Trestní zákoník od 2010: Trestným činem se stal stalking, sportovní doping a nabourání do počítače

15. 1. 2010 – 8:40 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Trestní zákoník od 2010: Trestným činem se stal stalking, sportovní doping a nabourání do počítače
Trestní zákoník od 2010, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Významné legislativní novinky přináší přijetí nového trestního zákoníku a také změny v daňových předpisech. Vedle mnohokrát zopakovaných právních úprav zbývá celá řada těch, které laickému pohledu mohou uniknout.


Nový

trestní zákoník

především upravil samotné pojetí trestného činu, nově uvádí jako trestný čin stalking - nebezpečné pronásledování. Nová úprava pamatuje nově na záchranáře a hasiče, zpřísňuje postihy za neplacení výživného a pamatuje i na zvířata – jsou stanovena přísnější definice pro týrání.

- Kyberšikana a stalking je všude kolem nás, koho se týká?

„Nově je nyní hlavním kriteriem pro rozhodování, zda byl spáchán trestný čin, naplnění zákonných znaků. Znakem trestného činu již není takzvaná nebezpečnost trestného činu pro společnost, jak tomu bylo podle předchozí právní úpravy. Zůstává však zachován takzvaný materiální korektiv - trestní odpovědnost a trestní represi lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých,“ zdůraznil Martin Grubner, advokát a majitel advokátní kanceláře Grubner Legal.
 
Nový

trestní zákoník

klade oproti předchozí úpravě mnohem větší důraz na ochranu života a zdraví, méně pak na hodnoty chráněné skrze postihy za hospodářské trestné činy. Díky této úpravě dochází ke zmírnění sankcí za spáchání některých trestných činů, případně byly některé trestné činy přehodnoceny pouze na přestupky – řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění nebo pytláctví, kde škoda nepřesáhla pět tisíc korun. Byly naopak zpřísněny sankce u závažných a úmyslných trestných činů - například u trestného činu vraždy.

„Oporu v novém zákoně nalezli také členové záchranářských či hasičských sborů. Útoky proti těmto osobám budou trestány přísněji – jsou formulovány ve zvláštní skutkové podstatě trestného činu, pro kterou je stanovena vyšší trestní sazba. Zpřísnily se i postihy za neplacení výživného a nový

trestní zákoník

také výslovně stanovil hranici čtyř měsíců, kdy se již takové jednání stává trestným činem. Přísnější kriteria byla stanovena také pro případy týrání zvířat, a to i v případě zanedbání péče o ně z nedbalosti,“ doplnil Grubner.

V novém trestním zákoníku našly své místo i nové trestné činy, tedy trestné činy, které předchozí úprava neznala. Novým trestným činem se stal takzvaný stalking, neboli trestný čin nebezpečného pronásledování, za který lze uložit až tři roky odnětí svobody. Za takové jednání se považuje například dlouhodobé vyhledávání osobní blízkosti jiné osoby, vytrvalé kontaktování emailovými a SMS zprávami, které může u dotčené osoby vzbudit obavu o její život nebo zdraví. Trestným činem je nyní i takzvané nabourávání se do počítačových systémů. Jedná se například o trestné činy neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosičům informací, kde horní hranice trestu odnětí svobody může činit až pět let. Dalšími trestnými činy jsou nově sportovní doping s trestní sazbou od jednoho do 12 let, či neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. Za neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku pak pachateli hrozí až pět let odnětí svobody.

„Revoluční novinkou je pak zavedení trestu domácího vězení. Je to alternativa k původním mírným trestům odnětí svobody, které by v takových případech podle původní právní regulace následovaly. Na druhou stranu nový

trestní zákoník

zpřísňuje pravidla pro trestání recidivy a zvyšuje kromě sazby u výjimečného trestu odnětí svobody, která nově činí 30 let, také maximální výši peněžitého trestu až na 36,5 milionu korun,“ shrnul Martin Grubner, advokát a majitel advokátní kanceláře Grubner Legal.

Pro rok 2010 se zvyšují sazby u většiny daní. Stejně tak dochází k navýšení daně spotřební, zejména pak u lihu, pohonných hmot, z piva a tabákových výrobků. U daně z přidané hodnoty dochází ke zvýšení o jedno procento u základní i snížené sazby, tedy na 20, respektive 10 procent. O vrácení daně z přidané hodnoty lze od letošního roku žádat pouze elektronicky.

TIP: Zákony

Kurzy

Kurzovní lístek: 4.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,300 24,420
USD 22,330 22,510
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články