Televizní koncesionářský poplatek se od ledna zvýší

13. 12. 2007 – 4:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Televizní koncesionářský poplatek se od ledna zvýší
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Také patříte mezi občany, kteří platí koncesionářské poplatky se skřípajícími zuby? Jak by také ne. Ne každý totiž televizi opravdu sleduje a pokud ano, nemusí stát zrovna o Českou televizi. Přes to, jsme nuceni poplatky platit. Od ledna 2008 se navíc televizní poplatek zvyšuje. Škoda jen, že si Česká televize nemůže, nebo nechce svůj signál zakódovat jen pro ty, kteří si službu opravdu objednají.

Česká televize je ekonomicky stabilní, neplatičů je minimálně Český rozhlas písemně oslovil 160 tisíc firem které neplatí rozhlasový poplatek 1. prosince startuje filmový kanál Nova Cinema, co nás čeká? Nové Sdružení bude bojovat za konkurenční TV trh V souladu se zákonem se od 1. ledna 2008 navyšuje televizní poplatek ze současných 120 na 135 Kč měsíčně. Divákům hradícím poplatek prostřednictvím SIPO bude změna provedena automaticky, Česká televize však doporučuje však ověřit inkasní limit. Občané využívající pro platbu trvalý příkaz musí tento počínaje lednem 2008 sami upravit. Česká televize o těchto náležitostech informuje také ve vysílání zvláštním spotem a dále prostřednictvím osobního dopisu registrovaným poplatníkům. Současně s úpravou výše televizního poplatku dochází v ČT ke zrušení reklamního vysílání, s výjimkou období přechodu z analogového na digitální vysílání, kdy podle diginovely budou výnosy z reklamy použity účelově pouze pro rozvoj zemského digitálního televizního vysílání, pro digitalizaci archivu ČT a pro podporu a rozvoj české kinematografie. Platbu televizního poplatku zákon ukládá fyzickým osobám a právnickým osobám vlastnícím televizní přijímač, a dále fyzickým a právnickým osobám, které televizní přijímač drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívají. Každá domácnost platí dle zákona č. 348/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů jeden televizní poplatek paušálně za libovolný počet televizních přijímačů, fyzické osoby podnikající (živnostníci) a právnické osoby pak za každé jednotlivé zařízení technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání. Poplatník, jenž v rámci podnikání vyrábí, opravuje nebo prodává televizní přijímače, hradí poplatek pouze z takového počtu přijímačů, kolik má provozoven. Splatnost televizních poplatků je stanovena na 15. den období, za které jsou hrazeny. Za televizní přijímač se považuje jakékoliv zařízení technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání bez ohledu na způsob příjmu, a to i v případě, kdy si jej držitel upraví k jinému účelu. Televizním přijímačem je například i TV karta instalovaná v počítači. Výše zmíněný zákon ukládá poplatníkovi také povinnost oznámit provozovateli vysílání ze zákona, popřípadě pověřené osobě, že se stal poplatníkem, a to do 15 dnů od dne, kdy se jím stal. Tento den je poplatník povinen uvést v oznámení.

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články