Teze nového živnostenského zákona

15. 5. 2007 – 5:30 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Teze nového živnostenského zákona
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman představil tezi nového živnostenského zákona, jehož návrh představí ministr Říman do konce června vládě. Tento zákon má podle návrhu přinést zjednodušení administrativy spojené s vyřizováním živností, jednodušší vstup do podnikání a deregulaci systému živností.

Teze nového živnostenského zákona a.) Zjednodušení administrativy • V současné době je na každou živnost potřeba jeden živnostenský list (jedno ohlášení – jeden živnostenský list za správní poplatek 1000,– Kč), dle nového návrhu při ohlášení více živností a nebo podání více žádostí o koncesi najednou dostane podnikatel jen jeden dokument (výpis ze živnostenského rejstříku) za jeden poplatek, na kterém budou uvedeny všechny ohlášené živnosti. • Dle údajů z roku 2006 si v ČR zaregistrovalo 25 000 podnikatelů 45 000 živností (což je 1,8 živnosti na jednoho podnikatele), zaplatili 1 000,–- Kč poplatek za každou vydanou živnost, celkové náklady byly tedy 45 mil. Kč. Po přijetí navrhované změny se bude platit jen jeden poplatek za vstup do podnikání, tedy 25 000 podnikatelů zaplatí 1 000,–- Kč, celkově tedy 25 mil. Kč. Dle přijetí navrhované změny to znamená úspory 20 mil Kč. • Další vítanou změnou bude to, že podnikatel nebude muset oznamovat údaje, které může živnostenský úřad získat od registrů veřejné správy: údaje z Registru obyvatel (např. změna adresy trvalého bydliště) změna údajů v Obchodním rejstříku (např. změna sídla právnické osoby apod.) dále se jedná o ohlášení změn živnosti a ohlášení dalších živností Výše uvedené znamená pro podnikatele velkou úsporu času a administrativy, další velkou výhodou bude i to, že velkou část agendy bude možno vyřídit i u jiného než místně příslušného živnostenského úřadu • při zrušení živnosti nebude muset podnikatel dokládat souhlas správce daně b. Deregulace systému živností • jedna volná živnost: částečně bylo zmíněno již ve zrušení živností, podnikatel bude platit jen jeden poplatek proto, aby se mohl podnikatel prokazovat v rámci EU, zůstane v rámci „jedné volné živnosti“ zachována evidence činností • snížení počtu koncesovaných živností: snížení počtu živností ze současných 29 koncesovaných živností na 21 koncesi bude vyžadována jen tam, kde prověření odborné způsobilosti bude vyžadovat ochrana veřejného zájmu sloučení podobných koncesovaných živností (např. koncesi na silniční motorovou dopravu nákladní se silniční motorovou dopravou osobní) přeřadit některé koncesované živnosti do živností vázaných, případně volných • omezení počtu živností vyžadujících odbornou způsobilost (řemeslných a vázaných): snížení ze současného počtu 136 na 94 opět sloučit řemeslné živnosti s podobným předmětem činnosti zredukovat počet vázaných živností a přeřadit je do živností volných (tam, kde požadavek na kvalifikaci není nezbytně nutný) c. Snazší vstup do podnikání • zjednodušení a urychlení procesu vzniku živnostenského oprávnění osobám zapisovaným do obchodního rejstříku (právnické a zahraniční osoby) • odstranění povinnosti ohlašovat živnostenskému úřadu získané IČO a vznik oprávnění po zápisu do obchodního rejstříku • u řemeslných živností pokud bude mít žadatel vzdělání v oboru již nebude nutná praxe v oboru • u každé koncesované a vázané živnosti bude požadavek na délku praxe v oboru prověřen a v neodůvodněných případech zkrácen • při vstupu do podnikání již nebude požadováno prokázání bezdlužnosti • kritérium bezúhonnosti bude mírnější – vypuštění nedbalostních trestných činů – na úvaze soudu bude, zda zakáže činnost v oboru

Kurzy

Kurzovní lístek: 14.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,640 24,760
USD 22,960 23,140
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články