Tři čtvrtě e-shopů porušuje své povinnosti vůči klientům. Prověřujte!

5. 3. 2014 – 20:31 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Tři čtvrtě e-shopů porušuje své povinnosti vůči klientům. Prověřujte!
ýsledky kontrol e-shopů potvrdily i v roce 2013, že tato forma obchodování má svá rizika. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Výsledky celoroční kontrolní akce České obchodní inspekce opět potvrdily, že nakupování v neznámém nebo neověřeném e-shopu představuje stále vysoké riziko poškození spotřebitele. Anonymní prostředí virtuálních obchodů umožňuje nepoctivcům lákat zejména méně zkušené nebo neopatrné zákazníky na nereálné ceny, neexistující zboží nebo služby, které spotřebitel často předem v dobré víře zaplatí, aby pak zjistil, že naletěl podvodníkovi.

Inspektoři zjistili v průběhu 1296 kontrol porušení povinností v téměř 80 % z nich. Kromě formálních nedostatků se nejčastěji jednalo o užití nekalých obchodních praktik, které byly prokázány ve více než 40 % případů, a porušování práv spotřebitelů při reklamacích. V roce 2013 bylo za zjištěné nedostatky pravomocně uloženo 936 pokut v hodnotě přesahující 6 milionů korun. Každý spotřebitel by si měl při výběru zboží nebo služby v e-shopu ověřovat důvěryhodnost prodávajícího, sledovat webové diskuse a při nákupu přes internet v neznámém obchodě neplatit předem.

V rámci kontrolní akce proběhlo od 1. 1. do 31. 12. 2013 celkem 1296 kontrol, při kterých byl monitorován vývoj elektronického obchodování prostřednictvím sítě internet. Cílem České obchodní inspekce je eliminovat případy nežádoucího protiprávního jednání prodávajících, neboť má negativní dopad na spotřebitele a jejich důvěru v tuto formu obchodování. Inspektoři se soustředili především na kontrolu dodržování povinností vyplývajících prodávajícím ze zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.), a dalších obecně závazných právních předpisů, spadajících do kontrolních a dozorových pravomocí České obchodní inspekce.

Inspektorát

počet kontrol

kontroly se zjištěním

zjištěná porušení v %

 

 

Středočeský a Hl. město Praha

240

202

84,2 %

 

Jihočeský a Vysočina

124

69

55,7 %

 

Plzeňský a Karlovarský

127

88

69,3 %

 

Ústecký a Liberecký

152

120

79,0 %

 

Královéhradecký a Pardubický

133

110

82,7 %

 

Jihomoravský a Zlínský

228

191

83,8 %

 

Moravskoslezský a Olomoucký

292

233

79,8 %

 

Celkem

1 296

1 013

78,2 %

 

Z celkového počtu 1296 kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů při 1013 z nich, tj. v 78,2 %, byť ne ve všech případech bylo prokázáno používání nekalých obchodních praktik. Celkem se v roce 2013 obrátilo na ČOI s dotazem na svá práva, s podáním nebo podnětem ke kontrole e-shopu 498 spotřebitelů. Při následném prověřování těchto podnětů inspektoři prokázali protiprávní jednání, potvrzující oprávněnost podání nebo jiné porušení povinností v 109 případech, tj. téměř 22 %.

Porušení zákona o ochraně spotřebitele a dalších předpisů

V roce 2013 bylo v rámci kontrol internetových obchodů nejčastěji zjišťováno porušení povinností, které prodávajícímu stanoví zákon o ochraně spotřebitele. Většina těchto nedostatků je charakteristická právě pro prodej prostřednictvím prostředků elektronického obchodování, tj. pro e-shopy. Výsledky kontrolních zjištění však nelze považovat za zcela objektivní obraz celkové situace internetového obchodování v České republice. ČOI tuto oblast celoročně monitoruje, cíleně vyhledává a následně zaměřuje své kontroly na prodávající, u kterých lze porušení obecně závazných právních předpisů předpokládat ať již na základě vlastní monitorovací činnosti, nebo na základě spotřebitelských podnětů.

Nejčastěji zjištěná porušení:

téměř padesátiprocentní podíl na všech porušeních zákona o ochraně spotřebitele (47,9 % zjištění), má použití některé z nekalých obchodních praktik, což mohlo zásadním způsobem ovlivnit rozhodnutí spotřebitele při uzavírání kupní smlouvy. Ve většině případů se jednalo o neposkytnutí zákonem stanovených informací, případně o poskytnutí neúplných či jinak zavádějících údajů, ať již o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy, nebo o uplatnění práv ze smlouvy vyplývajících, tedy o základní informace související s uzavíranými spotřebitelskými smlouvami.

celkem 55 kontrol bylo zaměřeno také na nabídku a prodej padělků a nedovolených napodobenin prostřednictvím e-shopů. Nabídka nebo prodej výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, kterou zákon o ochraně spotřebitele kvalifikuje jako klamavou obchodní praktiku, byly zjištěny v 38 případech

další nejčastěji porušovanou povinností (34,6 % případů) bylo neposkytování řádných informací spotřebiteli o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou (o podmínkách reklamačního řízení)

předmětem stížností byly trvale také problémy při uplatnění reklamace spotřebitelem (porušení prokázáno v 5,3 % případů)

ostatní porušení zákona o ochraně spotřebitele zákona byla zjišťována v mnohem menším rozsahu (0,1-3,0 %).

Uložená opatření

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo v daném období 936 pokut v celkové hodnotě 6 304 500 Kč. Nejvyšší sankcí uloženou za prodej zboží a služeb po internetu v r. 2013 byla pokuta 100.000 Kč, jež v tomtéž roce i nabyla právní moci.

Závěr
Výsledky kontrol e-shopů potvrdily i v roce 2013, že tato forma obchodování má svá rizika. Zdaleka ne všichni prodávající znají nebo dodržují předpisy upravující prodej prostřednictvím internetu. Do značné míry jim takové jednání umožňuje stále nízká míra právního vědomí spotřebitelů spolu s jejich vysokou tolerancí vůči formálním nedostatkům a chybějícím informacím na stránkách e-shopů, kdy zůstává rozhodujícím kritériem pro uskutečnění nákupu poptávaného výrobku nebo služby jeho nízká cena. Téměř polovina nedostatků prokázaných při kontrolách ČOI, jimiž bylo použití některé z nekalých obchodních praktik, ukazuje na nutnost komplexního řešení dané problematiky. Z těchto důvodu bude v roce 2014 věnována pozornost nejen monitorování a kontrolám internetového obchodování, ale také informační a vzdělávací činnosti, určené spotřebitelské i podnikatelskou veřejnost a zaměřené na změny právní úpravy distančních smluv v novém občanském zákoníku.

 

Kurzy

Kurzovní lístek: 4.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,240 24,380
USD 22,340 22,520
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články