Trh rizikového kapitálu zažívá nejlepší období za posledních pět let

6. 11. 2007 – 12:39 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Trh rizikového kapitálu zažívá nejlepší období za posledních pět let
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Hlavními motory rozvoje rizikového kapitálu jsou postupující globalizace, nové trhy a nová odvětví.

Podle aktuální zprávy firmy Ernst & Young zaznamenal trh rizikového kapitálu v minulém roce a na počátku letošního roku významný růst. Předpokládá se, že tento trend bude během roku 2007 nadále pokračovat. Investice rizikového kapitálu dosáhly v roce 2006 v USA, Evropě, Izraeli a Číně celkem 35,2 miliardy USD, což je nejvíce od roku 2001. Vzrostl jejich počet i objem a to ve všech sledovaných regionech. Nejvyššího nárůstu dosáhly v Číně, kde se počet těchto investic meziročně zvýšil o 37 % a množství investovaných prostředků o 58 %. „Za zrychlením trhu rizikového kapitálu stojí hlavně rostoucí investice zahraničních investorů do Číny a Indie. Svou roli hraje také postupující globalizace fondů rizikového kapitálu i firem podporovaných tímto kapitálem a směřování investic do rozvíjejících se sektorů, jako jsou tzv. zelené technologie,“ říká Vladislav Severa, vedoucí partner v oddělení transakčních poradenských služeb Ernst & Young. Průměrná doba od úvodní investice do jejího ukončení se na všech trzích prodloužila na více než šest let. Podporované firmy navíc vstupují na globální trhy dříve a nutí tak investory, aby do nich vkládali větší prostředky. Například od roku 2002 se objem investic ve druhé fázi zvýšil o 12,5 % v USA, o 233 % v Číně a shodně o 100 % v Evropě a v Izraeli. Změny na mapě rizikového kapitálu I nadále dominují trhu rizikového kapitálu vyspělé ekonomiky jako jsou USA, Evropa a Izrael. Nové trhy se však rozvíjejí velmi dynamicky a investice rizikového kapitálu zde již začínají ovlivňovat podnikatelské prostředí. Čína, Indie a v rostoucí míře i Rusko jsou prvními zeměmi, které mají významný vliv na zvyšující se globalizaci trhu rizikového kapitálu. Čína se stává na trhu rizikového kapitálu zajímavou zemí, objem investovaného rizikového kapitálu zde v loňském roce dosáhl 1,9 miliardy USD. Čína je tak po USA druhým nejčastějším adresátem rizikového kapitálu. V Indii se objem investic rizikového kapitálu v roce 2006 přiblížil 1 miliardě USD a očekává se, že tuto hranici letos překoná. Růst investic v Indii je zapříčiněn hlavně rozvíjející se střední třídou, úspěchy prvních investic rizikového kapitálu a také značnou mírou inovací. Rusko prozatím vykazuje jen nízkou míru rizikového kapitálu – podle RVCA (Russian Venture Capital Association) dosáhly investice v roce 2005 jen 29 milionů USD. Prozatím zde nedošlo k žádném zásadnímu průlomu, ale určitý pozitivní vývoj v poslední době by mohl povzbudit další investice. Země střední a východní Evropy jsou pro západní Evropu významným partnerem zejména v oblasti outsourcovaného výzkumu. „Outsourcing běžně používají výrobní podniky v Polsku, České republice i v pobaltských zemích.,“ říká Vladislav Severa a dodává: „Kromě profesionálních schopností nabízejí země střední a východní Evropy společné kulturní zázemí, rychle rostoucí střední třídu, geografickou blízkost a mnohé z nich jsou již navíc členy EU.“ S postupnou globalizací roste i počet mezinárodních transakcí. V letech 2005 a 2006 se 19 % investic rizikového kapitálu uskutečnilo mezi různými kontinenty, což je o 250 % více než v předchozích pěti letech. Nové cíle rizikového kapitálu Změny globálního klimatu, vysoké ceny ropy, zrychlený růst v rozvíjejících se zemích, obavy o bezpečnost energetických zdrojů a jejich omezené zásoby patří mezi hlavní příčiny rostoucí celosvětové poptávky pro zelených technologiích. Podle výzkumu společností Dow Jones VentureOne a Ernst & Young se v roce 2006 uskutečnilo v Číně, Evropě, Izraeli a USA 140 investic do této oblasti v celkové hodnotě 1,28 miliardy USD. Jedná se o téměř dvojnásobný objem oproti předchozímu roku, kdy bylo investováno do oblasti čistých technologií pouze 664,1 milionů USD celkem ve 103 případech. Předpokládá se, že tento trend bude pokračovat i nadále, a to nejen ve vyspělých ekonomikách, ale i na rozvíjejících se trzích, zejména pak v Číně a Indii. Zelené technologie se rovněž pravděpodobně stanou nejfrekventovanější přeshraniční investicí pro firmy podporované rizikovým kapitálem. Další oblastí, která zažívá zvýšený zájem investorů, jsou firmy zabývající se vývojem technologií pro Web 2.0. V roce 2006 se podle studie uskutečnilo 167 investic v objemu 844,4 milionů USD, což je více než dvojnásobek investovaných prostředků a téměř dvojnásobek obchodů ve srovnání s rokem 2005. Tato data jen potvrzují fakt, že investice rizikového kapitálu do oblasti Web 2.0 se od roku 2002 každým rokem zdvojnásobí. Základ růstu zůstává v USA a v Evropě.

Kurzy

Kurzovní lístek: 27.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články