Téměř polovina sběrných surovin šidí

11. 9. 2014 – 19:43 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Téměř polovina sběrných surovin šidí
Průběžné výsledky kontrol svědčí o tom, že provozovatelé sběren stále ve značné míře porušují povinnosti a šidí zákazníky. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Na kontrolách výkupen druhotných surovin, zahájených ve 2. čtvrtletí 2014, se podílely všechny inspektoráty ČOI a závady byly zjištěny v téměř 40 % kontrolovaných provozoven. Nejčastějším nedostatkem, s nímž se inspektoři setkali v plné čtvrtině kontrol, bylo porušení zásad poctivosti prodeje, kdy například cena vyplacená za vykoupený odpad neodpovídala.

Dalším častým porušením povinností bylo zjištění, že spotřebitelé nebyli seznamováni s cenou vykupovaných surovin, a v několika případech provozovatelé sběren používali měřidla bez platného úředního ověření. Za zjištěné nedostatky bylo uloženo celkem 29 pokut v celkové výši 233 000 Kč a ve 4 případech zákaz používání neověřených měřidel. Kontroly výkupen druhotných surovin budou pokračovat i ve 3. čtvrtletí.

V období od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014 bylo v rámci kontrolní akce zaměřené na kontrolu výkupu druhotných surovin provedeno celkem 80 kontrol, při nichž byly kontrolovány činnosti spojené s výkupem druhotných surovin, pokud provozovatel nabízí tyto služby spotřebiteli, a to v rozsahu dozorové pravomoci České obchodní inspekce. Porušení právních předpisů bylo zjištěno celkem v 30 případech (tj. 37,5 %). Přehled kontrol a poměr zjištění podle působnosti regionů znázorňuje následující tabulka: 

Kontroly výkupu druhotných surovin – 2. čtvrtletí 2014

 

Inspektorát

počet provedených

se zjištěním

procentuální vyjádření

 

 

Středočeský a Hl. město Praha

10

3

30,0 %

 

Jihočeský a Vysočina

11

5

45,5 %

 

Plzeňský a Karlovarský

9

4

44,4 %

 

Ústecký a Liberecký

22

12

54,6 %

 

Královéhradecký a Pardubický

14

2

14,3 %

 

Jihomoravský a Zlínský

8

2

25,0 %

 

Moravskoslezský a Olomoucký

6

2

33,3 %

 

Celkem

80

30

37,5 %

 

Zjištěné nedostatky, uložená opatření a sankce

Nejvíce zjištění v průběhu kontrolní akce se týkalo porušování povinností stanovených prodávajícím zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.): ve 22 případech porušily kontrolované subjekty zásady poctivosti prodeje (§ 3), v 7 případech neinformovaly řádně spotřebitele o ceně vykupovaných surovin (§ 12) a v 1 sběrně porušil provozovatel povinnost vydat na vyžádání spotřebitele doklad o výkupu (§ 16).

Při kontrolách inspektoři také zjistili používání 4 kusů úředně neověřených měřidel (porušení § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o ČOI), jejichž používání zakázali, do doby zjednání nápravy. Porušení jiných předpisů nebylo ve sledovaném období ve sběrnách druhotných surovin zjištěno.

Na základě zjištěných nedostatků uložily v průběhu hodnoceného období jednotlivé inspektoráty 29 pokut v celkové výši 233 000 Kč.

Závěr

Kontrolní akce zaměřené na výkupny druhotných surovin bude pokračovat do konce 3. čtvrtletí. Průběžné výsledky kontrol svědčí o tom, že provozovatelé sběren stále ve značné míře porušují povinnosti stanovené zákony v kontrolní pravomoci ČOI. V případě, že budou mít kontrolní pracovníci ČOI podezření, že by kontrolované osoby mohly porušovat i jiné právní předpisy, mohou přizvat ke spolupráci při kontrolách místně příslušné živnostenské úřady, inspekci životního prostředí, popřípadě další orgány.

 

Kurzy

Kurzovní lístek: 26.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,440
USD 23,300 23,480
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články