Účet sociálního pojištění je v přebytku 3,7 mld korun

17. 8. 2007 – 18:43 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Účet sociálního pojištění je v přebytku 3,7 mld korun
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

3,7 miliardový přebytek vykázal letos ke konci června tzv. účet sociálního pojištění. Spravuje ho Česká správa sociálního zabezpečení a zahrnuje příjmy a výdaje na důchodové a nemocenské pojištění. Uvedený výsledek je zásadní změnou, srovnáme-li ho se stavem ke 30. červnu v letech 2006 a 2005.

Tehdy byl tzv. účet sociálního pojištění v deficitu – v roce 2006 se jednalo o 6 miliard korun, v roce 2005 pak o 4,5 miliardy Kč. Roční tzv. účet sociálního pojištění však byl i v předchozím období v přebytku. Pokud bychom příjmy z pojistného na sociální zabezpečení po odečtení výdajů na důchody a dávky nemocenského pojištění „očistili“ o vyplacené finanční prostředky související s jinými obdobími (v prosinci se totiž zpravidla z rozpočtu daného roku vyplácejí zálohy na důchody v prvních výplatních termínech roku následujícího, v červnu byly vyplaceny zálohy na první splatnosti důchodů v červenci), získáme tzv. „očištěný“ účet sociálního pojištění. Ke 30. červnu 2007 byl v přebytku 4,5 miliard korun. Ve stejném období roku 2006 byl v deficitu 0,5 miliard korun, ke 30. červnu 2005 se jednalo o deficit 0,7 miliardy korun. V důchodovém pojištění spravovaném ČSSZ byla ke konci června 2007 situace následující: plátci pojistného zaplatili na pojistném na důchodové pojištění a příslušenství celkem 142,6 miliardy Kč. To je o cca 13,7 miliardy víc než ve stejném období roku 2006. Naopak výplata všech důchodů (tedy starobních, invalidních a pozůstalostních dohromady) si vyžádala cca 142 miliard Kč. Tzv. účet důchodového pojištění tak byl ke konci května v přebytku 0,6 miliardy Kč. Pokud výdaje na důchodového pojištění očistíme od výdajů jiných období (zálohy vyplácené České poště na první lednové důchody), pak byl tzv. „očištěný“ účet důchodového pojištění v přebytku 1,4 mld. korun. Na pojistném na nemocenské pojištění a příslušenství k němu ČSSZ ke 30. červnu 2007 vybrala téměř 21,4 miliardy Kč. Tedy o cca 1,9 miliardy Kč víc než ve stejném období předchozího roku. Výdaje na dávky nemocenského pojištění bez výdajů na ostatní sociální dávky přitom byly 18,3 miliardy Kč. Tzv. účet nemocenského pojištění spravovaný ČSSZ tak byl k poslednímu červnovému dni v přebytku cca 3,1 miliardy korun. Pro úplnost je třeba říci, že příjmy z důchodového a nemocenského pojištění jsou příjmy státního rozpočtu. Ze státního rozpočtu ČSSZ každým rokem dostává prostředky na výplatu dávek sociálního pojištění, to však nezávisle na tom, kolik v předchozím období na pojistném na sociální zabezpečení vybrala. Už několik let je přitom roční tzv. účet sociálního pojištění v přebytku. v roce 2006 byl tzv. účet sociálního pojištění spravovaný Českou správou sociálního zabezpečení, který zahrnuje systémy důchodového a nemocenského pojištění, v přebytku. Tentokrát se podle účetní evidence ČSSZ jednalo o 10 miliard korun. Opakuje se tak situace z let 2005 a 2004. Tehdy byl rovněž rozdíl mezi příjmy a výdaji na sociální pojištění v kladných hodnotách. V roce 2005 se jednalo o přebytek 15 miliard korun, v roce 2004 o 16,8 miliard Kč. Pokud bychom příjmy z pojistného na sociální zabezpečení po odečtení výdajů na důchody a dávky nemocenského pojištění „očistili“ o vyplacené finanční prostředky, které souvisejí s jinými obdobími (v prosinci se totiž zpravidla z rozpočtu daného roku vyplácejí zálohy na důchody v prvních výplatních termínech roku následujícího), získáme reálný stav tzv. očištěného účtu sociálního pojištění. V roce 2006 byl celkem 14,8 miliard korun, což je o 2,3 miliardy korun vyšší přebytek než v roce 2005. Pro doplnění: v roce 2004 byl tzv. očištěný účet sociálního pojištění 15,2 miliardy korun. Za meziroční zvýšení přebytku tzv. očištěného účtu sociálního pojištění v letech 2006/2005 může zlepšení bilance systému nemocenského pojištění. Bilance tzv. očištěného účtu důchodového pojištění se oproti předchozímu roku výrazně nezměnila. Výše uvedené informace se týkají pouze důchodového a nemocenského pojištění v působnosti ČSSZ . Nezahrnují systémy sociálního zabezpečení v kompetenci ministerstvy vnitra, obrany a spravedlnosti. Ve výdajích na sociální pojištění nejsou započteny výdaje na administraci systému.

Kurzy

Kurzovní lístek: 14.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,640 24,760
USD 22,960 23,140
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články