2006 dosáhl 1 875 tisíc, meziročně o 329 tisíc více. To představuje nárůst o 21,3 %, který je výsledkem strategie aktivní migrace zákazníků z předplacených služeb na tarifní. Podíl tarifních zákazníků na celkovém počtu dosáhl na konci roku 2006 úrovně 38,5 % ve srovnání s 33,1 % v předchozím roce. Počet zákazníků předplacených služeb se díky této strategii snížil v roce 2006 o 141 tisíc, ale ve čtvrtém čtvrtletí představoval čistý přírůstek 11 tisíc zákazníků. Celkový počet zákazníků předplacených služeb tedy dosáhl na konci roku 2006 výše 2 989 tisíc, což představuje meziroční pokles o 4,5 %. Podle metodologie, která definuje zákazníka předplacených služeb jako zákazníka, který generoval výnosy za poslední tři měsíce, dosáhl počet zákazníků předplacených služeb k 31. prosinci 2006 výše 2 640 tisíc, meziročně o 4,7 % méně. Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků dosáhla v roce 2006 výše 1,5 %, což je více než 1,3% v roce 2005, zatímco ve čtvrtém čtvrtletí 2006 to bylo 1,4.

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,410
USD 23,330 23,510
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články